10 อันดับบริษัทเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย

10 อันดับบริษัทเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในภาคพื้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องปรับอากาศ ถือเป็นเครื่องจักรที่สำคัญสำหรับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ถือเป็นเครื่องจักรที่จะช่วยบรรเทาความร้อนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร และช่วยทำความเย็นให้กับบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

เกณฑ์ในการเลือกบริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศ

ต้องเป็นบริษัทที่มีช่างที่มีฝีมือและความชำนาญ

เครื่องทำความเย็นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นเครื่องมือที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทีมงานที่ทำการออกแบบและดูแลจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง การเลือกบริษัทที่มีทีมงานและช่างที่มีฝีมือจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วและที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย

ในการซ่อมแซมเครื่องจักรขนาดใหญ่ในแต่ละครั้ง ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสียหาย หากบริษัทไหนสามารถหาซื้ออะไหล่ได้ในประเทศไทยจะทำให้ประหยัดค่าซ่อมแซม และใช้เวลาในการซ่อมแซมน้อยลง

มีบริการหลังการขายที่ดี
เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการเคลื่อนย้าย การบริการหลังการขายจึงเป็นวิธีที่สะดวกสบายที่ลูกค้าต้องการ หากบริษัทตัวแทนจำหน่ายมีบริการหลังการขายที่ดี ตรงต่อเวลา ซ่อมแซมเร็วแต่มีคุณภาพ บริษัทนั้นก็น่าจะเป็นตัวเลือกของลูกค้าอันดับต้นๆ

10 อันดับบริษัทเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Emperor Engineering

บริษัท เอ็มเพอร์เรอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการก่อตั้งมาแล้ว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549

ระบบปรับอากาศอาคารขนาดใหญ่ควบคุมการทำงานโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชิลเลอร์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และระบบความเย็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อีกทั้งยังผลิตและจัดจำหน่ายระบบปรับอุณหภูมิน้ำ เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน

ทางบริษัทเรามีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย  มีความแตกต่างในแต่ละด้านของงานอุตสาหกรรม  สามารถรองรับงานแต่ละประเภทตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับจนถึงในปัจจุบัน

ทางบริษัท เอ็มพอเรอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยินดีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับเครื่องชิล

เลอร์ เครื่องทำความเย็น ทุกชนิด

บริการออกแบบ และติดตั้งระบบชิลเลอร์
บริการปรับปรุงสินค้าที่เสื่อมสภาพให้พร้อมกลับมาใช้งานใหม่ (Overhaul)
บริการซ่อมแก้ไขเครื่องระบบชิลเลอร์
บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ดังนี้
    • ระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นสำหรับหล่อเย็น
    • ระบบปรับอากาศ
    • ระบบแลกเปลี่ยนความเย็นและความร้อน

โทร.  02-496-3029

Email : sompoch_emperoe@hotmail.com

www.emperorengineering.co.th


Nantier

ระบบปรับอากาศ-chiller

 บริษัท แนนเทียร์ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้ง รวมถึงให้คำปรึกษาในเกี่ยวกับระบบปรับ

อากาศลดความชื้นแบบประหยัดพลังงานชั้นนำของประเทศไทย

แนนเทียร์ เป็นบริษัทที่เน้นในการใช้ระบบสีเขียว ทางบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาค้นคว้า ติดตามนวัตกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั่วทุกมุมโลก ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ปรับปรุงสินค้าและบริการ ทำให้แนนเทียร์มีสินค้าและการออกแบบที่ทันสมัย

บริษัท แนนเทียร์ ยินดีน้อมให้คำปรึกษา แนะนำ คำนวณค่าใช้จ่าย จุดคุ้มทุน รวมถึงบริการ ออกแบบ ติดตั้ง

ให้แก่ลูกค้าทุก ท่านและทุกองค์กร

Email : sales@nantier.com

โทร. 02-432-6957

www.nantier.com


UNI – Aire

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำดัก เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำ

chiller-ขนาดเล็ก-ราคาความเย็นภายใต้แบรนด์ UNI-Aire ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ทำการพัฒนาและผลิตเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ มากมายเรื่อยมา ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยภายใต้โรงงานขนาดกว่า 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยูนิแอร์ยังมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

โทร. 02-312-4500
www.uni-aire.com


I.T.C Group

บริษัท ไอทีซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมทำความเย็น แช่แข็ง และถนอมอาหาร มา

เครื่องทำความเย็น-ราคาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจได้เจริญเติบโตและมีความมั่นคง นอกจากธุรกิจติดตั้งเครื่องทำความเย็นแล้ว ไอทีซียังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดน้ำยาเพื่อความเย็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แข็ง ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเล ไก่แช่แข็ง ไอศกรีม ผลไม้ เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ

            ปัจจุบัน บริษัท ไอทีซี ได้เป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีการสะสมความเย็นในรูปของน้ำแข็งมาใช้  อีกทั้งยังได้พัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไว้ใช้วนภาวะที่จำเป็น เพื่อใช้สำหรับตึกสูง ไอซีทีได้พัฒนาบุคลากรด้วยการส่งบุคลากรไปศึกษา อบรมในต่างประเทศ ทำให้ทีมงานของไอทีซีเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ

            นอกจากนี้ ไอทีซี ยังได้รับรางวัล ASHARE TECHNOLOGY AWARD ประจำปี 2008 จากสถาบันแอชเรย์ ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาการด้านเครื่องปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา นี่เป็นสิ่งการันตีได้ว่าไอทีซีเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

            สำหรับการบริการหลังการขาย ทางไอทีซีเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการลูกค้า เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระยะไกล ชนิดไร้สายผ่านเครือข่ายขององค์กรโทรศัพท์ เพื่อทำการตรวจสอบพร้อมควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็น  และจะเน้นไปถึงความปลอดภัยด้วยคุณภาพของมาตรฐานที่สูงมาก

โทร. 02-184-0055

Email : info@itc-group.co.th

www.itc-group.co.th


BSPIRIT

เครื่องทำความเย็น

บริษัท บีสปิริท จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น บริหารงานภายใต้นโยบาย “เราจะสร้างสรรค์ ผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า” โดยคำนึงถึงต้นทุนและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และความประทับใจกับบริการหลังการขาย

บริษัท บีสปิริท จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ที่บีสปิริทดำเนินกิจการทำให้มีความชำนาญในการออกแบบและติดตั้งห้องเย็น ห้องคลีนรูม และอาคารโรงงานสำเร็จรูป พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาและข้อแนะนำต่าง ๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บีสปิริท จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการแบบครบวงจรในงานด้านความเย็น และงานฉนวน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการให้คำปรึกษาในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง เพียงท่านเข้ามาใช้บริการจากเราเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

โทร.  02-727-7778

เว็บไซต์  : www.bspirit.co.th
อีเมล์ : sales@bspirit.co.th


AMPLE COOL

เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมบริษัท แอมเพิลคูล คือผู้ผลิตเครื่องชิลเลอร์ระบบระบายความร้อนด้วยลมแอร์คูลชิลเลอร์และน้ำอย่างครบวงจร

ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมทำให้แอมเพิลคูลมุ่งเน้นการผลิตชิลเลอร์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ระบบหล่อเย็นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และงานควบคุมน้ำ ตลอดจนระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ชิลเลอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายและสะดวกต่อการบำรุงรักษา ประหยัดพลังงานและใช้อุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เป็นต้น เพื่อให้เครื่องชิลเลอร์มีคุณภาพสูงสุด

แอมเพิลคูลรับผลิตเครื่องชิลเลอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ตามความต้องการของลูกค้า มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ บริการภายใน 24 ชั่วโมง

โทร. 02-084-5124-7

www.amplecool.com


ADVANCE THERMO SOLUTION

โรงงานผลิต-เครื่องทำน้ำเย็น

บริษัท แอดเวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมครบวงจร

ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat Transfer) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและประกอบ รวมไปถึงการขายและบริการ นอกจากนี้ แอดวานซ์เทอร์โมยังเป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ฮีทปั๊มและเครื่องทำน้ำเย็น ภายใต้เครื่องหมายการค้า Absolute และเป็นตัวแทนจำหน่ายฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์แบบแผ่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า MUELLER และ KAORI ซึ่งได้รับความไว้วางใจในคุณภาพจากลูกค้าเสมอมา

            นอกจากนี้ แอดวานซ์เทอร์โมฯ ยังเน้นพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ของบริษัท รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงบ้านหรือที่ทำงาน เพื่อวิเคราะห์และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “ผลิตภัณฑ์คุณภาพ บริการเด่น เน้นความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ”

โทร.   02-425-0855-6

Email : info@advancethermo.com

www.advancethermo.com


Rivacold (Northern)

เครื่อง ทำ น้ำ เย็น อุตสาหกรรม ราคา

บริษัท ริว่าโคลด์ (นอร์ธเธิร์น) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547 โดยกลุ่มทีมงานผู้มีประสบการณ์

ทางด้านธุรกิจเครื่องทำความเย็นไม่น้อยกว่า 30 ปี ปัจจุบันมุ่งหวังในการจำหน่าย รับติดตั้ง และงานบริการแบบครบวงจรทางด้านเครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน ผนังห้องเย็น รวมไปถึงฉนวนป้องกันความร้อนและเย็น งานบริการเครื่องทำความเย็นครอบคลุมไปทั่วภาคเหนือ และปัจจุบันได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนทำให้ทางริว่าโคลด์ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย

สำนักงานเชียงใหม่  053-353-894-5

www.rivacoldnorthern.com


RVS Intergroup

ชิลเลอร์

บริษัท อาร์ วี เอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ

งานทางด้านงานติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air – Condition System) งานระบบระบายอากาศ (Ventilation Fan) งานดักท์ (Duct Work), งานระบบท่อล่งลมเย็น (Utility Piping) งานระบบไฟฟ้า (Electrical Work) รวมถึงงานชิลเลอร์และปั๊มป์

อาร์วีเอส มีความชำนาญงานทางด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศนี้มาอย่าง

ยาวนาน และมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางภาครัฐหรือเอกชน สำนักงาน อาคาร ตึกสูงต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ภัตตาคาร สำนักงานออฟฟิศร้านค้าต่าง ๆ ต่างก็รับความพึงพอใจกับการติดตั้งงานระบบของทางบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

ทางอาร์วีเอสจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านในอนาคต 

โทร. 02-883-4722

Email    info@rvsintergroup.com
www.rvsintergroup.com


Waterline System

ระบบปรับอากาศในอาคาร chiller

วอเตอร์ไลน์ ซิสเต็ม เป็นผู้นำด้านระบบปรับอากาศภายในโรงในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นผู้เริ่มต้นคิดค้นระบบ Open Space Cooling ที่สามรถประหยัดต้นทุนพลังงานโดยการนำเทคโนโลยีที่ใช้หลักการระเหยของไอน้ำมาทำให้สภาพแวดล้อมในโรงงานเย็นสบายน่าทำงานมากขึ้น เป้าหมายของวอเตอร์ไลน์ คือ การพัฒนาคุณภาพงานของพนักงานภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นโดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและสบายมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มที่เราก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา ทางวอเตอร์ไลน์ก็ได้รับความไว้ใจจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆอีกมากมาย ระบบเครื่องทำความเย็นของบริษัทได้ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานกับสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น โรงงานขนาดเล็ก สายการผลิต โกดัง ศูนย์โลจิสติก เป็นต้น เพราะฉะนั้น “อย่าปล่อยให้ความร้อยเป็นปัญหาของโรงงานคุณอีกต่อไป!!”

โทร. 02-322-1208

Email : info@thaiwaterline.com

www.waterlinecooling.com


Tags:
ชิลเลอร์
chiller
ทำน้ำเย็น
ราคา chiller
จำหน่ายchiller
เครื่องทำความเย็น
ผู้ผลิตชิลเลอร์
ชิลเลอร์ Chiller
จำหน่าย ชิลเลอร์


Industrial chiller
cooling system
chiller ขนาดเล็ก ราคา
ระบบ chiller water
ระบบ chiller system
วิชาเครื่องทำความเย็น
เครื่องทำความเย็น ราคา
เครื่องทำความเย็น คือ
ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
ระบบปรับอากาศ chiller


ระบบปรับอากาศอาคารขนาดใหญ่
ระบบปรับอากาศในอาคาร chiller
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
เครื่อง ทำ น้ำ เย็น อุตสาหกรรม ราคา
โรงงานผลิตคูลลิ่งทาวเวอร์
เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม
chiller ขนาดเล็ก ราคา
โรงงานผลิต เครื่องทำน้ำเย็น
เครื่องทำน้ำเย็น อุตสาหกรรม
เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo