10อันดับบริษัทรับติดตั้งตู้โทรศัพท์ที่ดีที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

ถึงแม้ระบบสื่อสารจะก้าวไกลเพียงใด แต่การติดต่อทางโทรศัพท์ก็ยังมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย สำหรับบริษัท ห้างร้าน โรงงานที่กำลังมองหาบริษัทติดตั้งตู้โทรศัพท์อยู่ เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว โดยทุกที่ต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือก คือ
เกณฑ์คัดเลือกบริษัทรับติดตั้งตู้โทรศัพท์ที่ดีที่สุด

  1. มีความรู้ความชำนาญในการติดตั้ง

ส่วนใหญ่การติดตั้งตู้โทรศัพท์มักใช้ในการทำธุรกิจ บริษัท โรงงาน โรงเรียน หอพัก อพาร์ทเม้นท์ หากมีการติดตั้งผิดพลาดก็อาจทำให้เสียหายหรือเสียเวลาได้ ความชำนาญและความเป็นมืออาชีพจึงสำคัญสำหรับบริษัทติดตั้งตู้โทรศัพท์ที่สุด ซึ่งการเลือกมักดูจากผลงานที่ผ่านมาเป็นหลัก

  1. ราคาไม่แพงจนเกินไป

ส่วนใหญ่ราคาในการรับติดตั้งตู้โทรศัพท์มักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน หากสอบถามแล้วราคาสูงกว่าที่อื่นมากแบบนี้ก็ควรเปลี่ยนบริษัท สำหรับบริษัทติดตั้งตู้โทรศัพท์ที่คัดเลือกมาล้วนมีราคาเหมาะสมทั้งสิ้น

10อันดับบริษัทรับติดตั้งตู้โทรศัพท์ที่ดีที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

Home Tel International Co.,Ltd บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Home Tel International Co.,Ltd)ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ และดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารคมนาคมโดยเฉพาะ จึงมีความชำนาญในการออกแบบระบบติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อม commissioning บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ และบริการหลังการขายตู้สาขาโทรศัพท์ให้ลูกค้า โดยบริษัทฯดำเนินการเองทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานมากกว่า 80 คนและวิศวกร 4 คน บริษัทฯ จึงได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มากกว่า 10,000 ราย

ตู้สาขาโทรศัพท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange)

เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อที่จะให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆมีเบอร์โทรศัพท์ต่อ หรือเบอร์ภายในเป็นของตนเอง ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร และยังสามารถใช้เบอร์เหล่านั้นโทรเข้า-โทรออก ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ระบบได้แก่ อนาล็อก แบบ Switching PBX และแบบดิจิตอล หรือแบบ IP-PBX นั่นเอง ซึ่งสามารถอธิบายให้เข้าใจถึงหลักการทำงานโดยละเอียดได้ดังนี้

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อกหรือแบบ Switching PBX

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมลดน้อยลงไปอย่างมาก ใช้สายโทรศัพท์แบบเส้นเล็กสีเหลือง ซึ่งมีทั้งแบบ 2 สายและแบบ 4 สาย วิธีการทำงานก็คือ ต้องมีพนักงาน 1 คน ทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ สำหรับนั่งคอยต่อสายภายในไปยังแผนกต่างๆ วิธีการคือรับสายเพื่อสอบถามต้นสายว่าต้องการติดต่อกับแผนกไหน จากนั้นก็จะทำการต่อสายโดยการเอาสายโทรศัพท์ที่ต่อกับหัว RJ-11

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอลหรือแบบ IP-PBX

มาจากคำว่า IP (Internet Protocol) PBX (Private Branch Exchange) ซึ่ง IP-PBX เป็นการรวมเทคโนโลยีของ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้กันทั่วไปรวมเข้ากับระบบ VoIP ทำให้ได้คุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ ที่มีความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่มีอยู่และทางระบบ IP ได้พร้อมๆ กัน คุณสมบัติที่ทาง IP-PBX มีอยู่คือ สามารถเชื่อมต่อกันผ่านทางระบบเครือข่ายหรือ IP ได้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมเข้าระบบจากที่ใดก็ได้ที่มีระบบเครือข่าย หรือ Internet เชื่อมต่อถึง

ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดและถือเป็นหัวใจในการทำงานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ก็คือ ตัวตู้สาขาโทรศัพท์เอง ตู้สาขาโทรศัพท์จะมีลักษณะเป็นตู้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการทำงาน ตู้ขนาดเล็กที่ใช่กันทั่วไปจะมีขนาดกว้าง 20 ซม. หนา 5 ซม. โดยประมาณภายในตู้ประกอบด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของระบบโทรศัพท์ทั้งหมดให้สัมพันธ์กันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจทำให้ผู้อ่านบางท่านสงสัยว่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์นั้นทำงาน อย่างไร และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โทรศัพท์ในแง่ใดบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นประโยชน์ ของระบบตู้สาขาตู้โทรศัพท์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญบาง ประการที่ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ทั่วไปจะต้องมีซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นและมีประโยชน์กว้างขวาง ได้แก่

การแยกสายภายใน

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ช่วยให้สามมารถแยกใช้เครื่องรับโทรศัพท์ได้หลายเครื่อง แม้ว่า จะเป็นตู้สาขาขนาดเล็กที่สามารถต่อสายนอกจากองค์การโทรศัพท์ได้เพียงสายเดียว โดยที่เครื่องรับ โทรศัพท์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อไว้กับระบบสามารถแยกการควบคุมและการใช้งานได้อย่างอิสระต่อกัน เพียงแต่ไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อกับสายนอกหลายๆ รายในเวลาเดียวกันได้ ยกเว้นจะใช้ตู้สาขาใหญ่ ขึ้นที่สามารถต่อสายนอกจากองค์การโทรศัพท์ได้หลายสาย

การรองรับระบบ

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สามารถใช้ได้กับระบบโทรศัพท์ทั้งที่เป็นระบบกดปุ่มและระบบ หมุน สำหรับรายที่เดินสายจากองค์การโทรศัพท์ไว้เป็นระบบเดิมคือระบบหมุนก็สามารถใช้เครื่องรับ โทรศัพท์แบบหมุนได้ หรือในรายที่เดินสายจากองค์การโทรศัพท์ไว้เป็นระบบหมุน แต่ต้องการใช้ กับเครื่องรับโทรศัพท์แบบกดปุ่มก็สามารถทำได้เพียงแต่ปรับสวิตช์ที่ตู้สาขาเท่านั้น

การแยกสัญญาณกระดิ่งเรียกเข้า

ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ไว้หลายเครื่อง ผู้ใช้สามารถเลือกสัญญาณกระดิ่ง เรียกเข้าให้ดังขึ้นที่เครื่องไหนก็ได้ เช่น ผู้ใช้อาจจะเลือกให้โทรศัพท์ในห้องรับแขกหรือห้องทำงานดัง ขึ้นเมื่อมีโทรศัพท์จากภายนอกเข้ามาแต่จะไม่ให้โทรศัพท์ในห้องนอนดังขึ้น เพราะไม่อยากถูกรบกวน เวลานอน เป็นต้น

การติดต่อภายใน

ผู้ใช้สามารถโทรศัพท์ติดต่อกันภายในระหว่างเครื่องรับโทรศัพท์ภายในบ้านได้ เช่น ใน กรณีที่เป็นบ้าน 3 ชั้นและมีการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ไว้ทุกชั้นผู้ที่อยู่ชั้นล่างสามารถโทรศัพท์ติดต่อ กับผู้ที่อยู่ชั้นสองหรือชั้นสามได้โดยสะดวกและการโทรศัพท์ติดต่อกันภายในนี้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ เพิ่มเติมแต่ประการใด

การโอนสาย

ผู้ใช้สามารถโอนสายการพูดคุยจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งได้ เช่น ใน กรณีที่มีโทรศัพท์จากภายนอก และผู้รับสายโทรศัพท์จากเครื่องที่อยู่ชั้นล่าง แต่ผู้ที่ติดต่อเข้ามา ต้องพูดกับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นบน ผู้รับสายก็สามารถโทรศัพท์เรียกผู้ที่อยู่ชั้นบนและโอนสายให้พูด คุยต่อไปได้โดยไม่ต้องตามตัวให้ลงมารับสายที่ชั้นล่าง

การหมุนทวนหมายเลขซ้ำ

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลที่อยู่ภายนอก แต่สายทางผู้รับยังไม่ว่าง ผู้ใช้สามารถเรียกซ้ำหมายเลขเดิมได้โดยการกดรหัสตัวเลขเพียง 1 หรือ 2 ตัวเท่านั้นตามที่ระบบ ของตู้สาขานั้นๆได้กำหนดไว้ แทนที่จะต้องกดหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดซ้ำทุกๆ ครั้งที่พยายามจะติดต่อ

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงคุณสมบัติที่สำคัญบางประการของระบบตู้สาขาโทรศัพท์เท่านั้น โดยความเป็นจริงแล้วระบบตู้สาขาโทรศัพท์สามารถให้ประโยชน์ใช้ได้มากกว่านี้ ซึ่งส่วนที่อยู่นอก เหนือจากนี้จะเน้นประโยชน์ในการใช้งานด้านธุรกิจมากกว่าการใช้งานด้านทั่วๆไป หากคุณกำลังต้องการบริษัทรับติดตั้งตู้โทรศัพท์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-735-0590-4

อีเมล์: admin@forth.in.th

เว็บไซต์:  www.ตู้สาขาโทรศัพท์.com


HHL INTERTRADE บริษัท เอช. เอช. แอล. อินเตอร์เทรด จำกัด

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

เอช. เอช. แอล. อินเตอร์เทรด จำกัด (HHL INTERTRADE ) ได้ดำเนินการขยายธุรกิจให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แบบครบวงจรให้กับลูกค้า โดยเน้นการบริการแบบ service mind และคำนึงถึงตัวสินค้าหรือซอฟต์แวร์ที่เราจะทำออกมาจะต้องตรงกับความต้องการกับลูกค้าเป็นหลัก

โดยบริษัทให้บริการทางด้าน

-การพัฒนาเขียนโปรแกรมออกแบบระบบ ตามความต้องการของลูกค้า

-ติดตั้งระบบ Anitivusภายในองค์กรแบบ cloud system ที่ออกแบบมาให้ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการได้ง่าย

-ติดตั้งวางระบบ Windows Server  ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ IT เช่น Server, PC, Notebook ฯลฯ และอุปกรณ์ IT ชนิดต่าง ๆ

-จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เช่น Microsoft, Antivirus, Autocad, Solidworkและซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ

-ติดตั้งและวางระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายใน-นอกอาคาร

-ติดตั้งวางระบบ VDO conference เชื่อมต่อกันระหว่างประเทศหรือสาขา

-ติดตั้งวางระบบโทรศัพท์ ตู้สาขา PABX โดยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์สูง

-ติดตั้งระบบประตู access control พร้อมทั้งการเขียนโปรแกรมการดึงค่าการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า

ติดตั้งวางระบบโทรศัพท์ ตู้สาขา PABX โดยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์สูง

ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ พีบีเอกซ์ (PBX ย่อมาจาก Private Branch Exchange) เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือเบอร์ภายใน) เป็นของตนเองใช้โทรติดต่อกัน นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น สามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้ PBX บางครั้งใช้คำว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange) แทนก็ได้

PBX แบบ digital หรือ IP-PBX มีจำนวนการติดตั้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคงจะเป็น PBX มาตรฐานในอนาคตอันใกล้ ทำจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์ (PBX software)

เป็นบริษัทรับติดตั้งตู้โทรศัพท์ที่น่าสนใจ หากคุณต้องการเรียกใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 088-995-6164

Line: hhlit

เว็บไซต์:  www.hhlit.com


T.S.R. Telecom System Co.,Ltd

ระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงาน

บริษัท ที.เอส.อาร์.-เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด (T.S.R. Telecom System Co.,Ltd) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยทีมงานวิศวกรผู้มีประสบการณ์มากว่า 24 ปี จาก บริษัทชั้นนำ ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ เอ็น อี ซี แต่เพียงผู้เดียวในขณะนั้น คุณสมชาติ บุณยกุลโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการผ่านงาน ทางด้านติดตั้งบริการตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ เอ็น อี ซี ซึ่งเป็นระบบใหญ่ ให้กับโรงแรมชั้นนำในประเทศไทย เช่น โรงแรมดุสิตธานี, อมารี, รอยัลออคิด, เชอราตัน และบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย สำนักงานใหญ่ ปูนซีเมนต์นครหลวง, ชลประทานซีเมนต์, ธนาคารยูโอบี, ธนชาติ, จีอีแคปิตอล เป็นต้น งานที่รับผิดชอบหลังสุดในขณะนั้นคือ ผู้จัดการฝ่ายบริการตู้สาขาโทรศัพท์ระบบใหญ่ที่ คอยให้บริการลูกค้าระดับ VIP โดยบริการให้บริการ ตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับทีมงานวิศวกรและช่างได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเทคนิคของตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่จำหน่าย จนมีความเชี่ยวชาญและแก้ไขปัญหาของระบบต่างๆ อย่างดียิ่งทีมงานช่าง ประกอบด้วยทีมงานติดตั้ง บริการ และตรวจซ่อมอุปกรณ์ ซึ่งทุกทีมพร้อมให้บริการ แก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง

หากระบบของท่านมีปัญหา บริษัทฯ มีบริการพิเศษ สำหรับลูกค้าทุกราย ที่ใช้บริการของเราโดย มีสินค้าทดแทนระหว่างซ่อม หากท่านซื้ออุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์จากเรา ไม่ว่ารุ่นใดก็ตาม และบริษัทฯ รับประกันการให้บริการสำหรับท่านภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการ แจ้งปัญหาจากท่าน บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะให้บริการ ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน โดยเน้นการบริการเป็นงานหลักของบริษัทฯ ที่นี่มีทีมงานช่าง และวิศวกรที่ให้บริการ อยู่ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ในบริการรับติดตั้งตู้โทรศัพท์ของที่นี่

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 0-2528-0383

Email: sales@tsr.co.th

เว็บไซต์:  www.tsr.co.th


itcomtech connect บริษัท ไอทีคอมเทค คอนเน็ค จำกัด

รับ-ติด-ตั้ง-ตู้-สาขา-โทรศัพท์

บริษัท ไอทีคอมเทค คอนเน็ค จำกัด (itcomtech connect)ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทนจำหน่าย และติดตั้งระบบครบวงจร

-ระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบสาย และไร้สาย เช่น Wi-Fi Hostpot

-ระบบโทรศัพท์ภายใน และติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

-ระบบกล้องวงจรปิด AVTECH, iNNEKT, ACTi, Hi-View รวมทั้งสาย และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการติดตั้ง

-ระบบการเข้าออกประตู ด้วย บัตร, สแกนลายนิ่วมือ, ใบหน้า, และเส้นเลือดบนฝ่ามือ

ให้บริการติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาล, โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์, โรงเรียน, แมนชั่น, ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น

ไอทีคอมเทค คอนเน็ค เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

– อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook, PC และอุปกรณ์ IT ทุกชนิด

– อุปกรณ์ไร้สาย EnGenius, Cisco linksys, D-Link, TP-Link, Modem Router, Access Point, POE

– อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค Link, AMP สายแลน และเครื่องมือสำหรับช่างระบบเน็ตเวิร์ค ทุกชนิด

– อุปกรณ์กล้องวงจรปิด AVTECH, iNNEKT, ACTi, Hi-View แบบ Aanalog และแบบ IP Camera

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-918-7020

email: info@itcomtech.net

เว็บไซต์ :  www.itcomtech.net


Advance Phoenix Co., Ltd. บริษัท แอดวานซ์โฟนิกซ์ จำกัด

โทรศัพท์ภายในสํานักงาน

บริษัท แอดวานซ์โฟนิกซ์ จำกัด  (advancephonix ) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท ประกอบกิจการซ่อม จำหน่าย วางระบบ รับติดตั้งตู้โทรศัพท์ กล้องวงจรปิดและคอมพิวเตอร์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของประเทศญี่ปุ่นภายใต้ยี่ห้อ PANASONIC จากบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์(ประเทศไทย) จำกัด สินค้าตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ Forth จากบริษัท จีเนียสคอมมูนิเคชั่นซีสเต็ม จำกัด และสินค้า ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ PHONIK จาก โฟนิก ไทยแลนด์

ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) Digital PBX Hybrid IP PBXตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานด้านการสื่อสารในสำนักงาน รวมไปถึงบ้านพักอาศัยด้วย ฯลฯ

บริษัทมีทีมช่างติดตั้ง และทีมช่างบริการที่จะยินดีให้บริการ และสามารถเข้าบริการให้ท่านได้ภายใน 48 ชั่วโมงทำงาน โดยมีการให้บริการทั้งแบบ PERCALLและ Maintenance รายปีรับปรึกษา ตรวจเช็ค และวางระบบสายภายในอาคารสำนักงานทั้งระบบโทรศัพท์ และระบบความปลอดภัย (CCTV System)

หากคุณกำลังจะมีโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์สนใจสบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-691-7585

เว็บไซต์:   www.advancephonix.com


PTS Intergroup บริษัท ปธานสิน จำกัด

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์-pabx.

บริษัท ปธานสิน จำกัด (PTS Intergroup)บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จากแนวคิด “Good Health, Good Life” จึงได้เริ่มต้นจากการจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำยี่ห้อ Treattonและผลิตตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ภายใต้แบรนด์Water Bank โดยพันธกิจ คือ การใส่ใจคุณภาพชีวิตและการมอบทางเลือกที่มีคุณค่าของน้ำดื่มให้กับคุณปัจจุบัน บริษัทได้ขยายไปสู่การให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น บริการซ่อมโทรศัพท์, ติดตั้งตู้สาขา PABX, บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ,รับผลิต Software และระบบ Control, และรับเป็นที่ปรึกษางานระบบให้กับธุรกิจของคุณ โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาบริหารงาน เรายังคงพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ในราคาถูกยุติธรรม เพื่อตอบแทนที่ทุกคนให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการที่นี่ไม่ว่าจะเป็น

– จำหน่าย ติดตั้งและซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

– รับตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ภายใน, ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ทุกรุ่น, ซ่อมโทรศัพท์บ้าน TOT True 3BB, รับเดินสายแลน, รับติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX, และออกแบบการเดินสายโทรศัพท์-สายแลน พร้อมวิเคราะห์การใช้งานจำนวนสายนอกและสายใน

ที่นี่เน้นความเรียบร้อยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก รับประกันงานดีมีคุณภาพ โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำการใช้ระบบที่เหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อม อัตราค่าบริการเบื้องต้น แสดงหน่วยเงินเป็นสกุลบาท เป็นราคาที่ประเมินเบื้องต้นและเป็นราคาแสดงการส่งเสริมการขาย ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงถูกกว่าหรือแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดราคาตามความเหมาะสมของหน้างาน โดยจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเข้าทำการติดตั้งทุกครั้ง

หากคุณกำลังต้องการบริษัทรับติดตั้งตู้โทรศัพท์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 098-989-5915

email: sales@ptsintergroup.com

Line: krl6409f

เว็บไซต์:  www.ptsintergroup.com

facebook: facebook.com/WaterBankTH


Commserv Siam บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด

ตู้สาขาโทรศัพท์ราคาถูก

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด (Commserv Siam ) หนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งและให้บริการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์, เว็บไซต์, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม, ระบบตู้สาขาโทรศัพท์, ระบบภาพ, เสียงและข้อมูลแบบครบวงจร, ระบบ Data Network, Voice & Fax processing system, Multi-Media Contact Centre, Mobile Office Solution, Router & Switch, Wireless Communications, Video surveillance, Lecture Capture Solution, e-Office, Creative website แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ Ericsson-LG,  AVAYA,  Aruba network, Ruckus  เป็นต้น  ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เพราะที่นี่คือ มิตรทางธุรกิจที่คู่ค้าและลูกค้าแสวงหา

ผู้ให้บริการระบบสื่อสารทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก ประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี  ผู้พัฒนาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ภายใต้แบรนด์iPECSที่จะช่วยบริหารจัดการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง  เป็นที่รู้จักในนามของผู้นำทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารครบวงจร ทำให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยสูงสุดจากการใช้บริการของที่นี่

สำหรับองค์กรที่ต้องการ

-ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่ลงทุนได้

-ระบบ Unified Communication อันชาญฉลาด เทียบเท่า Video conference

-สามารถประชุมพร้อมกันได้ 6 คนต่อกลุ่ม

-สามารถบันทึกการประชุมได้อย่างมีคุณภาพ

-ระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ทั้งระบบ ที่ศูนย์กลางเพียงจุดเดียว

สนใจสอบถามรายละเอียดบริษัทรับติดตั้งตู้โทรศัพท์เพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-878-5599

เว็บไซต์:  www.commservsiam.com

facebook: facebook.com/commservsiam


IES Interconnect Co.,Ltd. บริษัท ไออีเอส อินเตอร์คอนเน็ค จำกัด

บริษัทติดตั้งตู้โทรศัพท์

บริษัท ไออีเอส อินเตอร์คอนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (IES Interconnect (Thailand) Co.,Ltd.) และบริษัทในเครือ มีความภาคภูมิใจ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการมากกว่า 10,000 ลูกค้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการบรรลุถึงความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้า ตลอดจนการทุ่มเททำงานของพนักงานมากกว่า 100 คนในองค์กร

บริษัท ไออีเอส อินเตอร์คอนเน็ค (ประเทศไทย) และบริษัทฯ ในเครือได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีชั่นสูง เป็นเวลามากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ พร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างมืออาชีพบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้ (PABX)สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า และหน่วยงานราชการอื่นๆ เป็นต้น และยังเป็นผู้ริเริ่มนำเสนอ ระบบ Billing Computer เข้ากับระบบตู้สาขาโทรศัพท์พัฒนาระบบโทรศัพท์แบบ VoIP โดยใช้พื้นฐานจากระบบ Asterisk ให้สามารถใช้งานทดแทนระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรระหว่างสาขา

บริษัท ไออีเอส อินเตอร์คอนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัดจัดจำหน่าย ติดตั้ง และบริการที่เป็นเยี่ยม ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร พร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ในการออกแบบระบบอย่างมืออาชีพ สนใจสอบถามรายละเอียดรับติดตั้งตู้โทรศัพท์เพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-935-9950

Email: info@ies.co.th

เว็บไซต์:  www.ies.co.th

facebookfacebook.com/iesbkk


Nettrix บริษัท เน็ททริกซ์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

รับติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

บริษัท เน็ททริกซ์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (nettrix )ได้รับใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคม เลขที่ใบอนุญาต B38790-14 จากหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงเป็นผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือในเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมและคุณภาพของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

บริษัท เน็ททริกซ์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้ขายต่อบริการโทรคมนาคมในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งสามารถคลอบคลุมการให้บริการในทุกรูปแบบ เช่น ระบบโทรศัพท์พื้นฐานแบบเหมายจ่ายผ่านโครงข่าย 3G-2100 , บริการส่งโทรสารแบบเหมาจ่ายทั่วไทย-ทั่วโลก , บริการโทรศัพท์มือถือในกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย , บริการจัดส่งแฟกซ์และข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยบริษัทสามารถช่วยให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านโทรคมนาคมในองค์กรของตนเองได้สูงสุด แต่ยังคงได้รับประสิทธิภาพจากการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามหลักคิดพื้นฐานของบริษัทที่ว่า

บริษัทฯ เปิดให้บริการติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (pabx service)ท่านสามารถเรียกใช้บริการโดยสามารถสอบถามอัตราค่าบริการก่อนเข้า รับบริการที่บริษัทฯ โดยติดต่อฝ่ายบริการท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ของท่านหลังการติดตั้ง เพื่อให้ตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และมีอายุการใช้งานได้นาน

บริการตรวจเช็คที่บริษัทจัดให้คือ

  1. ดูดฝุ่นทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์ ของท่านทั้งภายใน และภายนอก
  2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ สำรองไฟฟ้าว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ เมื่อไฟฟ้าดับ เช่น แบตเตอรี UPS
  3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า และสายดิน
  4. ตรวจเช็คสัญญาณสายนอก ทุกเลขหมายที่เข้าตู้สาขาว่า ใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่
  5. ตรวจเช็คและสำรองข้อมูลโปรแกรมของตู้สาขาโทรศัพท์ ลงฮาร์ทดิส หรือ ซีดีรอม เพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลโปรแกรมของ ตู้สาขามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-369-2829

email: csinfo@nettrix.co.th

เว็บไซต์:  www.nettrix.co.th

facebook: facebook.com/nettrixcorp


Personet บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด

บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด (personet )มีความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพสูงในการออกแบบ เดินสายโทรศัพท์ ติดตั้งระบบโทรศัพท์ รับติดตั้งระบบแลน รับทดสอบสายแลน ติดตั้งอุปกรณ์ Fiber Optic, Lan , CCTV , Electrical , Telephone และ IT Service ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ด้วยทีม Network Engineer และ System Engineer ที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงการ เดินสายแลน ไร้สาย ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน ความเหมาะสมในการทำงาน สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ที่นี่ให้บริการ ทั่วประเทศ ทุกที่ ทุกเขต ในกรุงเทพฯ ทั้งลาดกระบัง จตุจักร ดอนเมือง บางขุนเทียน พระนคร ลาดพร้าว รวมไปถึงปริมณฑล ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด กระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี เชียงใหม่ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เราไปหมดการันตี ผลงานคุณภาพ และทีมที่ปรึกษาด้าน Network Engineer มากกว่า 10 ปี ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการเดินสายแลน อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เราเป็นผู้นำในการออกแบบและติดตั้งสายแลน ที่ให้บริการมาอย่างยาวนานด้วนคุณภาพ ที่เชื่อถือได้กว่า 10 ปี

บริการของที่นี่

-บริการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใน บ้าน และ สำนักงาน

-บริการเดินสายโทรศัพท์

-บริการ Configระบบโทรศัพท์

-บริการเข้าหัว โทรศัพท์ และ ตรวจสอบสายโทรศัพท์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-860-8788

Line: personet-thailand

อีเมลล : info@personet.co.th

เว็บไซต์:   personet.co.th

facebook: facebook.com/personetthailand


ตู้สาขาโทรศัพท์
ip phone ภายใน
ip pbx ยี่ห้อไหนดี
รับติดตั้งตู้โทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์
ตู้สาขาโทรศัพท์ราคาถูก
บริษัทติดตั้งตู้โทรศัพท์
รับติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
ตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อไหนดี
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ pabx


ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ nec
การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์ ในอาคาร
ตู้ สาขา โทรศัพท์ ไร้ สาย
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน
Pabx Telephone Systems
รับ ติด ตั้ง ตู้ สาขา โทรศัพท์
โทรศัพท์ ตู้ สาขา ยี่ห้อ ไหน ดี
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน ราคา
ระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงาน
โทรศัพท์ภายในสํานักงาน ไร้สาย
ระบบ โทรศัพท์ ภายใน อาคาร pabx


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo