10 บริษัทตรวจสอบบัญชี ประสบการณ์ยาวนาน ได้มาตรฐาน 2024

10 บริษัทตรวจสอบบัญชี ที่เชื่อถือได้

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จล้วนมีหลายปัจจัยที่ประกอบเข้าด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่ควรจัดการ นอกจากยอดขายนั้นก็คือการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจกิจขนาดใหญ่ก็ตาม เพราะว่าถ้าเราจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ธุรกิจของคุณก็ย่อมโปร่งใส และมองภาพรวมว่าแผนธุรกิจของคุณควรไปในทิศทางใด มีกำไรหรือขาดทุน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดนั่นเอง

ทำไมเราถึงต้องใช้บริการบัญชี

มีผู้ที่เริ่มทำธุรกิจขนาดย่อมไม่น้อยที่ขาดความรู้ด้านบัญชี การเลือกใช้บริการด้านตรวจสอบบัญชีย่อมเป็นเรื่องที่ดี หากผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบัญชีมาก่อนแล้ว ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี หากทำบัญชีเอง แต่ประสบการณ์จากนักบัญชีจะสร้างความประทับใจ และสร้างความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณมากกว่าแน่นอนค่ะ เพราะว่าการเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีย่อมช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องมาคอยนั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องบัญชี และให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านนี้ดีกว่า หรือนักตรวจสอบบัญชีจะช่วยป้องกันความผิดพลาดในส่วนที่เจ้าของธุรกิจไม่รู้ เพราะการทำบัญชีไม่ได้มีแค่รายรับ-รายจ่าย แต่มีเรื่องของกฎหมาย ข้อกำหนด และภาษี ทางบริษัทรับทำบัญชีจะคอยติดตามข้อมูลที่มีการอัพเดตอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ทัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะบางอย่างที่ไม่รู้อย่างเช่นเรื่องของภาษี อาจกลายเป็นผลเสียที่ตามมาในภายหลังได้ นอกจากนี้การที่ให้ทีมบัญชีช่วยจัดการเรื่องธุระธุรกิจของคุณแล้ว คุณก็หมดห่วงด้านนี้ และการทำธุรกิจของคุณจะเป็นระบบมากขึ้นแน่นอน วันนี้เราจึงเลือก 10 บริษัทตรวจสอบบัญชี มาแนะนำให้คุณตัดสินใจค่ะ

AM AUDIT GROUP

บริษัทตรวจสอบบัญชี

ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษเฉพาะกิจ และจัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ ตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

วางแผนภาษี ควบคุมภายใน ให้คาปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบัญทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี
การตรวจสอบทุจริต ตลอดจน การวางระบบและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง อย่างถูกต้อง แม่นยํา และมีประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจของคุณ

ตั้งแต่ปี 2539 เอ เอ็ม. ออดิท กรุ๊ป ได้ก่อตั้ง พัฒนา และก้าวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ของทีมบริหารที่สั่งสมมาตลอดกว่า 25 ปี ทีมงานที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ และยังมุ่งมั่นอย่างเต็มท่ีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย ความโปร่งใส การรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าสูงสุด และความใส่ใจความต้องการลูกค้า ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน

เอ เอ็ม ออดิท กรุ๊ป จึงได้รับความเช่ือมั่นจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจ ทําให้ช่ือเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สาขารัชดา และสาขาบางเขน

โทร:  02-277-0405
Email: info@amauditgroup.com
Website:  www.amauditgroup.com/th
E-brochure: click here


บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทตรวจสอบบัญชี

แกรนท์ ธอร์นตัน ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแกรนท์ ธอร์นตัน อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับอันดับหนึ่งเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีให้แก่ห้าบริษัทที่มีรายได้ประจำปีแห่งละกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมาจากการเสนองานชนะสี่บริษัทยักษ์ใหญ่จำนวน 24 ครั้ง ส่วนในสหราชอาณาจักร แกรนท์ ธอร์นตัน ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอันดับหนึ่งให้กับบรรดาบริษัทชั้นนำขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIM ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบบัญชีบริษัทในกลุ่มดังกล่าวกว่า 200 บริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นๆ เลยล่ะค่ะ

แกรนท์ ธอร์นตัน ในประเทศไทย เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงธุรกิจในฐานะบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการอย่างมืออาชีพระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี พ.ศ. 2540 โดยใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงแผนธุรกิจกลุ่มงานให้บริการของแกรนท์ ธอร์นตัน ได้แก่

1. การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

2. การตรวจสอบบัญชี

3. การให้คำปรึกษาทางภาษี

4. การให้บริการปรึกษาเฉพาะทาง

5. การจัดหาบุคลากรระดับผู้บริหาร

ส่วนงานบริการตรวจสอบบัญชี แกรนท์ ธอร์นตัน ในประเทศไทย กล่าวว่าในขณะที่ประเทศไทยประสบปัญหาจากทั้งเศรษฐกิจโลกตกต่ำและความไม่มั่นคงทางการเมือง แต่แกรนท์ ธอร์นตัน ก็ยังสามารถทำรายได้ในส่วนให้บริการตรวจสอบบัญชีเติบโตถึง 20% และด้วยจุดแข็งของเราที่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการตรวจสอบบัญชีสมัยใหม่ รวมทั้งทีมงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ มีความเป็นอิสระ และมีมาตรฐานการทำงานสูง ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจและเป็นบริษัทชั้นนำระดับนานาชาตินอกเหนือจากสี่บริษัทยักษ์ใหญ่ (Big Four) ในประเทศไทยที่ถูกเลือกใช้บริการจากลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ

ที่อยู่: ออลซีซั่นส์ เพลส แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-205-8222

email : admin@gt-thai.com

เว็บไซต์ www.grantthornton.co.th


สำนักงานสอบบัญชีกมลบวร

บริษัทตรวจสอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชีกมลบวร ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการให้บริการวิชาชีพสอบบัญชี กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการรายงานทางการเงิน โดยปกติงบการเงินจะจัดทำ และนำเสนอเป็นรายปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลของผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไป ซึ่งทางสำนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้สำนักงานต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบงบการเงินว่าถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน เพราะการตรวจสอบตามที่กล่าวไปข้างต้น จะทำให้เห็นเป็นข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม

ซึ่งทางบริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด รับงานตรวจสอบดังนี้

  • ตรวจสอบบัญชีประจำปีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส หรือรายหกเดือน
  • ตรวจสอบกรณีพิเศษตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี
  • การตรวจสอบอื่นๆ ทางด้านภาษีและอากร

หากเป็นการตรวจสอบบัญชีประจำปี รับงานตรวจสอบดังนี้

  • งบการเงินได้บันทึกเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • งบการเงินแสดงความถูกต้องและครบถ้วน
  • งบดุลแสดงความมีอยู่จริง
  • งบการเงินแสดงมูลค่าที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน
  • งบการเงินได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ที่ตั้ง : 766/8-9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร :   02-512-5966

เว็บไซต์ :   www.kmbvaudit.com

Email :   kmbvaudit@hotmail.com


บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด

บริษัทตรวจสอบบัญชี

สำนักงานปีติเสวีก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 (จดทะเบียนเป็น บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ในปี 2548) โดยให้บริการ ทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งทางบัญชี และกฎหมาย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานกว่า 40 ปีเลยนะคะ ซึ่งในปี พ.ศ. 2533 สำนักงานฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย Moore Stephens International Limited (MSIL) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายในบริการทางบัญชีในลำดับที่ 15 ของโลก โดยปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ใน 100 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยสำนักงานอิสระที่เป็นสำนักงานฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ และบริษัทข้ามชาติต่างๆ ด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยมของ MSIL เช่นเดียวกัน ทั่วโลกเลยค่ะ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด มีพนักงานระดับมืออาชีพกว่า 90 คนคอยให้บริการแบบครบวงจร ทั้งทางด้านการตรวจสอบบัญชี กฎหมาย และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่ลูกค้าโดยที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการที่จำเป็นต่อประกอบธุรกิจดังกล่าว จากบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ได้อย่างครบถ้วน ในปัจจุบันสำนักงานมีลูกค้าในเกือบทุกประเภทธุรกิจที่มาใช้บริการกว่า 300 ราย ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงกิจการขนาดใหญ่

ทั้งที่ประกอบธุรกิจเฉพาะในประเทศ และเป็นบริษัทข้ามชาติ ดังเช่นธุรกิจต่อไปนี้

ธุรกิจก่อสร้างและพัฒนา อัสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจตัวแทนนายหน้าธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศ

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงพยาบาล

โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานราชการ / องค์กรระหว่างประเทศ

ที่อยู่ : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด เลขที่ 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล์ : siri.s@pitisevi.com

โทรศัพท์ : 02-941-3656

Website: pitisevi.com


บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด

บริษัทตรวจสอบบัญชี

อันดับสุดท้าย สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ บัญชีแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการจัดทำบัญชี และวางระบบบัญชี, บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร, บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจด้านบัญชี และด้านตรวจสอบบัญชี เพราะฉะนั้นคุณจึงสามารถมั่นใจและไว้วางใจในบริการที่เรานำเสนอให้แก่คุณแบบครบวงจรได้เลยค่ะ

ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และตรวจสอบบัญชี และรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด พร้อมทั้งเสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบเฉพาะกรณี ตามข้อตกลงได้เลยค่ะ

สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด พร้อมบริการตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้าน ที่สามารถให้คำแนะนำคุณได้ชัดเจนทั้งด้านกฎหมายและบัญชี บริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และตามความประสงค์ของลูกค้าค่ะ โดยมีการจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้น รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดนั่นเองค่ะ

ที่อยู่: เลขที่ 79/109 หมู่2 ซ.ลาดกระบัง54 ต.ศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์: 02-184-1846

อีเมล์ : pannoi_ten@amtaudit.com

Website: amtaudit.com


บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

บริษัทตรวจสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทธรรมนิติ ซึ่งมี บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทแม่ โดยที่กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ให้บริการทางวิชาชีพ ใน 3 ด้านหลัก : กฎหมาย, การบัญชี, สัมมนา & อบรม และ วารสาร เอกสารด้านภาษี ซึ่งแต่ละด้านมี จุดประสงค์ นโยบาย และ แนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นอิสระ เพื่อที่จะดำเนินการตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละด้าน ภายใต้วิถีของธรรมนิติ ที่เน้นความเป็น เอกภาพ มั่นคง มั่งคั่ง และสร้างสรรค์

33 ปี ของการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีนโยบายขององค์กรดำเนินนโยบายตามแนวทางสากล ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความสามารถในการแข่งขัน, ใช้เทคโนโลยีในการช่วยปฏิบัติงาน ทีมงานเป็นมืออาชีพ มีความสามารถสูง และให้บริการภายใต้กฎของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคมค่ะ

โดยบริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นการตรวจสอบภายนอกของงบการเงินที่ชอบด้วยกฎหมายโดยเราดูแลการตรวจสอบบัญชีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ดังนี้ค่ะ

บริษัทมหาชน & บริษัทเอกชน, องค์กรไม่แสวงหากำไร, กองทุนต่างๆ, ธุรกิจอุตสาหกรรม, ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, อุตสาหกรรมยานยนต์, โรงพยาบาลและสุขภาพ เป็นต้น

ที่อยู่ : 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร : 02-596-0500

อีเมล์ : center@daa.co.th

เว็บไซต์ : www.daa.co.th


บริษัท เอช แอล บี (ประเทศไทย) จำกัด HLB Thailand )

บริษัทตรวจสอบบัญชี

บริษัท เอช แอล บี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานที่ประกอบไปด้วย ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร และนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญ มีสำนักงานอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเกาะสมุยเลยค่ะ โดยมีการดำเนินงานในประเทศไทยที่ยาวนานกว่า 10 ปี บริษัท เอช แอล บี ประเทศไทย ได้สร้างทั้งชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง และ ภาพลักษณ์ความเป็นสากลที่ชัดเจน ดังเช่นสโลแกน “Global in Reach, Local in Touch”

บริษัท เอช แอล บี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ HLB International (HLBI) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีสำนักงาน 700 แห่ง ใน 150 ประเทศทั่วโลก โดยมีหุ้นส่วนและพนักงานรวม 25,000 คน HLB International เป็นสมาชิกของ Forum of Firms (FoF) ซึ่งเป็นสมาคมของเครือข่ายระหว่างประเทศของสำนักงานบัญชี ที่ส่งเสริมให้มีมาตรฐานในด้านการเงินและการตรวจสอบบัญชีที่ความสม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงทั่วโลก หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับทำบัญชีดีๆสักแห่ง ที่ HLB น่าจะเป็นคำตอบดีๆอันดับต้นๆที่คุณควรเลือกเลยค่ะ

ซึ่งบริการของ HLB มีส่วนช่วยทั้งในเรื่อง

1. บริการด้านการเงินและการบัญชี

เอช แอล บี ประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน การจัดการด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และการตรวจสอบภายใน สำหรับธุรกิจในประเทศไทยทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นและธุรกิจที่กำลังดำเนินงาน

2. การบริหารจัดการทางการเงิน

เอช แอล บี ประเทศไทย ให้บริการด้านการบริหารจัดการทางการเงิน และ ทำหน้าที่ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางในประเทศไทย

3. การจัดทำบัญชีและรายงานภาษีอากร

เอช แอล บี ประเทศไทย ให้บริการจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพสูงสุดตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย

4. บริการด้านการตรวจสอบภายใน / ตรวจสุขภาพทางการเงิน

เอช แอล บี ประเทศไทย ให้บริการด้านการตรวจสอบทางการเงินและตรวจสุขภาพทางการเงิน สำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

เบอร์โทรศัพท์:  02-636-0354

Email:  info@hlbthai.com

เว็บไซต์: www.hlbthai.com

facebook : facebook.com/HLBThai


GREENPRO KSP GROUP

บริษัทตรวจสอบบัญชี

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด, บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด และบริษัท กรีนโปร เค เอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษาบัญชีภาษี บัญชีแฟรนไชส์ คอร์สเรียนบัญชีภาษี รับเป็นวิทยากรบรรยายบัญชีภาษี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง มากด้วยประสบการณ์ เน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบและความตรงต่อเวลา ยินดีให้คำปรึกษาได้ทุกเมื่อเลยค่ะ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหารในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่ต้องเติบโตและก้าวหน้าอยู่เสมอ จึงเล็งเห็นความสำคัญของงานทางด้านการบัญชีที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ต่อเจ้าของธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจเจริญเติบโตและก้าวหน้า บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพงานบัญชีและสอบบัญชีในด้านต่างๆจนทำให้บริษัทฯ ดำเนินงานทางด้านบัญชีและสอบบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพมาต่อเนื่อง

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทฯ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชีครบวงจรที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯมีผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน และมีทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถรับงานได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กก็ตาม หากคุณสนใจใช้บริการ งานบัญชี และงานสอบบัญชี เราอยากบอกว่า สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่างานของคุณจะออกมาตรงใจ ที่สำคัญราคายังเหมาะสมอีกด้วยนะคะ

ที่อยู่ : 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทร : 02-563-6187

E-mail : patmanan@greenproksp.com

Website: www.greenproksp.co.th


บริษัท พีวี ออดิท จำกัด PV Audit Co., Ltd.

บริษัทตรวจสอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด (PVA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมามากกว่า 25 ปี เพื่อให้บริการการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมตัวที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนรวมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพบัญชี บริษัทบริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีมากว่า 20 ปี

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป สามารถดูได้จากนี้ค่ะ

1. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีมีอยู่จริงตามจำนวนที่ปรากฏในงบดุล มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องซึ่งได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้

2. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ที่ปรากฏในงบดุลเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

3. การบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้แสดงมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

4. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ได้แสดงไว้ในงบการเงินโดยถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ที่อยู่ : อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080

Email: pva@pvaudit.co.th

Website: www.pvaudit.co.th


บริษัท พีเคเอฟ แท็กซ์ แอนด์ คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทตรวจสอบบัญชี

พีเคเอฟประเทศไทยเป็นสมาชิกของ บริษัท พีเคเอฟอินเตอร์เนชั่นแนลเครือข่ายที่โดดเด่นของ บริษัท ที่ดี เราใช้เครือข่ายของเราประสบการณ์ความรู้ทางด้านเทคนิคไหวพริบทางธุรกิจและความเข้าใจในความต้องการของคุณที่จะสร้างความไว้วางใจของคุณผ่านทางคนและค่านิยมหลักของเรา พีเคเอฟเป็นอาคารหนึ่งในการบัญชีระหว่างประเทศชั้นนำและ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจในประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการให้คุณด้วยบริการครบวงจร ผ่านการผสมในวงกว้างของหน่วยธุรกิจที่เราให้บริการลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆโดยไม่คำนึงถึงผลประกอบการขนาด ความกังวลหลักของเราคือการให้คุณมีมูลค่าที่ดีเยี่ยมและการบริการที่มีคุณภาพค่ะ

ในบริการด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษา

1. การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

2. การตรวจสอบและสอบทานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (IFRS และ U.S. GAAP)

3. การตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ที่อยู่ : 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ , ชั้นที่ 28 ยูนิต 2808 และ 2812 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์ : 02-108-1591

Website: www.pkfthailand.asia

facebook: facebook.com/PKFthailand


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo