สถานที่ทำเลสิคดวงตาที่ดีที่สุด 10 แห่ง

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะมีส่วนในการมองเห็น หากใครมีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงและไม่สะดวกใส่แว่นตาและคอนแทคเลนส์ อาจจะเลือกใช้การทำเลสิค แต่อาจจะยังหาที่อยู่ว่าจะทำเลสิคที่ไหนดี มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง หรือจะไปทำที่ศูนย์เลสิค รพ. กลางเลยดี

เนื่องด้วยความบอบบางของดวงตา การหาสถานที่ทำเลสิคจึงต้องเลือกสถานพยาบาลที่ดี สะอาด และทำดำเนินการโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านดวงตา โดยคำนึงถึงหลักการต่างๆ ดังนี้

  1. เลือกโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคที่มีมาตรฐานคุณภาพ

ผู้เข้ารับการรักษาควรเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีการรับรองมาตรฐานระดับสากลต่างๆ เช่น ISO เป็นต้น เพื่อเป็นการรับรองว่าโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคนั้นๆ มีการดำเนินการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

  1. มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษา

ปัจจุบันการผ่าตัดทำเลสิคนั้นมีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกลและรวดเร็ว เช่นมีการใช้เลเซอร์แทนการใช้ใบมีดในการผ่าตัดทำให้มีความเจ็บน้อย แผลเล็กและไม่ต้องพักฟื้นนาน เพียงไม่เกิน 24 ชั้วโมงดวงตาก็สามารถกลับมามองเห็นได้ดีตามปกติแล้ว

  1. เลือกโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคที่สะอาด ดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่มีความปลอดภัย

ความปลอดภัยและความสะอาดคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการเลือกโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิกที่ทำเลสิก เพราะดวงตาเป็นบริเวณที่บอบบางเป็นอย่างมาก นอกจากมาตรฐานที่คลินิกทำเลสิคต้องมียืนยันแล้ว คนไข้ควรเข้าไปดูโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคเพื่อพิจารณาความสะอาดของคลีนิกจริงๆ เช่นกัน

  1. ทางโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคมีแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ

นอกจากความบอบบางแล้ว ดวงตาก็ยังเป็นจุดที่มีเส้นประสาทที่ซับซ้อน การทำเลสิค คนไข้ควรศึกษาแพทย์ที่ประจำโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคก่อนว่าศึกษาจบทางด้านรักษาดวงตาหรือจักษุโดยตรงหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของคนไข้เอง

  1. โรงพยาบาลหรือคลินิกที่สะอาด มีเทคโนโลยีสมัยใหม่

การทำเลสิกในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้อย่างถูกจุด ดังนั้นคนไข้ควรต้องศึกษาเทคโนโลยี เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ที่โรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคหลายๆ ที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับอาการของดวงตาตนเองมากที่สุด

  1. โรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคที่มีโปรโมชั่นในราคาที่ไม่แพงและไม่ถูกเกินไป

การทำเลสิกมีโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคให้บริการรักษาคนไข้มากมาย ดังนั้นหลายๆ โรงพยาบาลหรือคลินิกจึงมีการตั้งโปรโมชั่นขึ้นมาเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้า เนื่องจากดวงตาเป็นส่วนที่บอบบางและสำคัญ คนไข้จึงไม่ควรเห็นแก่ของถูกมากเกินไป แต่ให้ลองหาหลายๆ ที่เพื่อดูราคากลาง แล้วค่อยเลือกโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์กับตัวเองมากที่สุด

  1. โรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคควรมีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดกับคนไข้อย่างละเอียด

การทำเลสิคถือเป็นการผ่าตัด ดังนั้นทางโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคจึงต้องมีการแจ้งคนไข้ถึงรายละเอียด ขั้นตอนการรักษา การเตรียมตัวก่อน-หลังการรักษา ขั้นตอนการติดตามอาการและการรับประกันการรักษาให้กับคนไข้โดยละเอียดเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับคนไข้

  1. มีการ Review จากลูกค้าที่น่าเชื่อถือ

โรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคควรมี Review จากลูกค้าที่เชื่อถือได้เพื่อเป็นการรับประกันผลการรักษาให้กับคนไข้ที่กำลังอย่ในขั้นตอนการตัดสินใจ เพราะการทำเลสิคนั้นเสี่ยงมากหากได้รับการรักษาที่ไม่มีคุณภาพ หากพลาดไปแล้วจะแก้ไขยาก

  1. มีการให้คนไข้เข้ารับการปรึกษาก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา

ทางแพทย์มักจะเลือกให้คนไข้เข้ารับการปรึกษาก่อนเพื่อพิจารณาอาการของคนไข้ว่าควรรักษาอย่างไร ควรทำเลเซอร์หรือใช้เลนส์เสริมเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการประเมินราคาให้กับคนไข้อีกด้วย

  1. โรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคที่เดินทางสะดวก ใกล้บ้านคนไข้

หลังจากการเข้ารับการผ่าตัด ทางคนไข้อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางกลับบ้านเองมากนัก แม้กระทั่งนั่งรถไกลๆ เพราะอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนได้ ดังนั้นควรต้องเลือกโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคที่สามารถเดินทางได้สะดวก ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ลึกลับและไม่ไกลจากบ้านมากนัก

วันนี้เราจึงได้คัดเลือกโรงพยาบาล คลินิกหรือศูนย์เลสิคที่มีมาตรฐานดีเยี่ยมในการรักษาดวงตาโดยตรงมาให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

TRSC International Lasik Center

เลสิค-ที่ไหนดี-1

โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางจักษุวิทยา ให้บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติหรือการทำเลสิค ไม่ว่าจะเป็นสายตายาว สายตาสั้นโดยกำเนิดหรือตามอายุ รวมถึง สายตาเอียง ด้วยการผ่าตัดวิธี LASIK, ReLxE, PRK, FemtoLASIK และการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม เป็นโรงพยาบาลศูนย์เลสิคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

Website: lasikthai.com

Facebook: facebook.com/lasikthai

E-mail : info@lasikthai.com

Tel.: 02-733-2020


Laser Vision International Lasik Center

ศูนย์เลสิค

ศูนย์รักษาสายตาโดยเป็นผู้บุกเบิกการทำเลสิคโดยใช้เลเซอร์ ทำให้มีความสบายตาและปลอดภัยแม่นยำขั้นสูงสุด สำหรับรักษาภาวะสายตาผิดปกติต่างๆ ร่วมถึงการใส่เลนส์เสริมและการสลายต้อกระจก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี LV Signature FemtoLASIK ที่ใช้ Femtosecond Laser ในการรักษาภายใต้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001: 2008

Website: www.laservisionthai.com

Facebook: facebook.com/lasiklaservisionthai

E-mail : info@laservisionthai.com

Line: @Laservision

Tel.: 02-939-6006


Rutnin-Gimbel Lasik Center

ศูนย์เลสิค-1.

ศูนย์เลสิค รักษาสายตาระดับนานาชาติ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน และ Gimbel Eye Centre จากประเทศแคนาดา

อีกทั้งยังเป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีครบทุกทางเลือกในการรักษาสายตาไม่ว่าจะเป็น ReLxE Smile, Ferrara Ring, PRK, Femto Lasik, Lasik, เลนส์เสริม (ICL) ให้เหมาะกับสภาพสายตาแต่ละดวงมากที่สุดผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001: 2008

Website: rutningimbel.com

facebook: facebook.com/rutningimbel

E-mail: info@rutningimbel.com

Tel.: 02-639-3355


Bangkok Hospital Lasik Center

เลสิค-ที่ไหนดี

ศูนย์เลสิคที่นำเอาเทคโนโลยีใหม่ในการทำเลสิคคือเครื่องแยกชั้นกระจกตา Femtosecond laser รุ่น VisuMax  และเครื่องเลเซอร์ Mel 80 ของ Carl Zeiss ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการใช้เวลาในการรักษาและระยะพักฟื้นสั้น สามารถกลับมามองเห็นเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วจากประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

Website: bangkokhospital.com

Facebook: facebook.com/BangkokHospital

Line : @BkkHospitalShop

Tel.: 02-310-3000


Lasik XYZ by Advanced Lasik Center

เลสิก

ศูนย์ทำเลสิครักษาดวงตาโดยการใช้เทคนิค LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis), PRK (Photorefractive Keratectomy) และเลนส์เสริม ICL (The Implantable Contact Lens) ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO, HA และ JCI

Website: lazik.xyz

facebook: facebook.com/lasikadvancedcenter

Tel.: 02-941-2890


Yanhee Hospital

ศูนย์เลสิค-2.

โรงพยาบาลทำเลสิครักษาดวงตารักษาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงโดยสามารถเลือกขัดเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ 1 หรือ 2 ข้างตามอาการของคนไข้ โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านจักษุแพทย์โดยตรง รับประกันได้ด้วยโรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำอย่างโรงพยาบาลยันฮี

Website: th.yanhee.net

facebook: facebook.com/YanheeHospital.YH

E-mail: info@yanhee.co.th

Tel.: 02-879-0300


Somdech Pra PinKlao Hospital

ศูนย์เลสิค-3

โรงพยาบาลทำเลสิครักษาสายตาโดยการใช้เทคโนโลยี Femtosecond Laser รุ่น VisuMax และเครื่อง Excimer Laser รุ่น MEL 90 ของ Carl Zeiss เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากเยอรมนี ด้วยการผ่าตัดแบบ ReLEx SMILE ทำให้แผลเล็ก หายเร็วและพักฟื้นสั้น

Website: srisirilasik.com

E-mail: info@lasikpinklao.com

Tel.: 089-965-7658


Thammasat Lasik Center

ศูนย์เลสิค-4

โรงพยาบาลทำเลสิครักษาสายตาโดยใช้เทคนิค Surface Ablating Technique หรือเรียกว่าการขูดผิวกระจกตาออกแล้วใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เจียกระจกตา ซึ่งนั่นก็คือวิธี PRK และเทคนิค Lasik ซึ่งคือการเปิดกระจกชั้นตาขึ้นบนเพื่อเปิดเป็นฝา ยิงเลเซอร์เข้าไปและปิดกระจกตากลับคืน ทำให้ดวงตากลับมามองเห็นได้อย่างเป็นปกติ

Website: lasikthammasat.com

E-mail: Tueyecenter@hotmail.com

Tel.: 02-926-9948


Pattaya Lasik Center

ศูนย์เลสิค-5โรงพยาบาลทำเลสิครักษาสายตาโดยใช้เทคนิคเลสิคไร้ใบมีด (Femto LASIK) ในการรักษาที่มาจากประเทศเยอรมัน ให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและแม่นยำบนพื้นฐานของมาตรฐานคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล

Website:  pattayalasik.com

facebook: facebook.com/pattaya.lasik

Tel.: 038-259-939


Supreame iLasik

ศูนย์เลสิค-6

โรงพยาบาลทำเลสิคเพื่อรักษาสายตาให้กับคนไข้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาวและวายตาเอียงโดยมุ่งใช้การรักษาโดยเครื่องมือและวิธีการที่มีความทันสมัย ปลอดภัย แม่นยำ และเน้นทีมบุคคลากร จะต้องได้รับการฝึกฝนเฉพาะทาง โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการแก้ไขสายตา iLASIK (ไอเลสิค) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Website: www.supremeilasik.com

Facrbook: facebook.com/supremeilasik

E-mail: eyeinfo@supremeilasik.com

Tel.: 02-631-2112


Tags: ทำเลสิค, ศูนย์เลสิค, ทำเลสิคที่ไหนดี, ทําเลสิคที่ไหนดีที่สุด, การทําเลสิก คือ, เลสิก ท็อปเจริญ, เลสิก คือ, การทําเลสิก ราคา, ทําเลสิค เจ็บไหม, ทําเลสิคที่ไหนดี, ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจักษุ ราคา, ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ, ศูนย์เลสิค ราคา, ราคาเลสิก ท็อปเจริญ


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo