10 เนอสเซอรี่ที่ดีที่สุด บุคลากรมีประสบการณ์ สะอาดและปลอดภัย 2020

เนอสเซอรี่ เป็นคำทับศัพท์มาจากคำภาษาอังกฤษว่า NURSERY สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้หลายแบบ เช่น เนอร์สเซอรี่   เนอสเซอรี่   เนิสเซอรี่  ซึ่งคำว่า NURSERY ในภาษาอังกฤษมีความหมาย ในบางความหมายได้กล่าวว่าเนอสเซอรี่ คือ Baby’s Room (ห้องเลี้ยงเด็ก)   แต่เรานำมาใช้กับ สถานที่รับเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัยอนุบาล ซึ่งภาษาไทยเราสามารถเรียกว่าเป็น “สถานรับเลี้ยงเด็ก”  โดยส่วนใหญ่จะรับเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง 3 ขวบ แต่บางแห่งอาจรับเฉพาะในระดับ 2-3 ขวบ คือระดับ “เตรียมอนุบาล” และบางแห่งอาจรับดูแลเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ขวบ (เตรียมประถม)ได้เลยแล้วแต่สถานที่

เกณฑ์ในการเลือกเนอสเซอรี่ให้ดีที่สุดตรงใจผู้ปกครอง

1. นโยบายที่ตรงใจ

            การเลือกเนอสเซอรี่ถ้าเนอสเซอรี่นั้นมีนโยบายที่ตรงใจกับพ่อแม่ เช่น ต้องให้เด็กได้เล่นตามพัฒนาการของเขาโดยสัมผัสวัตถุจริงๆ หรืออาจจะเป็นนโยบายการให้นมแม่ หากนโยบายถูกต้องก็ถือว่าเป็นด่านแรกที่ทำให้เราก้าวขาเข้าไปในเนอสเซอรี่ได้แล้ว

2. สถานที่ใกล้บ้าน

            สถานที่ใกล้บ้านเป็นสิ่งสำคัญในการไปรับไปส่งลูก และทำให้พ่อแม่หรือเด็กๆไม่เปลืองพลังงานและเปลืองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางมากนัก หรืออย่างน้อย หากสถานที่ไม่ใกล้บ้านแต่มีการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ปกครองควรจะพิจารณา

3. ค่าใช้จ่าย

            ค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาตามฐานะของผู้ปกครอง แต่อย่างไรก็ตามต้องอย่าลืมว่า วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก ดังนั้นการลงทุนกับเด็กตั้งแต่วัย 0-5 ปีถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเขา

4. คุณภาพและสถานที่

คุณภาพคือ ความหมายรวมตั้งแต่คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของสถานที่ คุณภาพของอุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถรู้ได้จากการเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ โดยทั่วไปทางโรงเรียนหรือเนอสเซอรี่จะเปิดให้เยี่ยมชม สามารถติดต่อเข้าไปได้ว่าต้องการเยี่ยมชมและเก็บรายละเอียดทั้งหมดมาเพื่อพิจารณา

5. บุคลากร

บุคลากรเช่น ครูเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ของเด็ก มีงานวิจัยกล่าวว่า ครูที่เก่งสามารถทำให้นักเรียนของเขามีความรู้ความสามารถได้มากกว่าการถูกสอนโดยครูที่ไม่เก่งถึง 1 ภาคการศึกษา ดังนั้นครูช่วงปฐมวัยต้องมีความรู้ด้านเด็กโดยตรงและเชี่ยวชาญ

6. ระบบการเลี้ยงเด็ก

            คือลักษณะการจัดการเด็ก การควบคุมเด็ก หรือลงโทษเด็กเป็นอย่างไร เรื่องเหล่านี้ก็ถือเป็นเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นการทำโทษมีงานวิจัยหลายอย่างออกมาสนับสนุนว่าการลงโทษจะสร้างผลเสียต่อเด็กในระยะยาว ในอเมริกาก็มีเคมเปญรณรงค์การต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกทางกับเด็กชื่อว่า you don’t have to hit to hurt เพราะการลงโทษเด็กไม่ได้มีวิธีการตีอย่างเดียว บางครั้งครูที่ว่าแรงๆก็ทำให้เด็กเจ็บช้ำน้ำใจหรือสร้างรอยแผลให้เด็กได้ไปทั้งชีวิต ดังนั้นก่อนจะเลือกเนอสเซอรี่ดูระบบการเลี้ยงเด็กของโรงเรียนไว้หน่อย

7. อาหารและโภชนาการ

            เรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ เพราะโภชนาการเป็นเรื่องสำคัญทากสำหรับพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นโรงเรียนที่จัดสรรอาหารที่มีประโยช์ให้เด็กในแต่ละวัน หรือมีวิธีที่ทำให้เด็กสามารถทานผักได้โดยไม่ต้องบังคับก็ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีในแง่ของการเลือกเนอสเซอรี่

10 เนอสเซอรี่ที่ดีที่สุด บุคลากรมีประสบการณ์ สะอาดและปลอดภัย 2020

Prep International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

เนอสเซอรี่ที่ดีที่สุด-3

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ เชื่อว่า โรงเรียนคือสนามเด็กเล่นแห่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และทำเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องสนุก เด็กๆจะหาคำตอบของปัญหาต่างๆไปพร้อมกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เมื่อการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก นักเรียนก็จะรักการเรียนรู้ และ รักการมาโรงเรียน ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “Play is the Language of Kids” หรือ “การเล่นคือภาษาของเด็ก”

อนุบาลนานาชาติเพรพใช้หลักสูตรการเรียนการสอบแบบ Early Years Foundation Stage (EYFS) ของประเทศอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอบแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ อาทิ เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษา การใช้ชีวิตประจำวัน กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ประสาทสัมผัส และอื่นๆ โดนการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่นั้นช่วยทำให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งส่งผลให้เขามีสมาธิต่อการเรียนรู้ในภายหน้าได้ดียิ่งขึ้น

การเรียนที่นี่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียน สนับสนุนโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความถนัดส่วนตัว และความสนใจของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ผ่านช่วงเวลาการเรียนรู้แบบ Learning Corners ที่มี การแบ่งเป็นมุมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ มุมคณิตศาสตร์ มุมหนังสือ มุมภาษาไทย ภาษาจีน มุมศิลปะ มุมบ้าน มุมมอนเตสซอรี่ มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

 ขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม จำนวนนักเรียน 15 คนต่อห้องเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารโต้ตอบกันจากทั้ง 2 ฝ่าย ผู้เรียนและผู้สอนมีความใกล้ชิดสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง เสริมสร้างนิสัยการกล้าแสดงออก การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะเคารพบุคคลรอบตัว

เบอร์โทรศัพท์ 02-274-7426 

Email : prep@prep.ac.th

เว็บไซต์    prep.ac.th

facebook: facebook.com/PrepInternationalKindergarten


Little Maple Nursery

โรงเรียนเนอสเซอรี่-3

Little Maple Nursery เป็นเนอร์สเซอรี่ระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่นี่ไม่ใช่แค่รับเลี้ยงเด็ก แต่เป็นศูนย์พัฒนาทักษะเด็กเล็กโดยเฉพาะ ที่นี่ใช้แนวคิดใหม่ในการสอนและพัฒนาเด็กๆ การสอนภาษาอังกฤษจะใช้วิธีสอนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนภาษา การสื่อสารพูดคุยโต้ตอบกับครูเจ้าของภาษาในระหว่างวันไม่ใช่แค่ชั่วโมงภาษาอังกฤษ จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ การฟังและการจำ การเดาความหมาย การเลียนแบบประโยคจะทำให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนที่จะเขียนเป็น.

Little Maple Nursery มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กๆ ในทุกด้าน โดยพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ระดับอนุบาล นอกจากนี้ยังเน้นและให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการเรียนภาษาที่ 2 ในเด็กวัยนี้ เนื่องจากในช่วงอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงที่เด็กๆ สามารถเรียนภาษาได้ง่ายที่สุด เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด เด็กๆ จะพูดสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา นั่นเป็นเพราะความสามารถพิเศษของสมองของเด็กวัยนี้นั่นเอง ความสามารถนี้จะลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อเด็กโตขึ้นและเหลือน้อยมากเมื่อเป็นผู้ใหญ่ โดยไม่อยากให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปโดยที่เด็กๆ ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย

Little Maple Nursery สอนเด็กๆตามหลักสูตรของแคนาดา  การใช้คำถามแบบเปิดและกิจกรรมซึ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกการคิด ฝึกจินตนาการ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น กล้าคิด กล้าทำ  กล้าแสดงออก เด็กๆ จะมีการพัฒนาด้านอารมณ์ได้สูงขึ้น บรรยากาศตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาของเด็ก ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเย็นสบาย  อากาศปลอดโปร่งพร้อมสนามกว้าง เพื่อให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่นออกกำลังกายอย่างเต็มที่

บุคลากรของโรงเรียนมีประสบการณ์และมีจิตวิทยาสูงในการดูแลเด็กๆ พร้อมมีความรักและความเอาใจใส่ต่อเด็ก ไม่ก้าวร้าว ไม่ทำโทษเด็กด้วยการทำร้ายร่างกาย ซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่สำคัญต่อการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 02-185-0785085-317-4317, 081-398-3115

เว็บไซต์   www.littlemaplenursery.com

facebook: facebook.com/littlemaplenurseryfanpage


Brighton college Bangkok วิทยาลัยไบรท์ตันกรุงเทพฯ

โรงเรียนเนอสเซอรี่-2

วิทยาลัยไบรท์ตันกรุงเทพฯ เป็นเนอสเซอรี่ที่ดีที่สุดและเป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นไม่เพียง แต่จะท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาในอนาคต โดยการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้แบบดั้งเดิมผนวกกับนวัตกรรมผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลล่าสุดเข้าไว้ด้วยกัน โดยการเรียนทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในอาคารรูปทรงสวยงามโดดเด่น โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสามารถในการสนับสนุนท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จในด้านวิชาการและด้านศิลปะและการกีฬาอย่างมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวตนที่ยอดเยี่ยมและปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ให้เด็กๆ สนใจติดต่อหรือเยี่ยมชมได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 02 136 7898

เว็บไซต์    brightoncollege.ac.th

facebook: facebook.com/BrightonCollegeBangkok


American School of Bangkok โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

โรงเรียนเนอสเซอรี่-1

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก เป็นเนอสเซอรี่ที่ดีที่สุดได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) ด้านวิชาการของโรงเรียนได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความคิดสร้างสรรค์

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) โดยใช้หลักสูตรอเมริกันและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เช่น Harvard University, University of California, Berkeley, University of Washington, Purdue University, Pennsylvania State University, University of British Columbia and the University of Tokyo

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก มี 2 สาขา คือ สุขุมวิท และ กรีนวัลเลย์ อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนที่กว้างขวาง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องโสต ห้องสมุด ห้องดนตรี สนามฟุตบอล สนามกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ สนามบาสเกตบอล สิ่งอำนวยความสะดวกและหอพักนักเรียนที่สาขากรีนวัลเลย์ รวมทั้งมีอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ มีสถาบันฝึกสอนการเล่นกอล์ฟ  International Preparatory Golf Academy (IPGA)  มีหลักสูตรการฝึกอบรมกีฬากอล์ฟระดับจูเนียร์แบบเต็มเวลาโดยครูฝึกมืออาชีพ ซึ่งเป็นแห่งแรกในเอเชีย

เบอร์ติดต่อ 02-620-8600

แฟกซ์ 02-261-0330

Email: info@asb.ac.th

เว็บไซต์    www.asb.ac.th

facebook: facebook.com/groups/asbsukhumvit


St. Andrews โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนเนอสเซอรี่.

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของ Cognita ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนทั่วโลกกว่า 60 โรงเรียนใน 7 ประเทศ การให้การเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและการสนับสนุนเด็กทุกคนเพื่อให้บรรลุถึงศักยภาพของพวกเขาเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาในระบบ Cognita St. Andrews Dusit in Bangkok ให้การศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเข้มงวดสำหรับนักเรียนอายุ 2 – 11 ปี หลักสูตรภาษาอังกฤษของที่นี่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐานการศึกษาที่สูง

ผู้เรียนที่อายุน้อยที่สุดที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปีจะได้รับโปรแกรมพิเศษสำหรับเด็กเล็กในช่วงปีแรก ๆ รวมทั้งบทเรียนในวิชาคณิตศาสตร์การรู้หนังสือเพลงและพลศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากห้องเรียนที่มีกระดานไวโอลิน Promethean ห้องไอซีทีเฉพาะด้านและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬามากมายรวมทั้งสระว่ายน้ำ 2 แห่งห้องกีฬาในร่ม 2 แห่งและสนามกีฬากลางแจ้งทุกสภาพอากาศ ระดับชั้นเรียนขนาดเล็กและระดับการสนับสนุนในระดับสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าแต่ละคนมีความต้องการของนักเรียนแต่ละคนและได้รับแรงบันดาลใจในการบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่

ครูที่มีแรงบันดาลใจและทุ่มเทครูที่มีประสบการณ์ความรักและมีคุณวุฒิได้รับการยอมรับและหล่อหลอมพรสวรรค์และความสนใจของแต่ละคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด

เบอร์ติดต่อ สายด่วนการรับสมัคร:  02 668 6231

เว็บไซต์  www.standrewsdusit.com

facebook: facebook.com/standrewsdusit


ABC Pathways โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์

เนอสเซอรี่ที่ดีที่สุด-4

โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนแพทเวยส์ และ เป็นเนอสเซอรี่ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติและศูนย์การศึกษาในฮ่องกงและกรุงเทพมหานครอีก 7 แห่ง ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2545 โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ มีนักเรียนจบชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนนับถึงชั้นสูงกว่าระดับอนุบาล 2 มากกว่า 45,000 คน ซึ่งได้รับความรู้ตามหลักสูตรและระบบการสอนของเอบีซีแพทเวยส์ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เอบีซีแพทเวยส์ได้ขยายการเรียนการสอนโดยเปิดโรงเรียนอนุบาลระดับนานาชาติขึ้นในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยออกแบบโปรแกรมการสอนคุณภาพชั้นสูงซึ่งใช้หลักมาตรฐานสากลทั้งในและต่างประเทศ ใช้อุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติจากหนังสือเรียนของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (Cambridge University Press (CUP) ส่งผลให้โรงเรียนเอบีซีแพทเวยส์เป็นโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษที่มีระดับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดแตกต่างของโรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์จากโรงเรียนอื่นๆคือหลักปรัชญา “การศึกษาอย่างมีความสุข” นั่นคือนักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ต้องกังวลกับการสอบและการบ้าน โรงเรียนเอบีซีแพทเวยส์ช่วยพัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็กนักเรียนผ่านการฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนระดับนานาชาติ

 เบอร์ติดต่อ  02-2606888

โทรสาร 02-2599883

อีเมลล์ enquiry@abcpathways.co.th

เว็บไซต์   www.abcpathways.co.th

facebook: facebook.com/abcpathwaysBangkok


KiDO

เนอสเซอรี่ที่ดีที่สุด-1

KiDO เป็นเนอสเซอรี่ที่ดีที่สุด ติดอันดับในกรุงเทพ ที่เชื่อว่าการเล่นและการเรียนรู้จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ เพราะเด็กๆ มีความสุขกับการได้ “ เล่น” การเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างเต็มที่ และแทรกการเรียนรู้ไว้ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้เด็กๆ สนุก และได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ไปพร้อมๆความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการที่เด็กๆ ได้ค้นคว้า แก้ปัญหา ฝึกฝนทักษะต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้การเรียนรู้ด้วยโปรแกรมของ KiDO เด็กๆ จะได้ผจญภัยกับเรื่องสนุกๆ ตลอดเวลา

โปรแกรมของ KiDO เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 27 ปี มีเด็กๆ นับแสนคนแล้วที่ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านโปรแกรมเหล่านี้ ซึ่งทุกโปรแกรมออกแบบเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ อย่างเหมาะสมต่อช่วงวัยของเขา มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และจะเปลี่ยนเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์

ที่ KiDO ยังใส่ใจในการคัดหาบุคลากรคุณภาพ  และเน้นฝึกอบรมครูให้ทุกคนมีคุณภาพมาตรฐาน  เน้นการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยนี้ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และยัง เน้นการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้  สะอาด  ปลอดภัย อุปกรณ์คุณภาพ มาตรฐาน Olympic ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเอื้ออำนวย และกระตุ้นการพัฒนาการของเด็ก ในทุกช่วงตอน  เพื่อเป็นการ เสริมศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของเด็กๆในวัยนี้ สนใจ KIDO ติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 095-364-1986

เว็บไซต์   kidothailand.com

facebook: facebook.com/kido.thailand.bkk


Heathfield International School, British School

Heathfield International School, British School  เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการศึกษาที่สูงที่สุดและเชื่อว่าโรงเรียนไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับการเลี้ยงดูเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกและพัฒนาบุคลิกภาพและ ครูที่โรงเรียนมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเป็นครูชาวอังกฤษที่มีวิสัยทัศน์เข้ากับโรงเรียนและปลูกฝังปรัชญาภายในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนไปสู่นักเรียน ครูทุกคนทุ่มเทเพื่อให้บุตรหลานของคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาเพื่อเข้าถึงศักยภาพของพวกเขา ที่นี่มุ่งเน้นไม่เพียง แต่งานวิชาการ แต่ยังรวมไปถึงการกีฬาศิลปะและดนตรีการศึกษาที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันของการเรียนการสอนและการเลี้ยงดูที่ดีจะทำให้บุตรหลานของคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาในอนาคต ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโรงเรียนต้องเตรียมตัวให้เด็ก ๆ ปรับตัวและพร้อม Heathfield International School เตรียมพร้อมให้บุตรหลานของคุณ ด้วยทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้การสืบสวนตามความคิดอิสระพร้อมกับทักษะชีวิตจำนวนมากที่จำเป็น

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครองในโลกที่ก้าวหน้าไป Heathfield International School เป็นโรงเรียนที่ไม่เพียงแต่เข้าใจนักเรียน แต่มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในฐานะพ่อแม่ โดยโรงเรียนมีการสื่อสารที่จำเป็นสู่พ่อแม่ถึงกระบวนการในการเรียน เพื่อให้เข้าใจว่าทำไม โรงเรียนต้องจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษในแบบที่ทำเรา และมีความสำเร็จมากมายในโรงเรียนมากแค่ไหนจากหลักสูตรที่โรงเรียนจัด ดังนั้นที่นี่ยินดีต้อนรับและเข้าร่วมกับโรงเรียนซึ่งเป็นชุมชนที่กำลังเติบโตและเป็นกันเองอย่างที่สุด

เบอร์ติดต่อโทร  02-372-2679-80

อีเมล: contact@heathfield.ac.th

เว็บไซต์ www.heathfield.ac.th


Shrewsbury International School Bangkok

Shrewsbury International School Bangkok แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้การศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพสูงผ่านการรับรองจาก Council of International Schools (CIS) ตลอดระยะเวลาการพิสูจน์ 5 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนของที่นี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดในต่างประเทศ

โดยการรับรองระบบ CIS ให้เกียรติแก่โรงเรียนนานาชาติทั่วโลก สถานะของการรับรองเป็นในระดับมาตรฐานสากลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนในการให้การศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพสูงแก่ชุมชนโรงเรียนและโลกภายนอก ได้แก่ ครอบครัวที่คาดหวังผู้นำการศึกษาและครูรวมทั้งมหาวิทยาลัยสถานทูตหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ และ บริษัท และองค์กรระดับโลก

โรงเรียนยังได้รับการรับรองโดย New England Association of Schools and Colleges (NEASC) ซึ่งเป็นประตูสู่ระบบการศึกษาของอเมริกัน โรงเรียนมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับ NEASC เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน Shrewsbury International ไปยังโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สนใจหรือเยี่ยมชมโรงเรียนติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 02 675 1888

เว็บไซต์    www.shrewsbury.ac.th

facebook: facebook.com/SHBriverside


Ratanamalee Nursery

โรงเรียนเนอสเซอรี่-4

Ratanamalee Nursery เป็นเนอสเซอรี่ที่เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน สำหรับเด็กเล็กอายุ 6 เดือน ขึ้นไปเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน สติปัญญา อารมณ์ สังคม  ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก เช่น ปั้นแป้ง ระบายสี ฟังนิทาน ลากเส้น จับคู่ภาพ ฯลฯ หลักสูตรได้มาตรฐานสากล บุคลากรก็ยังถูกคัดสรรมาอย่างมีคุณภาพ สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 02-243-6307

เว็บไซต์  ratanamalee.com

เว็บไซต์  facebook.com/Ratanamalee


Tags:
เนอสเซอรี
เนสเซอรี่
เนอสเซอรี่ บางบ่อ
เนอสเซอรี่ในกรุงเทพ
เนอสเซอรี่ ภาษาอังกฤษ
เนอสเซอรี่ สอนภาษาอังกฤษ
เพลงเนอสเซอรี่ คิดส์
เพลงเนอสเซอรี่ ภาษาอังกฤษ
เนอสเซอรี่ 2 ภาษา


เนอสเซอรี่ ราคาเท่าไหร่
เนอสเซอรี่ พัฒนาการ
เบบี้แคร์ เนอสเซอรี่
โรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดในกรุงเทพ
เนอสเซอรี่ กรุงเทพ
โรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุด
เนอสเซอรี่ 2 ภาษา
โรงเรียน อนุบาล นานาชาติ ใน กรุงเทพ
เนอสเซอรี่ พัฒนาการ
เนอสเซอรี่ ทองหล่อ


อนุบาลที่ดีที่สุดในกรุงเทพ
โรงเรียนอนุบาลกรุงเทพ
เนอสเซอรี่ เขียนยังไง
เนอสเซอรี่ บางบ่อ
โรงเรียนอนุบาล ในกรุงเทพ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ
นานาชาติ มอนเตสซอรี่
เนอสเซอรี่ ราคาถูก
nursery
kindergarten


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo