10 โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทย ♩ ♪ ♫ ♬

10 โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทย ♩ ♪ ♫ ♬

ดนตรีนอกจากจะเป็นเครื่องจรรโลงใจให้มนุษย์แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กๆ อีกด้วย ดังนั้นจึงมีผู้ปกครองไม่น้อยเลยที่ส่งเสริมให้ลูกเรียนดนตรีหรือเล่นดนตรีตั้งแต่เล็กโดยการส่งไปเรียนยังโรงเรียนสอนดนตรีโดยตรง เผื่อบุตรหลานชอบและตั้งใจเรียนจนเก่งก็สามารถใช้ความสามารถพิเศษพัฒนาไปในการสอบชิงทุนหรือแข่งขันจนได้รางวัล

พ่อแม่ผู้ปกครองมือใหม่อาจจะยังงงๆ ว่าเราจะเลือกโรงเรียนสอนดนตรีที่ดีให้บุตรหลานอย่างไรดี มีเกณฑ์การเลือกอย่างไรบ้างให้ตอบโจทย์ เราได้ทำ Check List  10 ข้อมาเป็นตัวช่วยค่ะ

  1. มีทีมคุณครูสอนที่มีประสบการณ์ด้านดนตรี

การเล่นดนตรีนั้นบอกได้เลยว่าต้องอาศัยทักษะและความชำนาญเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถเชียวชาญได้ภายใน 1 – 2 วันอย่างแน่นอน ดังนั้นคุณครูผู้สอนจึงมีความสำคัญมาก ควรเลือกโรงเรียนสอนดนตรีที่ดีควรต้องมีการดำเนินการโดยคุณครูผู้มีประสบการณ์ในวงการดนตรีมาเป็นเวลายาวนานหรือมีผลงานและประสบการณ์ทางการบันเทิงมาบ้างเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะสามารถถ่ายทอดความชำนาญและเคล็ดลับให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

  1. มีรีวิวจากนักเรียนที่ได้เรียนจริง

โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีควรมีนักเรียนที่ได้เรียนและรีวิวว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและตัวเด็กเองว่าทางโรงเรียนดนตรีมีความตั้งใจสอบและมีเด็กมาเข้าเรียน โปรแกรมที่มีก็มีประสิทธิภาพเหมาะกับเด็กๆ ส่วนมากเป็นอย่างดี

  1. เปิดการเรียนการสอนมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองมองว่าทีมครูผู้สอนนั้นยังมีประสบการณ์และคุณวุฒิไม่เพียงพอหรือไม่ตอบโจทย์ การดูว่าโรงเรียนนั้นเปิดสอนมานานแล้วก็เป็นการยืนยันอีกทางหนึ่งว่าเป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่มีคุณภาพ เปิดการเรียนการสอนมานานแล้วและมีประสบการณ์ เพราะอย่างไรประสบการณ์ในการสอนก็สำคัญพอๆ กับชื่อเสียงของคุณครูผู้สอนค่ะ

  1. มีรางวัลหรือผลงานนักเรียนการันตี

ผู้ปกครองที่ส่งลูกเรียนโรงเรียนสอนดนตรีย่อมต้องอยากเห็นพัฒนาการของลูกที่เป็นรูปธรรม บางโรงเรียนจึงมีการส่งเด็กๆ เข้าประกวดเวทีต่างๆ เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กได้ภาคภูมิใจ หากนักเรียนได้รางวัลมาก็จะเป็นความภาคภูมิใจทั้งของโรงเรียนและของผู้ปกครองด้วย ถือเป็นการการันตีคุณภาพโปรแกรมการเรียนของทางโรงเรียนสอนดรตรีอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

  1. มีโปรแกรมที่เป็นระบบ ตอบโจทย์ของผู้เรียน

ผู้ปกครองหรือตัวเด็กเองบางคนก็มีจุดประสงค์ในการเข้าเรียนโรงเรียนสอนดนตรีที่แตกต่างกันไป บางท่านก็อยากจะเรียนเพื่อเสริมพัฒนาการ บางท่านก็อยากจะเรียนเพื่อสอบชิงทุน หรือบางท่านก็อยากจะเรียนเพื่อประกวดเข้าวงการบันเทิง โรงเรียนสอนดนตรีที่มีมากมายแต่ละโรงเรียนนั้นก็จะมีแนวทางที่ถนัดของตนเอง ดังนั้นผู้ปกครองหรือตัวเด็กเองควรทราบก่อนว่าจะมีจุดประสงค์ในการเรียนดนตรีเพื่ออะไร แล้วจึงค่อยตัดสินใจเลือกโรงเรียนค่ะ

  1. มีความพร้อมทางด้านห้องซ้อมและอุปกรณ์ดนตรี

สิ่งแวดล้อมนั้นสำคัญมากสำหรับการเรียนรู้ ดังนั้นผู้ปกครองและเด็กต้องลองไปดูที่โรงเรียนสอนดนตรีด้วยตัวเองเพื่อดูบรรยากาศการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนว่ามีเพียงพอต่อการใช้หรือไม่ (ในกรณีที่เริ่มเรียนแรกๆ เด็กอาจจะไม่ได้ซื้อเครื่องดนตรีเป็นของตัวเอง) ห้องเรียนปิดทึบหรือเก่าเกินไปหรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความอยากเรียนให้เด็กๆ ค่ะ

  1. จำนวนเด็กต่อชั้นเรียนมากเกินไปหรือไม่

จำนวนเด็กต่อชั้นเรียนที่ทางโรงเรียนกำหนดนั้นเป็นนโยบายของโรงเรียนสอนดนตรีแต่ละที่ ซึ่งแต่ละโรงเรียนสอนดนตรีที่ดีก็จะกำหนดอยู่แล้วว่าไม่ควรเกิน 6 – 10 คนโดยประมาณเพื่อให้คุณครูประจำชั้นเรียนสามารถสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

  1. ไม่ไกลจากบ้านมากนัก

ระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนสอดนตรีก็มีความสำคัญที่ควรนำมาประกอบการตัดสินใจ ผู้ปกครองและเด็กเองควรคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางด้วยเพราะเด็กๆ คงไม่อยากเดินทางไกลเพื่อไปโรงเรียนสอนดนตรีบ่อยๆ ส่วนหนึ่งคือพาลจะทำให้เด็กไม่ชอบการไปเรียนดนตรี

  1. มีบริการทดลองเรียนฟรี

โรงเรียนสอนดนตรีแต่ละที่มีคาแรคเตอร์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน นักเรียนเองก็มีนิสัยที่แตกต่างกันอยู่แล้ว นั้นก็แปลว่าเด็กอีกคนชอบการสอนแบบนี้แต่เด็กอีกคนอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้ ดังนั้นควรจะให้ผู้เรียนได้ทดลองเรียนกับโรงเรียนสอนดนตรีที่สนใจก่อน เพื่อเป็นพิจารณาบรรยากาศโดยรวมและลักษณะการเรียนการสอน หากผู้เรียนชอบก็ค่อยลงเรียนจริงจัง

  1. เลือกสถานที่และโปรแกรมที่ตัวผู้เรียนเองชอบและอยากเรียน

สุดท้ายแล้วการเรียนดนตรีนั้นเป็นความชอบเฉพาะของผู้เรียน ในบางกรณีถ้าผู้เรียนยังเป็นเด็กอยู่ ผู้ปกครองควรถามบุตรหลานให้แน่ชัดก่อนว่าชอบเรียนดนตรีชนิดใด แบบไหน เพราะว่าถ้าเด็กเกิดความชอบแล้วก็จะสร้างเสริมพัฒนาการและความสามารถของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะหาที่เรียนดนตรีดีๆ ให้กับบุตรหลาน แต่ยังหาสถานที่มีการเปิดสอนดีๆ ไม่ได้ วันนี้เรามี 10 โรงเรียนดนตรีๆ ดี มีคุณภาพมาให้ได้ลองเลือกดูค่ะ

Top 10 best music school in Bangkok

Peace Music Academy

โรงเรียนสอนดนตรี-3.โรงเรียนสอนดนตรีที่มีสูตรการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความสุขของผู้เรียนเป็นอย่างแรก เน้นผู้เรียนและครอบครัวเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งเน้นสร้างกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานในเวลาหลังเลิกเรียน มีการเรียนภาษาอังกฤษจากผู้สอนทีเป็นเจ้าของภาษาในชั้นเรียนดนตรีอีกด้วยเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาในกิจกรรมสันทนาการภายใต้ใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่สนใจสามารถเรียนฟรีได้ 15 นาทีเพื่อเป็นการดูการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนดนตรีและวางแผนการเรียนการสอน โปรโมชั่นตอนนี้คือจะมีส่วนลดหากมีเพื่อนเรียนอยู่แล้วในโรงเรียนหรือชวนเพื่อนมาเรียนด้วยค่ะ

Website : www.peacemusicacademy.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-000-5411
Email : peacemusicacademy@gmail.com
Address : โรงเรียนพีชมิวสิคอคาเดมี่ 200/18 หมู่บ้านสุพัชรี จังหวัดขอนแก่น 40000


Kidsmusic

โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุด

โรงเรียนสอนดนตรีและพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก โดยมีหลักสูตรและการสอนที่ด้ผ่านการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ (Research-based music program) เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าสามารถเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่บุตรหลานที่มีอายุแรกเกิดถึง 6 ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนมุ่งเน้นสร้างเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ ผ่านเสียงเพลง เครื่องดนตรีและกิจกรรมเข้าจังหวะด้วยหลักสูตรของสถาบัน Kindermusik  ภายใต้งานวิจัยว่าหลักสูตรนี้จะสามารถเพื่อพัฒนาการด้านการด้านภาษาและการเขียน มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนกว่า 32% เลยทีเดียว

Website : www.kidsmusic.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 062-6854146
Email : info.kidsmusic@gmail.co
Facebook : www.facebook.com/kidsmusic.bangkok.thailand
Address : โรงเรียนคิดส์มิวสิค ชั้น 11 อาคาร Major Tower Thonglor, ถนนสุขุมวิท
ซอยทองหล่อ 10 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


The Klavier studio

โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุด-3.

โรงเรียนสอนดนตรีที่เปิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวหรือแบบ Private เน้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนของบุตรหลานด้วย ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่รวดเร็ว เห็นชัด พร้อมกระชับความสำพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น รับจัดการเรียนการสอนที่บ้านอีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการจัดการแสดงกิจกรรมทางดนตรี คอนเสิร์ต และการสอบแข่งขันระดับประเทศ ทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรเพื่อการบำบัดเด็กพิเศษ ปรับอารมณ์และพฤติกรรมเด็กและเสริมสร้างสมาธิอีกด้วย

Website : www.theklavierstudio.net
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 947 7480
Email : Theklavier@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/The-Klavier-Studio-Art-Education-Centre
Address : โรงเรียนเดอะคาเวียร์สตูดิโอ 46/274 ซ.นวมินทร์ 74 (ข้างโรงเรียนเบญจมินทร์) ถนน นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่มกรุงเทพฯ 10230


Nightingale Music School

โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุด-2

โรงเรียนสอนดนตรีที่เปิดสอนเครื่องเล่นดนตรีสากลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ไวโอลิน กีต้าร์ อูคูเลเล่ ฟลุตและรีคอเดอร์ มุ่งเน้นให้การเรียนการสอนแบบกลุ่มเพื่อสร้างการเข้าสังคมและการกล้าแสดงออก เน้นสร้างบรรยากาศสนุกสนานในชั้นเรียน คุณครูที่ทำการสอนมีความใส่ใจนักเรียนทุกคนอย่างละเอียดใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคอร์สระยะสั้นหรือระยะยาวการันตีด้วยประสบการณ์และรางวัลในสาขาที่เกี่ยวข้องมากมาย เน้นทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ หากสนใจสามารถทดลองเรียนฟรีได้ 2 ครั้งเป็นโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะ

Website : www.nightingalethailand.com
Line : nightingale.thailand
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-870-3328
Facebook : www.facebook.com/nightingalethailand
Address : โรงเรียนไนติงเกลมิวคิสสคูล The Brio เลขที่199 ห้องเลขที่F101 หมู่6 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170


ME PHOOM

โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุด-1เป็นโรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะการแสดงเรียนเปียโน สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง ไปจนถึงนักเรียนที่จะมาเรียนเพื่อติวสอบ หรือผู้สูงอายุที่อยากจะเรียนเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลาย ภายใต้การดำเนินการเรียนการสอนโดยคุณครูจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีประสบการณ์ในการสอนอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีเวิร์คช็อปและแสดงผลงานกับผู้มีชื่อเสียงและศิลปินในวงการบันเทิง โรงเรียนสอนดนตรีมีภูมิยังดำมีการจัดสอบวัดผลผู้เรียนโดย TRINITY ซึ่งเป็นสถาบันจัดสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษอีกด้วย

Website : www.mephoomschool.com
Line : mephoomschool
หมายเลขโทรศัพท์ : 095-553-9224
Facebook : www.facebook.com/mephoomschool
Address : โรงเรียนศิลปะและดนตรีมีภูมิ เลขที่ 265 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.


Rosewell Music House

โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่6

โรงเรียนสอนดนตรีที่พัฒนาจากบ้านมาเป็นสถาบันเพื่อเปิดการเรียนสอนดนตรีที่อบอุ่นและทันยุคทันสมัย  อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสอนดนตรีแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนในรูปแบบไหน ทางโรงเรียนยังเปิดสอนดนตรีเฉพาะหลายแนวไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ  ป๊อป แจสหรือคลาสสิค ภายใต้ มาตรฐานการสอนและสอบโดย The Associated Board of The Royal Schools of Music (ABRSM) จากประเทศอังกฤษ อีกทั้งทางโรงเรียนยังเปิดขายและให้เช่าเครื่องดนตรีรับเล่นดนตรีในงานต่างๆ โดยนักดนตรีที่มีประสบการณ์

Website : www.rosewellmusic.com
Line : @rosewellmusic
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-100-0987, 02-930-4545
E-mail : rosewellmusic@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/rosewellmusic
Address : สถาบันดนตรีโรสเวล 130/5 แยก 6-9 ถนนลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900


Music Master

โรงเรียนสอนดนตรีที่ดีที่สุด.7

โรงเรียนสอนดนตรีที่มีโปรแกรมการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจ จนถึงการติวสอบเข้ามหาลัยดนตรีและดุริยางคศิลป์หรือดุริยางคศาสตร์ อีกทั้งยังรับสอนดนตรีนอกสถานที่ด้วยทีมคุณครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สามารถลงเรียนเดี่ยวได้โดยไม่ต้องรอกลุ่ม  ด้วยการกำหนดเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นตามใจผู้เรียนจึงเหมาะกับนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด มีความต้องการที่จะเดินทางมาเรียนเป็นช่วงปิดเทอมหรือช่วงที่มีเวลาว่างได้ อีกทั้งยังเปิดการสอนทฤษฎีดนตรีแบบเหมาจ่าย เรียนกี่ชั่วโมงก็ได้

เว็บไซต์ : www.musicmaster2007.com
Line : musicmaster2007
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-592-3356
Facebook : www.facebook.com/musicmaster2007
Address : โรงเรียนมิวสิคมาสเตอร์ 3312 ริมถนนลาดพร้าว ระหว่างซอยลาดพร้าว 128/3 และ 128/4 แขวงคลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240


Music Find Art

โรงเรียนสอนดนตรีที่เน้นเปิดการเรียนการสอนโดยการเดินทางไปสอนที่บ้านของผู้เรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนภายใต้การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานระดับสากล มุ่งหวังว่าจะสร้างความสามารถและพัฒนาการให้แก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ใหญ่นั้นสามารถสอนเพื่อเป็นการคลายเครียดจากการทำงานหรือการเรียน ภายใต้การดำเนินงานของทีมผู้สอนที่มีคุณภาพและผลงานทางด้านการดนตรีมากมายไม่ว่าจะเป็น คุณครูน้ำผึ้งหรือคุณ วเรศจินต์ จุณณะทรัพย์ ผู้มีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแสดงดนตรีที่ต่างประเทศหลายครั้ง และครูบอยหรือคุณพงษ์ศักดิ์ กรานแยม ที่จบการศึกษาตรีด้านการประพันธ์เพลงและโทการแสดงคลาริเนท มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และเป็นผู้จัดการโรงเรียนดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง

เว็บไซต์ : www.musicfindart.com
Line : @mr_boy0825
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-479-1456
Facebook : facebook.com/musicfindart.studio
Address : โรงเรียนมิวสิคฟายด์อาร์ท 100/225 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 2 ภ.นาวงประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ปทุมธานี


Melody Plus

โรงเรียนสอนดนตรี-1.โรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ private หรือเน้นสร้างความเป็นส่วนตัวทำให้ผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนอย่างเต็มที่ ได้สาระและความเพลิดเพลินไปอย่างเต็มๆ ยิ่งไปกว่านั้นทางโรงเรียนยังนำนำหลักสูตร Alfred จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมในระดับสากลมาใช้ ซึ่งของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย ในเรื่องของการสอบวัดผลทางโรงเรียนมีการใช้เกณฑ์  Trinity / Rock School / ABRSM / RAD ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากลในการวัดผล

เว็บไซต์ : www.melodyplusmusic.com
มี 3 สาขา
1. เทสโก้โลตัสพระราม 3 ชั้น 3 (ฝั่ง Food Court ) 172 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Email: rama3@melodyplusmusic.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2948173, 089-1407559
2. MelodyPlus สาขา โลตัสแคลาย
245 อาคารเทสโก้โลตัสรัตนาธิเบศร์ ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9508966, 086-6600616
3. MelodyPlus สาขา ตลาดโลตัสวัชรพล
สาขาตลาดโลตัสวัชรพล 5 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-9455660, 086-5302555
4. MelodyPlus สาขา สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 7/129 ห้อง 2202 ชั้น 22 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 (ชั้น 22,16)
หมายเลขโทรศัพท์ 02-8847717-8


World Star Academy

โรงเรียนสอนดนตรี8

โรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะการแสดงที่ดำเนินการโดยคุณครูแพม หรือคุณลิตา ตะเวทิกุล ครูแพมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดนตรีโดยตรง และปริญญาโททางด้านการศึกษาจากอเมริกา อีกทั้งยังคร่ำหวอดในวงการบันเทิงกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเคยผลิตรายการ “Thailand’s Most Famous ขวัญใจไทยแลนด์” ทางช่อง 3 อีกด้วย โรงเรียนของครูแพมจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถ ส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง มุ่งมั่นสร้างศิลปินและนักแสดงระดับนานาชาติ

เว็บไซต์ : www.worldstar-academy.com
Line : @worldstaracademy
หมายเลขโทรศัพท์ : 096-987-8932
Address : โรงเรียนเวิลด์ สตาร์ อาคาเดมี่ (สาขาสุขุมวิท) ซอยสุขุมวิท 49 (ใกล้กับวิลล่า มาร์เก็ต) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo