10 อันดับบริษัทรับบริการบำรุงดูแลรักษาสวน บริการตัดหญ้าจัดสวน

เพื่อสวนที่เป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม สร้างความพอใจให้กับผู้พบเห็น ปัจจุบันจึงมีทั้งบริการรับจัดสวนรายเดือน รายปี บริการตัดแต่งกิ่ง บริการตัดหญ้า โดยลูกค้าสามารถติดตามการทำงานได้อย่างใกล้ชิดด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงหมดกังวลได้

มาดูกันว่าการเลือกใช้บริษัทบริการบำรุงดูแลรักษาสวนควรเลือกใช้บริการโดยดูจากอะไรบ้าง

  1. ครอบคลุมความต้องการในการดูแลสวน สวนแต่ละบ้านย่อมมีความแตกต่างกัน บางพื้นที่ต้องตัดแต่งกิ่งให้เป็นไปตามการออกแบบเดิม หรือมีโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทที่เราเลือกต้องสามารถตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
  2. ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดูแลสวน

เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบำรุงดูแลรักษาสวน เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และไม่เกิดปัญหา ควรเลือกบริษัทที่มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดูแลสวนอย่างดี

  1. ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ดูแลสวนปลอดสารเคมี

มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่พร้อมสำหรับการดูแลสวน เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลสวนควรมีความสะอาด ปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีสารเคมีควรมีในปริมาณที่น้อย เพื่อความปลอดภัยของสวน และผู้อยู่อาศัย บริษัทที่เลือกใช้เครื่องมือปลอดสารเคมีจะได้รับความสนใจจากลูกค้ามากกว่า

  1. ผลงานในการให้บริการดูแลสวนของบริษัท

ลูกค้าควรเข้ามชมเว็บไซต์หรือรีวิวต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ให้บริการดูแลสวน ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ รวมถึงผลงานที่ดูแลสวน ว่ามีความเรียบร้อย สวยงามตรงตามที่ต้องการหรือไม่

  1. การติดต่อสอบถามที่มีระบบ ตรงต่อเวลา

เมื่อลูกค้าสนใจที่จะสอบถามค่าใช้จ่ายหรือการบริการ บริษัทควรมีการตอบสนองที่เป็นมิตรและให้คำแนะนำที่ครบถ้วน เที่ยงตรง และเมื่อเข้าให้บริการสามารถจัดการดูแลสวนได้อย่างเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลาตามที่ได้นัดหมายแก่ลูกค้า

  1. มีการติดตามงานดูแลสวน

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การทำงานและการติดตามการดูแลสวนจึงสามารถติดตามได้สะดวกยิ่งขึ้น บางบริษัทให้เจ้าหน้าที่ให้บริการส่งวิดิโอการดูแลสวนตลอดเวลาการทำงาน ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามการดูแลสวนหรือแจ้งความต้องการได้ระหว่างการดูแลสวนจากเจ้าหน้าที่

  1. บริการดูแลสวนที่มีคุณภาพ เรียบร้อย

ท้ายสุดหลังเจ้าหน้าที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว ความเรียบร้อยความสะอาดหลังจากนี้ จะสร้างความประทับใจในการบริการได้เป็นอย่างดี

  1. ราคาค่าบริการที่ยุติธรรม

ค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดสวนควรขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของสวน และความยากง่ายของการดูแล ไม่ควรเหมาแม้พื้นที่น้อยหรือมาก บางบริษัทมีโปรโฒชั่นการดูแลสวนเป็นรายเดือนหรือรายปี ทั้งนี้ทั้งนั้นหากลูกค้าต้องการจ้างเพื่อดูแลสวนเป็นรายเดือน ก็จะมีโปรโมชั่นหรือส่วนลดเพื่อเอาใจลูกค้า

  1. รับประกันความพึงพอใจ

บางบริษัทถึงแม้จะให้บริการไม่ดีก็ยังต้องจ่ายเงินในราคาเต็มจำนวน แต่บางบริษัทมีการรับประกันงานดูแลสวนหากไม่พอใจจ่ายเพียง 50% หรือมีการรับรองการทำงานว่าทำงานได้เรียบร้อย เป็นระเบียบ ติดตามงานหากลูกค้าไม่พอใจ

  1. ทีมงานแข็งแรง ทำงานหนักได้

บางบริษัทมักจ้างคนที่มีอายุแล้วเนื่องจากอาจจ้างได้ราคาถูกทำให้ไม่มีแรงในการดูแลสวน ไม่เท่าคนที่ยังวัยรุ่นอยู่ ทำให้งานอาจเสร็จล่าช้าหรือไม่เรียบร้อย ทางบริษัทควรมีพนักงานที่มีความแข็งแรง สามารถทำงานหนักได้ และรวดเร็ว

10 อันดับบริษัทรับบริการบำรุงดูแลรักษาสวน บริการตัดหญ้าจัดสวน

AVATAR อวาตาร เนรมิต

รับดูแลสวน

ให้บริการดูแล ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาและปรับสภาพให้คงความสวยงาม
การจัดการภูมิทัศน์แบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นงานดูแลเพื่อบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาฟื้นฟูหรือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมุ่งหวังในการสร้างภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานจึงทำให้มีทักษะ ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการระบบภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในทุกระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนอย่างภาคอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม, โรงงานต่างๆ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการฟื้นฟู ปรับปรุง รักษาระบบภูมิทัศน์ ให้มีมาตรฐานและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าไปตามยุคตามสมัย โดยไม่ลืมคำนึงถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่โรงงาน, อุตสาหกรรมนั้นด้วย และบริการด้านความสะอาด บำรุงรักษาและปรับสภาพให้คงความสวยงาม 1. บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะกับหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector Cleaning Services) บริการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึงถนน, เส้นทางสัญจรต่าง ๆ, ทางเท้า, สะพานลอย, ลอกท่อ หรือการทำความสะอาดดูดสิ่งปฏิกูล 2. บริการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) เช่นพื้นที่จอดรถสาธารณะ พื้นที่วนสาธารณะเป็นต้น

ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรของเราจะสามารถตอบสนองมาตรฐานความสะอาดและสภาพแวดล้อมในเมืองได้อย่างยั่งยืนด้วยกรรมวิธี นวัตกรรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริการจัดส่งแรงงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบำรุงรักษาและปรับสภาพให้คงความสวยงาม สำหรับองค์กรหรือท่านที่ต้องการแรงงานสำหรับปฏิบัติงานเฉพาะด้าน มีบริการจัดส่งแรงงานที่มีทักษะในการดูแล ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน และแรงงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตการทำงานและเอกสารอย่างถูกต้อง ซึ่งแรงงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานภูมิทัศน์ งานสุขาภิบาล งานตัดแต่งต้นไม้ / กิ่งไม้ ตัดแต่งดูแลต้นปาล์ม ขุดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งไม้พุ่มไม้ประดับ ขุดลอกคูคลอง งานบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่จัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองประจำจังหวัด กวาดถนน เก็บขยะ ตกแต่งตัดแต่งภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน ซ่อมแซมพื้นผิวถนน เป็นต้น

เว็บไซต์ : www.ava.co.th

เบอร์ติดต่อ :  09-5785-6789 / 02-901-1235

E-mail: INFO@AVA.CO.TH


World Plant Center Co., Ltd. บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัทรับออกแบบจัดสวน

ยกระดับงานบริการดูแลตกแต่งสวนและไม้ประดับให้เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับงานสวน โดยสร้างสรรค์พัฒนางานบริการให้ดีและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมกับธุรกิจที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเน้นใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของพนักงาน และผู้รับบริการ รวมถึงสภาพแวดล้อมส่วนรวมเป็นสำคัญ มีความรู้ หลักวิชาการประสบการณ์งานด้านสวน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความพิถีพิถันในเรื่องธรรมชาติ ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี มีลูกค้าที่ให้ความไว้ใจในบริการมากมาย

เว็บไซต์ : www.worldplantcenter.co.th

เบอร์ติดต่อ :  0-2580-6086-7

E-mail: contact@worldplantcenter.co.th


Green Home Garden Design กรีนโฮมการ์เด้นดีไซน์

บริษัท-ปรับปรุงภูมิทัศน์-ครบวงจร

ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักจัดสวนเพื่อให้บริการจัดสวนและการดูแลต้นไม้รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศให้สวยงาม โดยคำนึงถึงศิลปะการออกแบบการจัดสวนเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของพื้นที่  และการตกแต่งปรับปรุงให้ลงตัว ตามหลักวิชาการอย่างมีสไตล์ กรีนโฮมการ์เด้นดีไซน์ ยินดีเสนอบริการออกแบบการจัดสวนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้าน ด้วยทีมงานนักออกแบบ  ภูมิสถาปนิก เพื่อจัดสวนให้สวยงามตามหลักวิชาการและหลักฮวงจุ้ย บริการให้คำปรึกษาและเข้าดูหน้างานจริงเพื่อประเมินราคา พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

เว็บไซต์ : www.greenhomegardendesign.com

เบอร์ติดต่อ : 092-698-4035   

E-mail: prornsak.dee@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/Greenhomegardendesign


ETC QUALITY บริษัท อีทีซี.ควอลิตี้ จำกัด

บริการงานตกแต่งดูแลสวน

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลรักษาสวน สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ บริการครอบคลุมถึงงาน ตัดแต่งกิ่งก้าน ตัดหญ้า พ่นยาหรือให้ปุ๋ย รวมถึงงานจัดและตกแต่งสวนทั้งในส่วนของ Hardscape และ Softscape บริการตัดแต่งไม้พุ่ม และ สนามหญ้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผู้ดูแลตัดแต่งสวนสำนักงานหรือหมู่บ้านให้ดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลตัดแต่งสวนที่มีประสบการณ์ทำงานสวน การให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการคนสวน  ดูแล  รดน้ำต้นไม้แบบประจำทุกวัน เช่น ศูนย์การค้า หมู่บ้านสำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ  บริษัทฯ พร้อมดำเนินการคัดเลือกบุคลากรและฝึกอบรมงานทำสวนพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวนและจัดบุคลากรเสริม กรณีพนักงานลาหยุดเพื่อให้มีพนักงานปฏิบัติงานทดแทนได้ในแต่ละวัน โดยทีมช่างที่ชำนาญงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยผ่านการคัดสรรบุคลากร ฝึกฝน อบรม การทำงานของพนักงานดูแลรักษาสวนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ รับประกันคุณภาพงานดูแลรักษาสวน

เว็บไซต์ : www.etc-quality.com

เบอร์ติดต่อ : 02-450-6577-9


P & N บริษัท พีแอนด์เอ็น ฮอร์ติคัลเจอร์ จำกัด

บริการรับดูแลสวน

เริ่มต้นขึ้นในปี 2002 จากการเป็นผู้ส่งออกต้นไม้ให้กับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ประเทศฮ่องกง และโปรเจคของรัฐบาลจีนและมาเก๊า หลังจากนั้นจึงได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันมาโดยเปิด Nursery เพื่อส่งต้นไม้ให้กับโครงการหมู่บ้าน และโครงการก่อสร้างต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งรับงาน Design งาน Landscape ให้กับโครงการหมู่บ้านและลูกค้าทั่วไป งานรับเหมาจัดสวน จัดต้นไม้ ดอกไม้ อุปกรณ์ประกอบให้กับงาน Event ต่างๆ ซึ่งทางบริษัทเน้นถึงคุณภาพของงาน และความพึงพอใจต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

เว็บไซต์ : www.one2trees.com

เบอร์ติดต่อ :  02-422-6932

E-mail: pn.private.file@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/pn.horticulture


CLEANING SOLUTION บริษัทแม่บ้าน คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด

บริการรับจัดสวน

บริการงานตกแต่งดูแลสวน ให้บริงานตกแต่ง บริการดูแลสวน  บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตีไม้ค้ำยัน ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ใส่ยารักษาโรค กำจัด วัชพืชและแมลง เรายินดีรับงานทุกระดับ  ทั้ง พื้นที่สวนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยอุปกรณ์ทำสวนที่ครบครัน รวมถึงจัดการงานความสะอาดบริเวณสวน ให้สวยสดสะอาดตาอยู่เสมอ  โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาพนักงานและผผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถประจำโครงการหมู่บ้าน คอนโด โรงแรม โรงงาน และที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลโดยให้บริการพนักงาน ประจำทั้งแบบรายเดือน รายครั้ง ด้วยบุคลากรที่ผ่านการคัดสรรและอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานให้คุณสบายใจที่เลือกใช้ บริการดูแลสวน  สวยจากเรา

เว็บไซต์ : www.cleaningsolution.co.th

เบอร์ติดต่อ : 095-010-3436

Facebook : www.facebook.com/CleaningSolution.TH


Add Green In Garden Co., Ltd. บริษัท แอดกรีน อิน การ์เด้น จำกัด

รายชื่อบริษัท-รับจัดสวน

เป็นผู้ให้บริการด้านออกแบบจัดสวนอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการศึกษาในสายงานตรง ผ่านการทำงานมายาวนาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆ ท่าน พร้อมที่จะให้คำแนะนำทุกเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวน ไม่ว่าจะเป็น การจัดสวนภายในอาคาร, จัดสวนในที่พักอาศัย, จัดสวนในงานอีเวนท์ หรือตามสถานที่ประกอบการต่างๆ ให้แลดูสวยงาม ร่มรื่นและทันสมัย เพิ่มเติมความเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับคุณให้บริการ งานดูแลบำรุงรักษาสวน (Garden maintenance) ตัดไม้ใหญ่, ตัดสนามหญ้า, ตัดแต่งพรรณไม้, รดน้ำพรวนดิน, ให้ปุ๋ย, เปลี่ยนไม้ค้ำยัน, ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

เว็บไซต์ : addgreeningarden.com

เบอร์ติดต่อ : 086-006-7077

E-mail : rawee_landscape@hotmail.com

Line : @addgreen


Uncle Boon Garden สวนลุงบุญ

บริษัทรับจัดสวน-กทม.

รับปลูกหญ้า งานจัดสวน ปรับภูมิทัศน์ ครบวงจร หน้าร้านอยู่ถนนข้าวหลามและยังเป็นเจ้าของไร่หญ้าใหญ่ที่สุดที่คลอง 13 และยังมีหน้าร้านให้บริการอยู่ที่ ถนนเลี่ยงหนองมน บางแสน จำหน่ายต้นไม้ และหญ้าทุกชนิดให้กับลูกค้า ราคาไม่ผ่านคนกลาง มีทีมงานจำนวน 120 คน  พร้อมให้บริการ มีทีมงานเฉพาะทางหลากหลายสาขา และมีทีมงานออกแบบสวนก่อนเริ่มงาน มีทีมงานวัดหน้างานถึงบ้านลูกค้า ยินดีให้บริการไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ มาตรฐานเดียวกัน ยินดีรับงานต่อจากผู้รับเหมา สามารถทำงานในนาม รวมถึงให้คำปรึกษา จัดสวน รับจัดสวน ออกแบบสวน ตกแต่งสวน ดูแลสวน บริษัท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครบวงจร บริการ ดูแลสวน รายเดือน รายปี ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ลูกค้าสามารถดูการทำงานที่บ้านผ่านแอพลิเคชั่น ที่ทางทีมงานได้ติดไว้ได้ ไลฟ์สดตลอดทุกการทำงานบันทึกเก็บดูย้อนหลังได้ ไม่ต้องกลัวของหรือทรัพย์สินเสียหาย

เว็บไซต์ : www.uncleboongarden.com

เบอร์ติดต่อ : 086-845-6729 , 089-608-0889

Facebook : www.facebook.com/uncleboongarden

Line : @uncleboongarden


Landmark Garden Service Co., Ltd. บริษัท แลนด์มาร์ค การ์เด้น เซอร์วิส จำกัด

บริการดูแลสวน

ดำเนินการในนาม ร้าน กลีนการ์เด็น ดีไซน์ โดยรับจ้างเหมาปลูกต้นไม้ จัดสวน และปูหญ้าในโรงงานรวมถึงการจัดหาต้นไม้ทุกชนิด ทุกขนาดจนถึงการจัดหาและปรับเปลี่ยนไม้กระถางในออฟฟิต และเพื่อให้ร้านดำเนินธุรกิจต่อไปและสามารถรองรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน ปลูกหญ้า และบริการตัดหญ้า รวมถึงจัดทำพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีเครือข่ายไนการสรรหาต้นไม้และวัสดุอุปกรณต่างๆ ที่ใช้ไนการจัดตกแต่งสวนตามแหล่งต่างๆ ไนราคาถูก เช่น หินน้ำตก ปลาสายพันธ์ต่างๆ ศาลา หรือตามความต้องการของลูกค้าเป็นต้น ทำให้งานมีคุณภาพในราคาไม่สูงและเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า มีบริการรับดูแลสวนประจำตามโรงงานและบริษัทห้างร้านต่างๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่สวนกว้างและต้องการพนักงานดูแลสวนประจำ เพื่อที่จะดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง สนใจบริการใดติดต่อกลับมาบริษัทได้ตลอดยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์ : www.ดูแลสวน.com

เบอร์ติดต่อ : 099-065-0559

E-mail : landmarkgarden168@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/landmarkgardenservice

Line : @hwv0683l


OCS

รับจัดสวนรายเดือน

บริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรของเรามีส่วนสำคัญในการสรรค์สร้างความสำเร็จขององค์กรธุรกิจและสถาบันในทุกภาคส่วนของสังคม ให้บริการอาทิ การบริการทำความสะอาด บริการด้านโภชนาการ บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร บริการกำจัดแมลง บริการดูแลสวน บริการตรวจนับสินค้า บริการซ่อมแซมอาคารและบริการสุขอนามัยภํณฑ์ บริการเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นบริการเฉพาะด้านหรือบริการแบบครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการที่เหมาะสมที่สุด เป็นผู้นำในธุรกิจบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ซึ่งให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธารณสุข การพาณิชย์และการค้าปลีกด้วยบริการที่เปี่ยมคุณภาพ รวมถึงบริการดูแลสวนที่เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและให้บริการอย่างเต็มมูลค่า ในเมื่อการทำสวนเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัว ดังนั้นบริการจึงเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่ตรงจุดที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นการจัดและตกแต่งสวนหรือการเช่ายืมต้นไม้ตกแต่งภายใน ดำเนินการเพื่อความต้องการของท่านตามที่ท่านได้ตกลงไว้ และให้ความสำคัญในการอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

เว็บไซต์ : www.ocs.com

เบอร์ติดต่อ : 02 088 8949


Tags:
ให้ปุ๋ย
จัดสวน
ใส่ปุ๋ย
ตัดหญ้า
ดูแลสวน
สวนญี่ปุ่น
สวนลอฟท์
แบบจัดสวน
รับจัดสวน
รับดูแลสวน
สวนโมเดิร์น
ตกแต่งสวน
สวนตัดแตง
ตัดไม้ใหญ่
ออกแบบสวน
สวนทรอปิคอล
เปลี่ยนไม้ค้ำยัน


สวนมินิมอลลิส
รดน้ำพรวนดิน
งานดูแลสวน
บริษัทดูแลสวน
บริการตัดหญ้า
รับเหมาตัดหญ้า
บริการดูแลสวน
ตัดสนามหญ้า
ตัดแต่งพรรณไม้
บริการรับจัดสวน
บริการรับดูแลสวน
บริการตัดหญ้า
บริการดูแลสวน
บริการตัดแต่งกิ่ง
ราคา รับ ดูแล สวน
รับจัดสวนรายเดือน
ตกแต่งกิ่งพรวนดิน


บริษัทรับจัดสวน กทม
รับจัดสวนขนาดเล็ก
รับจัดสวนรายเดือน
รับจ้างตัดหญ้า กทม
รับตัดหญ้า รามอินทรา
รับจ้างตัดหญ้า บางนา
รายชื่อบริษัท รับจัดสวน
บริษัทรับออกแบบจัดสวน
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
งานดูแลบำรุงรักษาสวน
รับ ดูแล สวน ตาม บ้านจัดสรร
บริการงานตกแต่งดูแลสวน
การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
บริษัท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครบวงจร
บริการ ดูแลสวน รายเดือน รายปี
Gardening Service
horticulture services


Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo