คุณกำลังมองหาโรงเรียนสอนศิลปะ? 10โรงเรียนสอนศิลปะในกรุงเทพ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนการสอน การันตีผลงาน2020

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนศิลปะก็ยังเป็นศาสตร์ที่นิยมไม่เสื่อมคลาย ดังเช่นคำกล่าวในบทกวีที่ว่า “อันชาติใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดาลเป็นคนชอบกลนัก” เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย การได้เรียนศิลปะก็เปรียบเสมือนการได้ขัดเกลาทางอารมณ์ และสติปัญญาหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าการเรียนศิลปะช่วยผู้เรียนได้อย่างไร เราไปดูกันว่าเรียนศิลปะ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร  

ประการแรก ทำให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่ม สิ่งใหม่ๆ ประการที่สอง ทำให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและรู้สึกโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถสื่อสาร ทางตัวอักษรได้ดี ประการที่สาม ทำให้เด็กรักการทำงานและมีความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ ของเด็กแต่ละชิ้นเสร็จสิ้นลง เด็กจะรู้สึก ภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก ทำให้ กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานชิ้นใหม่ต่อไปประการที่สี่ ช่วยฝึกความประณีตและสมาธิเพราะในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือให้สามารถวาด ระบายสี หรือประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จนั้นต้องใช้ความตั้งใจ ความพยายามและ ใช้สมาธิที่แน่วแน่มั่นคงตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวัย ประการที่ห้า ทำให้เด็กเป็นคนมีสุนทรียภาพ มีความละเอียดอ่อนในจิตใจ ทำให้รู้คุณค่าในธรรมชาติ ศิลป วัตถุ หรือรูปแบบความคิดต่างๆ ทำให้มีชีวิตและจิตใจที่งดงาม ประการที่หกฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวและปรับความคิดให้สอดคล้อง ยอมรับซึ่ง กันและกัน อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและเป็นประชาธิปไตยในสังคม

ดังนั้นการเรียนศิลปะของเด็กจึงมิใช่การคาดหวังว่าเด็กจะต้องวาดรูปให้เหมือนและสวย ตามความรู้สึกของผู้ใหญ่ หรือจะต้องได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันหรือเตรียมตัวเพื่อเป็นศิลปิน ที่มีชื่อเสียงในอนาคต หากเป็นการช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยในทางสร้างสรรค์ เพื่อ เตรียมความพร้อม ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ โลกทัศน์ และทางสังคมให้สามารถ เรียนรู้วิชาการแขนงอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรู้แบบนี้แล้วหลายท่านคงอยากให้บุตรหลานได้เริ่มเรียนศิลปะกันแล้ว เราไปดูเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนศิลปะให้บุตรหลานกันดีกว่า

เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนศิลปะ

  1. ครูที่สอนมีความเชี่ยวชาญ

            ครูสอนศิลปะต้องมีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการสอน ไม่ว่าความชำนาญนั้นจะเกิดจากการเรียนมาศึกษา หรือเกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวก็ตาม แต่ต้องอย่าลืมว่าครูคือบุคคลที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจและกระจ่างในวิชาความรู้ ดังนั้นการเลือกครูให้เลือกที่มีความชำนาญในการวาดรูปและสามารถสอนนักเรียนให้เข้าใจได้ จะดีกว่าเลือกครูที่เก่งมากๆ แต่สื่อสารให้นักเรียนเข้าใจไม่ได้ ดังนั้นอย่าลืมขอดู Profile ของคุณครูด้วย

  1. มีสื่อการสอนหรืออุปกรณ์การสอนพร้อม

          การสอนศิลปะต้องมีอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็น สี ดินสอ กระดาน และอื่นๆ เตรียมพร้อมไว้ให้นักเรียน และมีสื่อการสอนที่ชัดเจนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักเรียนในเบื้องต้นและเป็นการแสดงถึงความพร้อมของสถาบันอีกด้วย

  1. ครูสามารถแนะนำและชี้แนะแนวทางในอนาคตให้เด็กได้

          การสอนศิลปะนอกจากเพื่อฝึกสมาธิแล้วในบางครั้งครูยังต้องมีจิตวิทยาเด็กสามารถมองความสามารถของนักเรียนได้ชัดเจน และส่งเสริมความสามารถของเด็กในด้านนั้นให้เด่นชัด ในเด็กเล็กคุณครูควรเป็นผู้ค้นหาศักยภาพของเด็กได้ในวิชาที่เด็กเรียนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความมั่นใจในทักษะนั้น ส่วนในเด็กโตหรือวัยรุ่นครูควรเป็นที่ปรึกษาทางเลือกเดินในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆได้ เช่นคอร์สสถาปัตย์ ครูผู้สอนก็ควรมีความรู้ในแวดวงนั้นๆและแนะนำนักเรียนให้ไปได้อย่างถูกที่ถูกทาง

  1. สถานที่เรียนมีความผ่อนคลายและเอื้ออำนวยในการเรียนศิลปะ

          ขึ้นชื่อว่าการเรียนศิลปะจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เสียมาก ดังนั้นห้องเรียนหรือสถานที่เรียนควรมีความผ่อนคลายสะดวกสบาย เพื่อให้นักเรียนที่เรียนถูกส่งสริมความสามารถด้านศิลปะให้มากที่สุด

  1. มีการสอนศิลปะหลากหลายแขนงตามความต้องการของนักเรียน

          ความต้องการในการเรียนศิลปะค่อนข้างกว้างและแขนงของศิลปะก็มีมากมายหลากหลาย นักเรียนบางคนอาจจะต้องการเรียนศิลปะหลากหลายแขนงเช่น การ Drawing การใช้สีน้ำมัน หรือการออกแบบแฟชั่น เป็นต้น ดังนั้นหากโรงเรียนสอนศิลปะมีคอร์สอย่างครบครันก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเรียนได้

10 อันดับโรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

Art Trainer โรงเรียนสอนศิลปะ 

โรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุด-1

อาร์ทเทรนเนอร์เป็นสถาบันสอนศิลปะที่เกิดจากครูต้อผู้มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปีภายใต้แนวคิดที่ว่าเด็กทุกคนมีทักษะทางศิลปะไม่มากก็น้อยทักษะนี้สามารถต่อยอดให้พัฒนาขึ้นไปได้โดยการส่งเสริมการใช้จินตนาการควบคู่ไปกับพัฒนาการทำให้เด็กได้รับความสุขมีสุนทรีในการสร้างสรรค์มีทักษะความคิดและอารมณ์สิ่งเหล่านี้สำคัญต่อการใช้ชีวิตของเด็กเด็กในอนาคตอีกด้วย

จากวิสัยทัศน์และประสบการณ์การสอน ของครูต้อทำให้เกิดการจัดทำหลักสูตรเฉพาะของอาเทรนเนอร์ขึ้นและคัดเลือกคุณครูผู้สอนจากสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะทำให้การสอนมีคุณภาพและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มาเรียน

รับสอนนักเรียนตั้งแต่อายุสี่ปีขึ้นไปจนถึงระดับผู้ใหญ่โดยเน้นให้เรียนอย่างมีความสุขตามความสนใจของตัวเองขณะเดียวกันก็สอดแทรกการเพิ่มทักษะให้แก่เด็กโดยอ้างอิงตามพัฒนาการและความสามารถควบคู่ไปด้วย ดังนั้นที่อาเทรนเนอร์จะไม่ใช่แค่เด็กมาเรียนศิลปะอย่างมีความสุขเท่านั้นแต่ยังได้ทักษะเพิ่มเติมกับไปด้วยโดยทักษะที่เพิ่มไปเป็นไปตามวัยและความสามารถของเด็กเด็กจะมีศิลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง 100% และสั่งสร้างความภาคภูมิใจแก่ตัวเด็กและความประทับใจของผู้ปกครองต่อผลงานของน้องน้อง

เบอร์ติดต่อ 02-111-3868

เว็บไซต์   www.arttrainerbykrutoa.com

facebook.com/Art-Trainer


Dinsorsee โรงเรียนสอนศิลปะ 

โรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุด-2

โรงเรียนสอนศิลปะ Dinsorsee เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ ที่มีคอร์สหลากหลายคอร์ส เช่น คอร์สวาดเส้น ( Drawing ) คอร์สสถาปัตย์ ( Architecture for Entrance ) คอร์สออกแบบตกแต่งภายใน ( Interior design ) คอร์สระบายสี ( Painting )คอร์สการ์ตูนมังงะ ( Manga / Comic ) สีน้ำ /สีอะคริลิก/ สีน้ำมัน ฯลฯ คอร์สศิลปะเด็ก ( Kids Art ) คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ( Composition ) คอร์สแฟชั่นดีไซน์ ( Fashion Design ) เปิดคอร์สเรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์แรกของต้นเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เบอร์ติดต่อ สาขาสยามแสควร์ โทร. 0-2254-7968-9 สาขาวงเวียนใหญ่ โทร. 098-189-5789

เว็บไซต์   dinsorseeart.com/

facebook.com/DinsorseeArtSchool


The Factory Studio and Art House โรงเรียนสอนศิลปะ 

โรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุด-3

            The Factory Studio and Art House เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ เริ่มจากการรวมกลุ่มของเพื่อนๆ ที่มีสาขาวิชาชีพแตกต่างกัน ได้แก่ จี๊ป ภาสิณี คงเดชะกุล , เก่ง สักใหญ่ มงคลประเสริฐ , เนม ชญาณี ถมยา ซึ่งเป็นทั้ง ดีไซน์เนอร์ ครีเอทีฟที่มีสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่มีอุดมการณ์ ความคิด มุมมองทางศิลปะ และการดำเนินชีวิตที่คล้ายกัน จึงทำให้เกิดการรวมตัวก่อตั้งสถานที่ ทำงานหรือ สตูดิโอขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ แชร์ไอเดียทาง ศิลปะ หรือทำงานศิลปะร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน graphic design fashion, painting, sculpture, Illustration หรือศิลปะต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่รวมตัวเพื่อนๆ และพร้อมต้อนรับ สมาชิกใหม่ ที่สนใจทางด้านงานศิลปะ จึงมีการเปิดการเรียนการสอนศิลปะการออกแบบ ในสตูดิโอขึ้น ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป โดยมีบุคคลากรที่มีอาชีพในวงการออกแบบ ศิลปะ แฟชั่น จนถึงอาจารย์ในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมบรรยาย

The Factory Studio and Art House เริ่มจากการรวมกลุ่มของเพื่อนๆ ที่มีสาขาวิชาชีพ แตกต่างกัน ได้แก่ ดีไซน์เนอร์ ครีเอทีฟ ศิลปินประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งมีสไตล์ที่ แตกต่างกันแต่มีอุดมการณ์ ความคิด มุมมองทางศิลปะ และการดำเนินชีวิตที่คล้ายกัน จึงทำให้เกิดการรวมตัวก่อตั้งสถานที่ ทำงานหรือ สตูดิโอขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ แชร์ไอเดียทาง ศิลปะ หรือทำงานศิลปะร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน graphic design fashion, painting, sculpture, Illustration หรือศิลปะต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่รวมตัวเพื่อนๆ และพร้อมต้อนรับ สมาชิกใหม่ ที่สนใจทางด้านงานศิลปะ จึงมีการเปิดการเรียนการสอนศิลปะการออกแบบ ในสตูดิโอขึ้น ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป โดยมีบุคคลากรที่มีอาชีพในวงการออกแบบ ศิลปะ แฟชั่น จนถึงอาจารย์ในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมบรรยาย

เบอร์ติดต่อ 089-164-5304, 085-419-6922

อีเมลล์ thefactorybkk@gmail.com

เว็บไซต์   www.thefactorybkk.com

facebook.com/Thefactorystudioandarthouse


Jammer Studio Art & Design โรงเรียนสอนศิลปะ

โรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุด-4

          Jammerstudio art&design จากปี2009 จุดเริ่มต้นของโรงเรียนเป็นเพียงสตูดิโอเล็กๆในสยามสแควร์ ห้องทำงานเล็กๆ ห้องเรียนเล็กๆ Galleryเล็กๆ ของคนทำงานศิลปะ และงานออกแบบ จนถึงปัจจุบัน ได้ก้าวมาอีกขั้นของการเรียนรู้ ความชัดเจนด้านการสอน การให้ความรู้ และสถานที่ ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ด้วยบุคคลากรคุณภาพที่มีมากขึ้น จึงทำให้ที่นี่เปิดสอนได้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการเอนทรานซ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบชั้นนำ และด้วยชื่อเสียงของสถาบัน ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆซึ่งสถาบันของที่นี่ได้ความนิยม และเป็นที่ยอมรับในหมู่ นักเรียน นักศึกษาคนทำงานศิลปะและการออกแบบ อย่างเป็นที่กว้างขวาง

          สถาบันได้ส่งน้องๆ เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ตรงกับความต้องการ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ  ไม่ว่าจะเป็น ศิลปากร ,จุฬาฯ,ลาดกระบัง,ธรรมศาสตร์,มศว.,บูรพา  และหลักสูตรนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น INDA+COMMDE จุฬา , MULTIMEDIA ศิลปากร , SOA +D บางมด รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆอีกด้วย โดย ผู้เรียนต่อ 1 ปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 % สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการได้สำเร็จและ สอบติดมากกว่า 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของทางสถาบันและผู้เข้าสอบได้เป็นอย่างดี

เบอร์ติดต่อ  085-981-2828 / 02-251-7339

LINE@ :  @jammerstudio

EMAIL :  Jammerstudioart@gmail.com

เว็บไซต์    www.jammerstudio.com

www.facebook.com/jammerstudio


Global Art โรงเรียนสอนศิลปะ

โรงเรียนศิลปะ

Global Art ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เป็นสถาบันสอนความคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะที่มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในหลากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือการก้าวสู่โลกที่ดีกว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อที่จะสอนการคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ โกลเบิล อาร์ตจะส่งมอบแบบแผนในการบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมไปกับการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าชีวิตของพวกเขา พันธกิจ กระตุ้นและปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในชีวิตประจำวันของเด็กๆ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่นี่ทำงานหนักและฉลาด ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนำมาใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ

โกลเบิล อาร์ต ประเทศไทยหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทัศนศิลป์ (วาดรูประบายสี) การ์ตูนและคอมมิคส์ งานประดิษฐ์ คอร์สอะคริลิค สนใจติดต่อได้ที่รายละเอียดด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 02-736-3682

เว็บไซต์    th.globalart.world/

facebook.com/GlobalArtThailand


ArtTaDee โรงเรียนสอนศิลปะ

โรงเรียนศิลปะ-1

ศิลปะตาดีโรงเรียนสอนศิลปะที่มีสโลแกนว่าไม่มีพื้นฐานศิลปะก็เขียนรูปได้แค่เพียงใจรักโดยโรงเรียนศิลปะตาดีเปิดสอนศิลปะสำหรับผู้ใหญ่ ลายเส้น สีน้ำมันโดยท่านสามารถเลือกได้ตามแต่ใจรัก นักเรียนที่มาเรียนสามารถเลือกรอบเรียนได้ โดยทุกรอบรับจำนวนจำกัดห้าคนต่อรอบเพื่อที่จะสามารถใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงบรรยากาศการเรียนเน้นความสบายให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้บอกเทคนิคและวิธีการในการวาดรูป ช่วยส่งเสริมให้รักศิลปะและสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้ดีที่สุด

เบอร์ติดต่อ 02-331-2672 หรือ 081-641-9199

เว็บไซต์    www.arttadee.com

www.facebook.com/ศิลปะตาดี


ARTino โรงเรียนศิลปะอาร์ตติโน่

โรงเรียนศิลปะ-2

อาร์ตติโน่ โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ โรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ เปิดคอร์สศิลปะเด็กสร้างสรรค์ เด็กๆ จะได้สนุกกับ การเรียนศิลปะ ในแนว Creative Art for Children ซึ่งเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ จินตนาการสอนให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักเทคนิคและวิธีการ รูปแบบแปลก ใหม่ในการสร้างสรรค์ งานศิลปะด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน และมีความสุขทำให้มองโลก  ในแง่ดีและมีสมาธิที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งยังเป็นการฝึกใช้เวลา  ว่างให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

แนวการสอน  แยกเรียนตามระดับอายุ กลุ่มละ 6 -8 คน คุณครู 1 ท่าน ประเมินผลเป็นรายบุคคลตาม อายุและความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน ไม่นำมาเปรียบเทียบกัน การสมัคร เปิดรับสมัครตลอดปี สมัครเรียนได้ทุกวันทำการของโรงเรียน คอร์ส summer เดือนมีนาคม – พฤษภาคม และคอร์สปิดเทอม เดือนตุลาคม เมื่อเรียนจบคอร์สหนึ่งแล้วสมัครเรียนสูงขึ้นในคอร์สต่อๆไป โรงเรียนจะประเมินผล และแจกประกาศนียบัตรสำหรับเด็กที่เรียนจบทุก 6 คอร์ส

กิจกรรมการเรียนการสอน เด็กๆ จะได้เรียนการวาด (Drawing) หัวข้อที่เด็ก ๆ สนใจ การระบายสี (Painting) สีชอล์ค  สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ สีเมจิก ฯลฯ การปั้น (Sculpture) ปั้นดินน้ำมันนูนต่ำ ลอยตัว ปั้นเทคนิคผสม ฯลฯ การพิมพ์ภาพ (Printmaking) พิมพ์พลาสติก ฟองน้ำ ใบไม้ นิ้วมือ  ฯลฯ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative Crafts) และ กิจกรรมเทคนิคพิเศษ อื่น ๆ อีกมาก  มาย โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนแต่ละหัวข้อสลับกันไป สนใจเรียนศิลปะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้

เบอร์ติดต่อ โทร.02-610-9727  สยามพารากอน ชั้น 4 / โทร. 02-896-1410, 089-073-9194, 094-486-9860 พระราม 2 (Park Village) / โทร. 098-861-9282  TheJas Urban (ศรีนครินทร์) /โทร.095 490 1617 พาราไดซ์ พาร์ค

เว็บไซต์  www.artinothai.com

facebook.com/Artino.Art.School


Ton Kaew School of Art โรงเรียนศิลปะต้นแก้ว

โรงเรียนศิลปะต้นแก้ว โรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ แนวทางของโรงเรียนศิลปะต้นแก้ว เด็กทุกคนต้องผ่านการทดสอบก่อนเข้ามาเป็นนักเรียนโดยมีจุดประสงค์คือให้เด็กได้ถามตัวเองก่อนว่าพร้อมที่จะเรียนหรือไม่ พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังอดทนและเริ่มต้นหรือเปล่าเมื่อประเมินความสามารถของตนเองได้แล้วจึงจะได้คำตอบว่าตัวเองพร้อมจะเรียนศิลปะด้วยหัวใจที่เป็นสุขหรืออันที่จริงยังไม่พร้อม ทางโรงเรียนจะไม่บังคับให้เด็กที่ไม่เต็มใจหรือไม่พร้อมจะเรียนเข้าเรียน เพราะถ้าเด็กถูกบังคับอารมณ์ไม่ดีก็จะไม่มีความสุขในการสร้างงานศิลปะด้วยฝีมือตัวเอง

การเรียนของโรงเรียนไม่ได้จำกัดเป็นชั่วโมง จะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เป็นส่วนที่เด็กๆต้องรับผิดชอบบริหารเวลาให้ดีเอง โรงเรียนเปิดเวลาไว้ให้ทั้งวันเผื่อเด็กๆบางคนที่ต้องการใช้เวลาพิถีพิถันกับผลงานของตัวเองมากหน่อยจะได้มีเวลาค่อยๆคิดค่อยๆทำไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหากเด็กๆวาดรูปสร้างงานศิลปะด้วยความสามารถเต็มที่คิดอย่างเต็มที่อธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจนและลงมือทำอย่างเต็มที่แล้ว โรงเรียนและครูก็จะได้ทราบถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเด็กคนนั้นๆทั้งนี้เนื่องจากเด็กแต่ละคนใช้เวลากับงานศิลปะไม่เท่ากัน

ขั้นตอนการเรียนในแต่ละครั้งโรงเรียนจะมีหัวข้อภาพที่จะวาดเตรียมไว้ให้และเด็กๆต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าหัวข้อนี้หมายถึงอะไรและมีความคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อนี้เมื่อคิดออกและมีความมั่นใจในตนเองสามารถอธิบายสิ่งที่คิดเอาไว้ได้ก็จะเริ่มขั้นตอนการวาดภาพด้วยดินสอก่อนเมื่อวาดเสร็จแล้วก็อธิบายภาพที่วาดไปก่อนที่จะเริ่มระบายสีภาพและตัดเส้นภาพวาดด้วยดินสอ EE เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ครูจะเพียงแต่ช่วยอธิบายหัวข้อแต่ละหัวข้อให้เด็กๆฟังสำหรับขั้นตอนการวาดก็จะมีการแนะนำเรื่ององค์ประกอบของภาพโดยรวมและเทคนิคการลงสีชนิดต่างๆให้เด็กๆได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของชิ้นงานนั้นๆ

เบอร์ติดต่อ  02-723-0808 , 086-993-1220 ,086-621-6293

เว็บไซต์    www.ton-kaew.com

facebook.com/โรงเรียนศิลปะต้นแก้ว


Dek Thai School โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์

โรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ-1.

“โรงเรียนเด็กไทยสร้างสรรค์” โรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของสถาปนิก และมัณฑนากร ที่มีใจรักในศิลปะ การออกแบบ และรักการสอน โดยเปิดสอนในช่วงแรกในวันเสาร์-อาทิตย์ และตั้งใจทำให้เป็นงานพิเศษหลังจากงานประจำ จึงเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็ก และศิลปะสำหรับเตรียมสอบเอ็นทรานซ์ ซึ่งใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ART FOR ENT’ ” ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนสอนศิลปะ “ART FOR ENT’ ” ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 10 ได้มีการพัฒนาปรับปรุง โรงเรียนในหลายๆด้านพร้อมกับทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเด็กไทยสร้างสรรค์ ” โดยมีแนวการสอนว่า “รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ คือ การเรียนที่มีความสุข”

เด็กๆที่สนใจเรียนศิลปะหลังเลิกเรียน สามารถเช็ควันและเวลาที่ต้องการได้ วันเรียน  อังคาร / พุธ / ศุกร์ (สัปดาห์ละครั้ง) เวลาเรียน  ตั้งแต่ 16.00 – 19.00 น.เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง / 1 คอร์สเรียน 10 ครั้ง หรือ คอร์สปิดเทอม INTERNATIONAL SCHOOL  สำหรับเด็กๆโรงเรียนอินเตอร์ เรียนช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม วันเรียน  อังคาร / พุธ / ศุกร์  เวลาเรียน  9.00 – 11.00 หรือ 10.00 – 12.00 น. เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง / 1 คอร์สเรียน 10 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 089 813 9255 / 02 102 0499

เว็บไซต์  www.dekthaischool.com

facebook.com/dekthaischool


Tonsilp Art School โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์

โรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ-2

 โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์ คือโรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะ ที่มีหลักสตูรศิลปะเด็ก (Kids art) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ศิลปะเด็กจิ๋ว  อายุ   2.5-4 ปี  ศิลปะเด็กเล็ก อายุ   4-7 ปี ศิลปะเด็กโต  อายุ   8-11 ปี ศิลปะเด็กอายุ 3-4 ปี  ให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย เช่น นิทาน วาดภาพระบายสี งานปั้น ภาพพิมพ์ ปะติด เพื่อสร้างสรรค์ จินตนาการและสมาธิ 1 คอร์สเรียน 10 ครั้งๆ ละ 1 ช.ม. ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน สำหรับศิลปะเด็ก อายุ 4 -7 ปี ฝีกความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กๆ ใช้จิตนาการ ฝึกสมาธิในการทำงาน รู้จักทำงานเป็นขั้นตอน และเป็นนักวางแผนการทำงาน

ศิลปะเด็ก อายุ 8-11 ปี เพิ่มเนื้อหาทาง ด้านศิลปะมากขึ้น เช่น การร่างภาพ เทคนิคการระบายสี การจัดภาพ แสงเงา ทางโรงเรียน มีการประเมินผล ผลงานของนักเรียน ในแต่ละครั้ง  เด็ก ๆ จะได้เรียนการวาดภาพ – ระบายสี (Drawing & Painting )  การปั้น (Sclupture) การพิมพ์ภาพ (Print making ) งานประดิษฐ์สร้างสรรค์  (Creative Crafts)  ใน 1คอร์ส เด็ก ๆ จะได้เรียนทุกอย่าง สลับครั้งกันไป   โดยเน้นการวาดภาพ – ระบายสี (สีชอลค์ สีน้ำ สีไม้ สีโปสเตอร์ ฯลฯ)

เมื่อเรียนจบหลักสตูรแล้ว สามารถ เรียนต่อคอร์สได้เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดและทักษะของน้องๆ อยู่ตลอดเวลา ความถนัดทางสถาปัตย์ [architecture] สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้สนใจสอนพื้นฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบเบื้องต้น การให้ค่าน้ำหนัก แสงเงาการเขียนภาพคน รถ ต้นไม้ และการเขียนภาพ Perspective การเขียนทัศนียภาพโครงสร้างในงานสถาปัตย์ประเภทต่าง ๆ เรียนรู้ทฤษฏีสีและหลักการให้ สีในงานสถาปัตยกรรม ฝึกการทำข้อสอบ ตามโจทย์กำหนด การตีความโจทย์โดย ใช้ข้อสอบเก่าของปีก่อน ๆ เพื่อให้รู้แนวทางของข้อสอบ Entrance

ออกแบบตกแต่งภายใน [interior design] สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้สนใจ สอนหลักการออกแบบเบื้องต้น การเขียนทัศนียภาพ ภายในห้องต่าง ๆ  (Interior Perspective) แบบจุดเดียวและสองจุด เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ ฯลฯ การเขียน Plan  โดยใช้ Scale การจัดวาง Plan สอนการลงสี การกำหนดค่าน้ำหนักของสี  แนะเทคนิคการลงสีให้สวยงามเหมาะสมกับห้องต่างๆการเขียนทัศนียภาพ ภายนอก (Interior Perspective) เช่น ร้านอาหาร ห้องโถง สถานีรถไฟ  ร้านขายของ ฯลฯ.สอนการเขียนแนวคิด (Concept) ในการออกแบบ ให้ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติตามแนวข้อสอบ เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถเรียนคอร์สต่อๆ ไปได้ เปิดรับสมัครตลอดปี  สมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เรียนเสาร์ / อาทิตย์ / วันธรรมดา(ช่วงเย็น) / ช่วงปิดเทอมเดือนมี.ค. พ.ค.และต.ค. 1 คอร์ส เรียน 10 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม ราคาค่าเรียนสอบถามได้สาขาใกล้บ้าน

เบอร์ติดต่อ โทร.0-2958-0397   สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  /โทร. 0-2721-9440 สาขาซีคอน สแควร์ /โทร. 0-2454-9776 สาขาเดอะมอลล์ บางแค

เว็บไซต์    www.tonsilp.com

facebook.com/tonsilp


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo