10 อันดับรับตรวจสอบบ้านที่ดีที่สุด

แนวทางหนึ่งที่จะทำให้มั่นใจในคุณภาพของบ้านก่อนที่จะรับมอบจากทางโครงการ ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้าง สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ก็คือการจ้างบริษัทรับตรวจสอบบ้านให้ตรวจสอบว่าท่านจะได้บ้านพักอาศัย ที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไร้ซึ่งปัญหาในอนาคต สำหรับใครที่กำลังมองหาบริษัทรับตรวจสอบบ้านที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว โดยทุกที่ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทตรวจสอบบ้านที่ดีที่สุด

  1. ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ และมีใบประกอบวิชาชีพโดยตรง

เพราะการจะเข้ามารับตรวจสอบบ้านต้องมีความรู้ความสามารถ รู้ละเอียดทุกขั้นตอน อีกทั้งรู้ว่าความบกพร่องควรเป็นแบบไหน ดังนั้นความรู้ที่มีเกี่ยวกับบ้านจึงไม่ใช่ความรู้แบบฉาบฉวย ยิ่งมีใบประกอบวิชาชีพก็จะยิ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทที่เราจ้างมีความเป็นมืออาชีพแน่นอน ซึ่งแต่ละบริษัทที่คัดมาล้วนแล้วแต่มีความเป็นมืออาชีพทั้งสิ้น

  1. มีรายงานสรุปหลังการตรวจ

หลังจากการตรวจสอบบ้านเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทรับตรวจสอบบ้านต้องมีรายงานสรุปหลังการตรวจแบบเข้าใจง่าย ละเอียด มีตำแหน่งที่ต้องแก้ไขและรูปภาพประกอบ พร้อมคำอธิบายรายการ เพื่อที่เจ้าของบ้านจะได้ให้เจ้าของโครงการดำเนินการแก้ไขต่อไป

  1. ราคาตรวจบ้านไม่แพง

ราคาตรวจบ้านต้องไม่แพงทิ้งห่างจากบริษัทอื่นมากนัก เรียกได้ว่าผลงานดีราคาย่อมเยาจะดีที่สุด

10 อันดับรับตรวจสอบบ้านที่ดีที่สุด

SIWA PLUS ศิวพลัส

ราคาตรวจบ้าน

ศิวพลัส (SIWAPLUS)   บริการรับตรวจสอบบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ที่พักอาศัย โดยวิศวกรชำนาญงานมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ (มีใบประกอบวิชาชีพ)  ผ่านงานตรวจบ้านมาหลายปี และมีประสบการณ์ตรงในการควบคุมสายงานการก่อสร้าง เช่น งานสร้างอาคารพาณิชย์ งานสร้างบ้าน และมีประสบการณ์ในการทำงานสร้างอาคาร โรงงาน กับบริษัทญี่ปุ่นมาหลายปี ดังนั้น ท่านสามารถมั่นใจไว้วางใจ ในการตรวจคุณภาพบ้านก่อนท่านจะรับมอบบ้านจากทางโครงการ ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้าง สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ให้ตรวจสอบว่าท่านจะได้บ้านพักอาศัย ที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไร้ซึ่งปัญหาในอนาคต ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จะไม่มีคำว่าผิดหวัง เมื่อใช้บริการตรวจบ้านของที่นี่

  เหตุผล  ทำไมต้องเลือก ? ศิวพลัส

– บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความสามารถ (มีใบประกอบวิชาชีพโดยตรง)

– มีประสบการณ์ตรงในการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง

– ตรวจสอบทุกรายละเอียด เอาใจใส่ในการทำงาน ทำเต็มความสามารถ ตรวจงานยึดตามหลักวิศวกรรม

– โทรปรึกษาวิศวกรได้ตลอดทั้งก่อนตรวจงาน และหลังตรวจงาน

– สามารถจองคิว นัดวัน เวลา เข้าตรวจบ้านได้เลย โดยไม่ต้องจ่ายมัดจำ

– มีรายงานสรุปหลังการตรวจ เข้าใจง่าย ละเอียด มีตำแหน่งที่ต้องแก้ไขและรูปภาพประกอบ พร้อมคำอธิบายรายการ

ราคาตรวจบ้านไม่แพง บริการเหนือราคา 

ขั้นตอนการให้บริการ

 ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเงื่อนไขให้การบริการ

 ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รับทราบและแจ้งเสนอราคากลับโดย

  –  แจ้งทางโทรศัพท์

  –  แจ้งทาง E-mail

 ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าสนใจและเลือกใช้บริการ

  –  ลูกค้าแจ้งวันนัดหมาย

  –  เจ้าหน้าที่ลงตารางนัดหมาย วัน/เดือน/ปี และเวลา

 ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งทีมงานเข้าตรวจงาน

  –  ทางทีมงานวิศวกรโทรคอนเฟิร์มล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนเข้าตรวจงาน 1 วัน

  –  ทีมงานวิศวกรเข้าดำเนินงานตามวันเวลาที่นัดหมาย

  –  ทางวิศวกรสรุปงานให้ลูกค้าหลังตรวจเสร็จ

 ขั้นตอนที่ 5 ทำรายงาน และส่งรายงานให้ลูกค้า

  –  เมื่อดำเนินงานตรวจสอบงานและสรุปงานให้ลูกค้าเสร็จ

  –  วิศวกรนำข้อมูลกลับมาทำ Report ( ไม่เกิน 3 วัน)

  –  ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็ม ก่อนส่ง Report 

  –  เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จัดส่งรายงานให้ลูกค้าทาง E-mail

 ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบงานรอบที่ 2

  –  เมื่อโครงการดำเนินการแก้ใขงานเสร็จเรียบร้อย

  –  เจ้าหน้าที่ของโครงการแจ้งวันนัดตรวจกลับมาทางลูกค้า และลูกค้าแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา

  –  ลูกค้าแจ้งวัน และเวลา การเข้าตรวจครั้งที่2 

  –  เจ้าหน้าที่จัดส่งวิศวกรเข้าดำเนินการตรวจสอบงานครั้งที่ 2

  –  วิศวกรนำข้อมูลกลับมาแก้ไข (รอบที่ 2) เพื่อจัดทำรายงานส่งลูกค้า จบขั้นตอนการดำเนินงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 099-249-1696 

เว็บไซต์: www.siwaplus.com


NON GROUP บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด

บริษัทตรวจรับบ้าน

บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากรับออกแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา งานปรับปรุงระบบอาคารสูง /อาคารโรงงานอุตสาหกรรม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงงานหลังน้ำท่วม ติดตั้งหม้อแปลง ระบบบำบัดน้ำเสีย กว่า 23 ปี ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์และความสามารถด้านการออกแบบและการติดตั้ง รวมทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถรองรับ กฎหมายและ พรบ. ต่างๆ (พรบ.ควบคุมอาคารฯ พรบ.โรงงานฯ พรบ.การนิคมฯ) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน/ผู้อยู่อาศัย โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานวิศกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหการ, วิศวกรสิ่งแวดล้อม , วิศวกรเคมี

บริการ

– ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEMS)

ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบดาต้าเซนเตอร์, ระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาล, ในอาคาร, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
โดยวุฒิวิศวกรไฟฟ้า

– บริการตรวจสอบรับรอง ระบบไฟฟ้า ตามกฎกระทรวง

– บริการตรวจสอบ อาคารควบคุม ตามกฎหมาย

กำหนดให้อาคารดังต่อไปนี้เข้าข่ายต้องจัดให้มีการตรวจสอบ มี 9 ประเภท ได้แก่
อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ/อาคารชุมนุมคน/โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร/โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป/อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป/โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป/ป้ายสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป/สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

– บริการตรวจสอบรับรอง ออกแบบ ติดตั้ง ฐานรองรับเครื่องจักรต่างๆ ระบบท่อและระบบดับเพลิง/ป้องกันอัคคีภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูง โดยวิศวกรโยธา,เครื่องกลและสิ่งแวดล้อม ด้วยราคาตรวจบ้านที่ไม่แพง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: +66-2868-5967

เว็บไซต์: www.nongroup-engineering.com


BUILDING INSPECTOR GROUP บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด

จ้างตรวจรับบ้าน-ราคา

บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด ดำเนินธุรกิจการตรวจสอบอาคาร โดยเน้นการตรวจสอบเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคารในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มวิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมทั้งในระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร ในหลายหลายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งงานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้าและงานวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร ด้วยทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2550 เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท

บริการของที่นี่

– บริการทางวิชาการ ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ความรู้คำปรึกษาเบื้องต้นต่อเจ้าของอาคารและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เพราะตระหนักดีว่า ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อความร่วมมือกันในการทำงานตรวจสอบอาคารและแก้ไขปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นหลัก

– บริการทางวิชาชีพ

BIG บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี

บริการจัดทำรายงานแผนและเป้าหมายในการจัดการพลังงาน

บริการสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงาน

บริการตรวจวัดการใช้พลังงาน

บริการตรวจวัดวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน

บริการนำเสนอการจัดการพลังงานแบบครบวงจร

– บริการทางวิศวกรรม

ทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมสัมนาให้กับบุคคลภายนอกหลายหลักสูตรดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสูง

ปัญหาคุณภาพในระบบไฟฟ้า

การประหยัดพลังงาน

มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

กฎหมายและข้อกำหนดสำหรับอาคารควบคุม

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน

มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-346-6566, 02-346-6578

เว็บไซต์: www.building-inspectorgroup.com


QCM PRO

รับตรวจคอนโด.

 PRO เป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจบ้านและคอนโดก่อนรับมอบโดยตรง สุดคุ้มกับคนที่เข้าใจบ้านอย่างQCM
QCMตรวจอะไรบ้าง

– ความเรียบร้อยของผนัง รอยร้าว สีภายในและภายนอกตัวบ้าน

– ความเรียบร้อยและการใช้งานของอุปกรณ์ในตัวบ้าน

– ประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด

– ระบบพื้น กระเบื้อง ภายใน ภายนอกทั้งหมด

– ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกทั้งหมด

– ระบบของน้ำประปาทั้งหมด

– ระบบระบายน้ำทิ้งภายในภายนอกตัวบ้าน

– ระบบสุขาภิบาล

– ระบบโครงหลังคาและการรั่วซึม

– รั้ว

ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 081-901-1526

เว็บไซต์:  www.qcm-pro.com


QA Home Co., Ltd. บริษัท คิวเอ โฮม จำกัด

แชร์-ประสบการณ์-ตรวจ-รับ-คอน-โด

บริษัท คิวเอ โฮม จำกัด (QA HOME) บริษัทตรวจรับบ้าน โดย ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการตรวจงานมามากกว่า 10 ปีเป็นทีมที่ลูกค้าบอกต่อกันมากที่สุด โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ตรวจสอบบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม  อาทิ งานพื้นผนัง ฝ้า ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล งานสถาปัตยกรรมภายในภายนอก เป็นต้น ก่อนที่ท่านจะโอนบ้านท่านมั่นใจแล้วหรือกับสภาพบ้านที่ทางโครงการส่งมอบ บ้านของท่านจะต้องได้มาตรฐานตามแบบโครงสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพราะบ้าน…คือชีวิตจึงควรใส่ใจทุกรายละเอียดของบ้านเพื่อเติมเต็มความสมบรูณ์แบบ ไร้ปัญหารบกวนใจหลังรับโอนบ้านและที่พักอาศัยจากทางโครงการ

บริการของที่นี่

– หมวดงานหลังคา ตรวจสอบกระเบื้องหลังคา ฉนวนกันความร้อน โครงหลังคา กระเบื้องมุง ต้องเรียบ, ไม่มีรอยแตกร้าว, ไม่เลอะคราบปูน, ไม่มีช่องแสงผ่าน โครงหลังคาไม่บิดแอ่น, ทาสีกันสนิมทั่วถึง, รอยเชื่อมต่อได้สนิท ฉนวนกันความร้อนไม่ฉีกขาดหลุดลุ่ย ปูเต็มพื้นที่ใต้หลังคา ระบบท่อร้อยสายไฟ, บล็อคไฟฟ้า ฝ้าชายคา, เชิงชาย, ปิดลอนกันนก

– หมวดงานตรวจสอบใต้หลังคา และเหนือฝ้าเพดาน ตรวจสอบฉนวนกันความร้อน โครงคร่าวฝ้าเพดาน แผ่นฝ้าเพดาน ตรวจสอบสายไฟ และสายส่งสัญญาณสื่อสารใต้หลังคา งานโคมไฟใต้หลังคา ท่อและบล็อกไฟ และท่อร้อยสายไฟใต้หลังคา  งานระบบระบายอากาศใต้หลังคา แผ่นฝ้าเพดาน รอยต่อ, รอยแตกร้าว, รอยคราบน้ำแผ่นฝ้าเพดาน รอยต่อ การเข้ามุม, รอยหัวตะปูความเรียบสม่ำเสมอของฝ้า, งานสี

– หมวดงานสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบงานผนัง ฉาบเรียบ ทาสี งานฝ้าเพดาน  พื้นกระเบื้อง งานพื้นไม้ลามิเนต พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นไวนิล พื้น กระเบื้องยาง  พื้นปาร์เก้   พื้นหินขัด  งานผนังกระเบื้อง ผนังกรุหิน ผนังวอลล์เปเปอร์ ผนังฉาบปูนทาสี ฯลฯ ผนังต้องเรียบ, ไม่มีรอยแตกร้าว, ผิวไม่เป็นคลื่นเป็นเม็ดขอบสันปูนเป็นแนวตรง ไม่แตกบิ่น ผนังต้องไม่เป็นโพรง ถ้ามีต้องสกัดฉาบใหม่ วอลเปเปอร์ติดผนังต้องเรียบ, ไม่ฉีกขาด, รอยต่อเรียบร้อย  ปูนฉาบด้านล่างสุดของผนังภายนอกต้องฉาบปูนให้สุดท้องคาน  งานสีผนังไม่มีรอยสีด่าง, สีบาง, สีต้องเรียบสม่ำเสมอ กระเบื้องบุผนังไม่บิ่น ไม่แตก, ยาแนวตรงสวยงาม

– หมวดงานระบบไฟฟ้าและงานสื่อสาร ตรวจสอบสายโทรทัศน์,โทรศัพท์, เครื่องปรับอากาศ , ไฟฉุกเฉิน , สัญญาณกันขโมย

ตรวจสอบระบบตู้เมนไฟฟ้า ขนาดสายไฟ ตรวจสอบระบบกันไฟรั่ว ELCB  ไฟฟ้ารัดวงจร ตรวจสอบไฟฟ้าสายดิน งานร้อยสายไฟ

ตรวจสอบการใช้งานของสวิตช์และปลั๊กไฟฟ้าระบบสายดินของปลั๊กไฟฟ้าตู้ควบคุมไฟฟ้าความเรียบร้อยของการติดตั้งอุปกรณ์

– หมวดงานห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ ตรวจสอบ ชักโครก สายชำระ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัว ฉากกั้นอาบน้ำ ที่ใส่ทิชชู กระจกเงา เคาร์เตอร์ ชั้นวางของ ในห้องน้ำ

ตรวจสอบการติดตั้งสุขภัณฑ์ การเก็บยาแนวรอบสุขภัณฑ์, รอยแตกร้าวและรอยขูดขีดของสุขภัณฑ์

– หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ ตรวจสอบระบบน้ำดีและน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจานความเรียบร้อยของเคาน์เตอร์ครัวอุปกรณ์ฮู๊ดดูดควัน, พัดลมระบายอากาศความเรียบร้อยของตู้ลอย, ตู้ล่าง, บานเปิด-ปิด, โซฟา ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน ชั้นวางทีวี ฯลฯ

–  หมวดงานพื้นรอบตัวบ้าน และงานรั้วรอบบริเวณบ้าน

– หมวดงานตรวจสอบช่องเปิด-ปิด ประตู หน้าต่าง วงกบ บันได

– หมวดงานตรวจสอบระบบประปา

– สุขาภิบาลเช่น  ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสีย ถังบำบัด บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักกลิ่น

## ส่งรายงานฉบับเต็มเร็วสุดภายใน 2 วัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 081-901-1526

เว็บไซต์: www.qa-home.com


29HOUSE

ราคา-รับ-ตรวจ-บ้าน-ก่อน-โอน

29HOUSE บริษัทตรวจรับบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิต โดยทีมงานวิศวกร
ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านควบคุมคุณภาพบ้านมานานกว่า 10 ปี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพพร้อมเข้าอยู่อย่างสบายใจ

ทำไมต้องตรวจสอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

การตรวจสอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้เจ้าของทางบ้านและโครงการรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างบ้าน และดำเนินการจัดเตรียมช่างเข้าแก้ไขตามรายละเอียดที่พบและแก้ไขจนแล้วเสร็จ เพื่อให้เจ้าของบ้านแน่ใจได้ว่าหลังจากเข้าอยู่แล้วจะพบปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปหลังจากเซ็นรับกรรมสิทธิ์บ้านแล้วจะเข้าสู่ระบบบริการหลังการขาย เจ้าของบ้านส่วนหนึ่งจะพบว่าการเรียกตามช่างของโครงการมาแก้ไขข้อบกพร่องของบ้านจะใช้เวลาล่าช้ามาก ดังนั้น 29 House จึงขอเป็นตัวแทนในการรับตรวจสอบบ้านก่อนเข้าอยู่อาศัย เพื่อให้เจ้าของบ้านเกิดความสบายใจและพบปัญหาน้อยที่สุดหลังการโอนกรรมสิทธิ์

บริการของที่นี่

– ด้านที่ 1 งานบนฝ้าเพดาน

– ด้านที่ 2 งานฝ้าเพดาน

– ด้านที่ 3 งานผนัง

– ด้านที่ 4 งานพื้นไม้ลามิเนตและบัวพื้น

– ด้านที่ 5 งานกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนัง

– ด้านที่ 6 งานขึ้นพื้นทรายล้างและผิวปูนขัดมัน

– ด้านที่ 7 งานสุขภัณฑ์

– ด้านที่ 8 งานประตูไม้

– ด้านที่ 9 งานบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและบาน U-PVC 

– ด้านที่ 10 งานบันได

– ด้านที่ 11 งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ

– ด้านที่ 12 งานระบบประปา

– ด้านที่ 13 งานสุขาภิบาล

– ด้านที่ 14 งานบริเวณพื้นที่งานนอกจากตัวบ้าน

ขั้นตอนการรับบริการของ 29HOUSE

ขั้นตอนที่ 1  สอบถามรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 2 เสนอราคาและนัดวันทำงาน

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำรายงานและส่งรายงาน

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบครั้งที่ 2

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 095 – 246 – 5922

เว็บไซต์: www.twentyninehouse.com


Your Condo

การตรวจรับคอนโด

Your Condo บริษัทตรวจรับบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ตรวจDefect ก่อนโอน โดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ประสบการณ์กว่า 300 โครงการ ตรวจตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตย์ ที่นี่ใส่ใจคุณภาพเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง การันตีคุณภาพคุ้มราคา

รายละเอียดการตรวจ

บริษัทตรวจรับบ้าน-คอนโดก่อนโอนกรรมสิทธ์หรือก่อนการเข้าอยู่ถือว่าความสําคัญมากเพราะจะช่วยให้เห็นปัญหาหลังงานก่อสร้างและสิ่งที่จะกระทบต่อการใช้งานของที่อยู่อาศัยในปัจจุบันและอนาคตทั้งปัญหางานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานระบบไฟฟ้าระบบประปาสุขาภิบาลซึ่งต้องใช้ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบให้อย่างละเอียดเพื่อให้ปลอดภัยและไม่เกิดปัญหาปัญหาในอนาคต

หมวดงานหลังคา

–  กระเบื้องหลังไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีช่องแสงผ่านโครงหลังคา

– ทาสีกันสนิม

– ต่อรอยเชื่อมให้สนิทโดยฉนวนกันความร้อนไม่ฉีกขาดมีตําหนิต้องปูให้เต็มพื้นที่ใต้หลังคา

– ระบบท่อร้อยสายไฟและบล็อกไฟฟ้าเก็บงานเรียบร้อย

– ตรวจสอบฝ้าชายคาเชิงชายและปิดลอนกันนก

หมวดงานเฝ้าเพดาน

–  วัดระดับฝ้าความสูงพื้นถึงฝ้าต้องไม่น้อยกว่า2.40เมตร(ตามกฎหมายพรบ.ควบคุมอาคาร) 

– รอยต่อฝ้าและขอบฝ้าเรียบไม่มีรอยแตกร้าวผิวบวมหรือสีด่าง 

– ระดับฝ้าเสมอกันระนาบเดียวกันทั้งหมดไม่โก่งแอ่น 

– เฝ้าบริเวณห้องน้ําต้องเป็นฝ้าชนิดกันชื้นเพื่อป้องกันการเกิดราและฝ้าบวม 

– ต้องไม่มีรอยคราบน้ํา,ฝ้าบวมซึ่งอันเนื่องมาจากน้ําซึม

หมวดงานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง

– ไม่มีรอยแตกร้าวผนังเรียบไม่เป็นคลื่นไม่เป็นตามดเม็ดสีทาสีสม่ำเสมอ 

– ขอบสันปูน,เซี้ยมไม่บิ่นเป็นเส้นตรง

– ผนังต้องเป็นระนาบเดียวกันไม่โค่งไม่เป็นโพรง

– กระเบื้องปูผนังต้องปูเต็มแผ่นไม่กลวงด้านใน

– ถ้าติดวอลเปเปอร์ต้องเรียบไม่มีจุดสุญญากาศรอยต่อสนิทไม่อ้าเข้ามุมเรียบร้อย

หมวดงานพื้น

–  กรณีพื้นไม้และไม้เทียมสีต้องไม่ซีดผิวไม่บวมไม่ขึ้นรา 

– พื้นไม้ลามิเนตรอยต่อต้องสนิทพื้นเหยียบไม่มีเสียงดังและยวบไม่เกิน3 mm 

– รอยต่อบัวเชิงผนังต้องสนิทและใต้บัวเชิง ผนังเหยียบพื้นต้องไม่ยุบตัวไม่มีฝุ่นขึ้นมา และเก็บยาแนวเรียบสม่ําเสมอ

– พื้นกระเบื้องปูเต็มแผ่นไม่เป็นโพรงมากกว่า30 % รอยต่อเรียบไม่กระเดิดเก็บยาแนวเรียบร้อย

– ระนาบเดียวกันพื้นไม่เป็นแอ่งหรือนูน

หมวดงานประตูและหน้าต่าง

– วงกบและบานประตูเรียบสันไม่บิ่นเข้ามุมฉากสนิทและทําสีเรียบร้อย

– กรณีเป็นประตูไม้ต้องทาสีขอบสันบานทั้ง4 ด้าน 

– ผนังโดยรอบวงกบรอยต่อต้องเรียบร้อยเก็บซิลิโคนไม่มีรอยแตกร้าว

– บานเลื่อนล้อไม่ฝืดไม่มีเสียงดังไม่กระพือเมื่อเลื่อนปิดชนผนังต้องสนิทLock ได้

– บานพับใส่สกรูครบทั้งหมดลูกบิดมือจับล๊อคStopper และอุปกรณ์อื่นๆอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไม่ชํารุด

– งานอลูมิเนียมไม่มีรอยข่วนสีลอกและซิลิโคนรอยต่อเรียบร้อย

– บานปิดสนิทไม่เสียดสีไม่บิดระนาบตรงไม่เอียงแอ่นร่องห่างระหว่างบานและวงกบไม่ควรเกิน3 มิลลิเมตร 

– ยางขอบกระจกไม่ปลิ้นมีสักหลาดช่องขอบกระจกและท้ายบานแนวตั้งทําให้บานปิดสนิทและป้องกันบานกระพือ

ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 098-5432857,086-3590553

เว็บไซต์: www.your-condo.com


NSC Plus Engineering Co., Ltd. บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การตรวจรับคอนโดก่อนโอนบริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (nsplusengineering) บริษัทตรวจรับบ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยทีมวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบครั้งแรกในปี 2551 จากการตรวจสอบครั้งแรกที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีทางเลือกน้อยมากในการจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งขณะนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงทำการเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น ทั้งในเรื่องของราคาการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมและการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพ ทางเราจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดหรือบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็น VISION ของบริษัทฯ

 ต่อมาทางบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มให้บริการงานตรวจบ้าน ทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้า บ้านแฝด คอนโดมิเนียม จุดประสงค์หลักคือต้องการให้ผู้ซื้อบ้านที่ไม่มีความรู้มีความอุ่นใจในการซื้อบ้านที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากวนใจ มีปัญหาเรื่องระบบน้ำรั่ว ระบบไฟฟ้าดับ โครงสร้างทรุดตัว ร้าว  บริษัทตรวจบ้าน จึงพร้อมเสนอตัวให้บริการงานตรวจบ้าน และเรายังให้บริการงานตรวจสอบบ้านมือสอง ตรวจบ้านที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยหลักการทางวิศวกรรม  ตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างบ้าน และอื่นๆอีกมากมาย

งานบริการ

– งานตรวจสอบบ้านคอนโด

– ตรวจสอบอาคาร

– ตรวจสอบโครงสร้าง

– ตรวจสอบอาคารโครงสร้าง

– ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

– ตรวจสอบไฟฟ้า

– ซ่อมแซมโครงสร้าง

– แก้ไขอาคารทรุด

– ควบคุมงานก่อสร้าง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 086-307-5103 0-2115-2223

เว็บไซต์: www.nsplusengineering.com


Sabaijai Condo สบายใจคอนโด

บ้าน-สีน้ำเงิน-ตรวจ-บ้าน

สบายใจคอนโด (Sabaijaicondo Inspector) บริการตรวจสอบ อาคาร ที่พักอาศัย บ้าน คอนโด

โดยวิศวกร ที่มีประสบการณ์ผ่านงานตรวจโครงการของบริษัทชั้นนำมาแล้ว โดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ท่านเจ้าของที่พักอาศัย มั่นใจ ก่อนโอนรับห้องหรือตรวจที่พักอาศัย บ้าน คอนโด จากเจ้าของเก่าในด้านความปลอดภัย ว่ายังเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ สบายใจคอนโด ยินดีให้คำปรึกษาแก่คุณ
“สบายใจคอนโด ใส่ใจทุกงาน เหมือนบ้านของเรา”

เมื่อท่านเจ้าของบ้านตัดสินใจเลือกจองบ้านกับโครงการ หรือตัดสินใจเลือกจะซื้อบ้านต่อจากเจ้าของเดิม ท่านมั่นใจหรือยังว่า บ้านของท่านได้มาตรฐานหรือไม่!!?? ทั้งในส่วนของโครงสร้างและสถาปัตยกรรมภายใน เพราะถ้าไม่ตรวจให้เรียบร้อยแต่แรก ปัญหาต่างๆจะตามมาจนลูกค้าตามแก้ไม่ทันเลยทีเดียว ซ้ำร้ายถ้าเข้าอยู่แล้ว จะย้ายของออกเพื่อซ่อม หรือหาที่อยู่ใหม่ชั่วคราวยิ่งทำได้ยาก ดังนั้นท่านเจ้าของบ้านควรแก้งานให้เสร็จก่อนโอนรับบ้าน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ เช่น ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล งานสถาปัตยกรรม ว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ หรือทางเจ้าของโครงการใช้วัสดุตามสเปคหรือเปล่า อาทิ กระเบื้องปูเรียบร้อยดีหรือไม่ งานผนังงานฉาบเรียบร้อยหรือไม่ งานไฟฟ้าติดตั้งสายดินหรือไม่ การรั่วไหลของน้ำมีหรือไม่ ระบบบำบัดน้ำติดตั้งถูกต้องหรือไม่ ให้ผู้เชี่ยวชาญจากสบายใจคอนโด รับตรวจบ้าน/คอนโด ช่วยคุณ

-อย่าประหยัดเงินเพียงเล็กน้อยกับราคาตรวจบ้าน ถ้าเทียบกับปัญหาที่จะตามมา
-ให้ผู้เชียวชาญดูแลบ้านของคุณเถอะคับ
-ตรวจที่พักอาศัย โดยวิศวกร
-ห้องราคาเป็นล้าน ไม่ตรวจก่อนจริงๆหรอ !!??
-ตรวจ Defect บ้าน/คอนโด โดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
-วิศวกร และพนักงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจให้บริการ
-ประสบการณ์ตรวจที่พักอาศัยกว่า 100 โครงการ
-ราคาเริ่มต้นเพียง 1500 บาท !

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 086-2515566

เว็บไซต์: www.sabaijaicondo.com


THAI GOOD HOUSE ไทยกู๊ดเฮาส์

ตรวจบ้านไทยกู๊ดเฮาส์ รับตรวจบ้าน – คอนโด โดยวิศวกร ตรวจแบบละเอียด พร้อมจัดทำรายงานการตรวจ ผู้ตรวจเป็นวิศวกรมีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่นี่ยินดีที่จะเป็นผู้ดูแลในทุกๆขั้นตอนของการ ตรวจบ้าน ตรวจทาวน์เฮาส์ หรือตรวจคอนโด แทนท่าน ซึ่งจะมีกระบวนตรวจสอบการหลายขั้นตอนในจุดต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับบ้านที่มีคุณภาพดีที่สุด

บริการ

– ตรวจสอบหลังคา

– งานฝ้าเพดาน

– งานพื้น

– งานผนังภายใน-ภายนอก

– งานประตูหน้าต่าง

– งานระเบียง

– งานบันได

– งานห้องน้ำ

– งานไฟฟ้า

– งานประปาสุขาภิบาล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:081-925-8285

เว็บไซต์: www.thaigoodhouse.com


Tags:
รับตรวจสอบบ้าน
ราคาตรวจบ้าน
บริษัทตรวจรับบ้าน
ตรวจบ้าน
รับตรวจคอนโด


จ้างตรวจรับบ้าน ราคา
การตรวจรับคอนโด
บ้าน สีน้ำเงิน ตรวจ บ้าน
การตรวจรับคอนโดก่อนโอน
ราคา รับ ตรวจ บ้าน ก่อน โอน
แชร์ ประสบการณ์ ตรวจ รับ คอน โด


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo