10 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางพาราคุณภาพดีในประเทศไทย

10 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางพาราคุณภาพดีในประเทศไทย

ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง  จากคลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคใต้) พบว่ามีเกษตรกรตลอดจนผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา สำหรับใครที่กำลังมองหาผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยางพาราที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว โดยแต่ละบริษัทยางต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก คือ

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราที่ดีที่สุด

  1. ผลผลิตยางพาราที่ได้ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตัวแทนจำหน่ายยาพารา ต้องมีความรู้ เครื่องมือ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ สำหรับบริษัทยางที่เราคัดเลือกมาล้วนมีผลงานดีทั้งสิ้น

  1. มีการจัดจำหน่ายปริมาณเพียงพอและตรงเวลา

ในการซื้อ-ขาย ยางพารา ปริมาณและเวลามีความสำคัญเสมอ เนื่องจากไม่ใช่การขายครั้งละเล็กน้อย บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจึงต้องมีความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าได้

10 ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางพาราคุณภาพดีในประเทศไทย

Sri Trang Group บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

รูปสวนยางพาราสวยๆ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และในปัจจุบันถือว่าเป็น ผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 12 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก มีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกยางพารา การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จนกระทั่งการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ซึ่งในปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ยางขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิตกว่า 2.4 ล้านตันต่อปี จากจำนวนโรงงานรวม 35 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศเมียนมาร์ด้วย

สำหรับธุรกิจปลายน้ำ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทศรีตรังฯ ซึ่งผลิตถุงมือยางทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจต้นน้ำด้วยการลงทุนในสวนยางพาราขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับปลูกยางพาราประมาณ 50,000 ไร่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย

อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ดำรงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ศรีตรังพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในฐานะ  “ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจร รายใหญ่ที่สุดของโลก”

ธุรกิจยางพาราแบบครบวงจร

ศรีตรังประกอบธุรกิจสวนยางพาราอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่สำหรับการทำสวนยางพาราขนาดใหญ่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัทพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการปลูกและดูแลต้นยาง ดังนี้

– การเตรียมดิน

ที่นี่พิถีพิถันตังแต่ขั้นตอนแรกของการเตรียมดิน

– การคัดเลือกพื้นที่ปลูก

ที่นี่ให้ความสำคัญและเลือกลงทุนเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและปราศจากข้อผูกมัดใดๆ

– การเลือกพันธุ์ยางพารา

ควบคุมและคัดสรรเฉพาะยางที่มีคุณภาพสูง

– การจัดการสวนยางพารา

นักเกษตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ดูแลประจำแต่ละแปลงอย่างทั่วถึง

การที่บริษัทมีสวนยางพาราเป็นของตัวเองนั้น นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบและเพิ่มความสะดวกในการรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และมีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น

นอกจากนี้ ธุรกิจสวนยางยังให้ผลตอบแทนในระดับที่สูง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำสวนยาง ไม้ยางพารายังสามารถขายให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อแปรรูปเป็นของใช้และของตกแต่งภายในบ้าน และอุตสาหกรรมการผลิตไม้พาเลท เพื่อใช้ในการวางหรือบรรจุสินค้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 เบอร์โทรติดต่อ: 0-7434-4663

เว็บไซต์: www.sritranggroup.com


SOUTHLAND HOLDING

โรงงานผลิตยางพารา-ภาคใต้

บริษัทเซาท์แลนด์โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ ก่อตั้งในปี 2529 ด้วยการ ยึดถือคุณค่าที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามกฎขององค์กร การบริหารความก้าวหน้าทรัพยากรมนุษย์แบบไดนามิค สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มูลค่าผลิตภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ในด้านผลิตภัณฑ์ของที่นี่จะเน้นความคุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย

– แผ่นรมควันเนื้อซี่โครง (RSS) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการผลิตยางพาราไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4 – 7 ซึ่งความต้องการของกลุ่ม Southland RSS ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยส่วนแบ่งการตลาดได้เพิ่มขึ้นจาก 10% เมื่อสิบปีก่อนมาเป็นประมาณ 20% ในวันนี้จาก 5 โรงงาน

– ยางมาตรฐานไทย (STR) ในปี 2548 STR ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเกรดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการตอบสนองนี้เราจะที่นี่จึงจะสร้างโรงงาน STR เพิ่มเติมอีกในอนาคตนอกเหนือจากโรงงานเดิม 6 แห่ง นอกจากนี้ยังได้วางรากฐานสำหรับโรงงานอีกหลายแห่งเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหลายปีข้างหน้า  

– น้ำยางข้นเข้มข้น ที่นี่มีโรงงานผลิตน้ำยางข้น 5 แห่งและเครื่องแปรรูป Centrifuge มากกว่า 140 เครื่องมีกำลังการผลิต 14,000 ตันต่อเดือน นอกจากน้ำยาง Hi-Ammonia Latex แล้ว บริษัท ยังผลิตน้ำยางข้น LATZ กับ TMTD และ Zinc Oxide อีกด้วย บริษัท เซาท์แลนด์ยางพารามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน ความสามารถนี้จึงช่วยให้เราที่นี่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางได้อย่างไม่ยาก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:074-23-4505

email: TANNICHA@SOUTHLANDHOLDING.COM

เว็บไซต์: www.southlandholding.com


Thai Hua Rubber บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน)

โรงงาน-รับ-เบอร์

การเพาะปลูกยางพาราถือเป็นอาชีพแรกที่คุณปู่ของดร.หลักชัย กิตติพลได้เริ่มทำหลังจากที่อพยพจากจีนมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชของไทยเมื่อ 80 กว่าปีก่อน สมาชิกของครอบครัวและเหล่าเครือญาติได้ย้ายไปตั้งรกรากที่จังหวัดระยองในปี 2500 พร้อมกับนำเมล็ดยางพาราติดตัวไปด้วย ทั้งนี้ ครอบครัวได้เริ่มทำการผลิตยางแผ่นรมควันในปี 2521 โดยมีลูกค้ารายแรกคือบริษัทผู้ผลิตล้อยางบริดจ์สโตน

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ มีโรงงานแปรรูปยางพารากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยรวม 11 โรงงาน และมีสำนักงานขาย 1 แห่งตั้งอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน บริษัทมีปริมาณการว่าจ้างรวมทั้งหมด 1,900-2,000 คน นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ร่วมทุนกับนักลงทุนต่างประเทศในธุรกิจการผลิตถุงมือแพทย์ แปรรูปไม้ยางสำหรับเฟอนิเจอร์เครื่องครัว ล้อยาง และเมล็ดกาแฟ 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2528 โดยตระกูลกิตติพลและเครือญาติสนิท ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) ในปี 2539 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา บริษัทได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกยางพาราชั้นนำของไทยมาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์

– ยางแผ่นรมควัน

– ยางแท่งคอมปาวด์

– ยางแท่ง

– ยางแผ่นคอมปาวด์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: +66 (0) 2274 0471-7

เว็บไซต์: http://www.thaihua.com/


Von Bundit บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

ธุรกิจยางพาราแปรรูป

บริษัท วอนดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยคุณทวีศักดิ์เกร็ดวงศ์บุนนาค (Lee Eng Hong) ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในธุรกิจยางพาราเขาเป็นผู้นำในการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 700 ฿โดยมีกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 700,000 เมตริกตันและ 2,500 คนที่สามารถทำงานได้ โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 60 เอเคอร์ที่อำเภอกะทู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตยางพาราที่สำคัญโดยมีกำลังการผลิตรวม 17,000 ตันต่อเดือนผลิตน้ำยางข้นแผ่นยางรมควันและยางมาตรฐาน ) ในปีพ. ศ. 2537 บริษัท ฯ ได้ซื้อโรงงานยางแห่งที่สองจาก บริษัท ยูโรสยาม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานยางตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี การลงทุนครั้งต่อ ๆ ไปขยายตัวถึง 18 เท่าขยายโรงงานถึง 200 เอเคอร์และเพิ่มกำลังการผลิตจาก 2,000 เมกกะวัตต์เป็น 40,800 ตันต่อเดือน 

โรงงานยางได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงงานแปรรูปยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปีพ. ศ. 2541 บริษัท ฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพสากลและได้รับประกาศนียบัตรระบบคุณภาพจากมอก. / ISO 9002 จากกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 ในปีเดียวกัน บริษัท ได้รับเกียรติอย่างมากจาก บริษัท วอนดุสิต จำกัด ในการได้รับรางวัล Prime Minister Award สำหรับผู้ส่งออกที่ดีที่สุดแห่งปีและการรับรู้กิตติมศักดิ์จากการส่งออกในปี 2547 การลงทุนในโรงงานแห่งที่สามนี้ได้ดำเนินการในรูปแบบของ 287.355 เอเคอร์ในจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ปี 2543 โครงการแรกของโรงงานผลิตยางมีกำลังการผลิต 3,750 Mt ต่อเดือน ด้วยปริมาณการส่งออก 500,000 ตันในปี 2554 และมูลค่าการขาย 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท ฟอร์มูล่าวันได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปีพ. ศ. 2555 บริษัท ฟอร์มูล่าวันได้เพิ่มโรงงานอีก 3 แห่งในจังหวัดชุมพรตรังและภูเก็ต จังหวัดชุมพรมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 16,000 ตันต่อเดือนสำหรับยางแผ่นรมควันและยางมาตรฐาน (STR) นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ซื้อน้ำยางพาราในปี 2555 ด้วยกำลังการผลิตน้ำยางข้นและ Skim Block จำนวน 5,500 ตันต่อเดือน น้ำยาง Vertis เป็นอีกหนึ่งความคิดริเริ่มของ Von Bundit โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางข้นที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยใช้คลื่นวิทยุ ด้วยการดำเนินงานและความท้าทายที่ขยายไปเรื่อย ๆ เราหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นและให้ความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายและผลประโยชน์ของที่นี่มากขึ้น

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ: 076210037

E-Mail: von@vonbundit.com

เว็บไซต์: www.vonbundit.com


XIN YUAN DA RUBBER บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทยางพาราในประเทศไทย

บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทยางในเครือของบริษัท ซาน ตง เอนเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศจีนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจาก Shandong Development and Reform Commission (คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลซานตง) State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Shandong (คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐมณฑลซานตง) ให้มาเปิดสาขาในประเทศไทย และได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทแม่คือบริษัท เจ่า จวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัด
          บริษัทฯจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ณ จังหวัดระยอง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประกอบด้วย บริษัท เจ่าจวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด) บริษัท เจ่าจวง ซิน หย่วน ด้า อินดัสเทรียล จำกัด และบริษัท ซาน ตง ปา ยี ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 20ล้านหยวน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ 6 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อพื้นที่โรงงาน 355ไร่ มีพนักงานทั้งหมด 240 คน ประกอบธุรกิจแปรรูปแบบยางธรรมชาติ ค้าขายยาง ผลิตยาง STR20, CPR และ CCPR ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน เพื่อให้บริษัทผลิตยางล้อรถซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจ่าจวง ไมนิ่งกรุ๊ป จำกัดนำไปผลิตยางรถ
แผนการลงทุนทั้งหมดของโครงการเป็นเงิน   99.54ล้านดอลลาร์ จะสร้างโครงการงวดที่สองและโครงการงวดที่สามให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ปี โครงการงวดที่หนึ่งมีกำลังการผลิตยาง 50,000 ตันต่อปี ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว และประสบความสำเร็จในการทดลองการผลิตเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 โครงการงวดที่สองมีกำลังการผลิตยาง 50,000 ตันต่อปี จะสร้างแล้วเสร็จในปี 2014 โครงการงวดที่สามมีกำลังการผลิตยาง 100,000 ตันต่อปี จะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2015 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมด สามารถสร้างรายได้ 30,000 ล้านบาทต่อปี จะพัฒนาบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีกำลังผลิตยางใหญ่ที่สุด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในองค์กรอุตสาหกรรมแปรรูปแบบยางในประเทศอาเซียนภายใน 3 ปี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 038-668-888

เว็บไซต์: http://www.xydrubber.com/


Pro Star Rubber บริษัท โปรสตาร์ รับเบอร์ จำกัด

บริษัท-ยางพารา-ราย-ใหญ่.

บริษัท โปรสตาร์ รับเบอร์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองกวางเจา, เมืองชิงเต่า ประเทศจีน, สิงคโปร์ และปัจจุบันได้มีการจัดตั้งบริษัทในกรุงเทพฯ ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีโรงงานในเมืองไหหลำ ประเทศจีน ซึ่งมีกำลังการผลิตยางประเภท เอสทีอาร์20 ในปริมาณ 3,000 เมตริกตันต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์ยางพาราของของที่นี่ภายใต้ชื่อสินค้า โปรสตาร์ รับเบอร์  ได้จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากยางพาราธรรมชาติในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของยางพาราที่ดีที่สุด  ที่นี่มีน้ำยางพาราที่เข้มข้นในคุณภาพ ที่มีสัดส่วน ดีอาร์ซี60%, เอดีเอส1-เอ็กซ์แอล, อาร์เอสเอส (1,2,3,4,5) , ยางสกินบล็อก, ยางเอสทีอาร์ (5แอล,10,ซีวี)  และยางเอสทีอาร์20

โปรสตาร์ รับเบอร์ จะก้าวมาเป็นผู้นำในการจัดหาสินค้าในระดับคุณภาพสูงสุด ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบจากยางธรรมชาติภายใต้สินค้าชื่อ พีเอสอาร์ “PSR” ด้วยกำลังการจัดจำหน่ายที่มากกว่า 10,000 เมตริกตันต่อเดือน

สินค้าของเรา

– ยางแท่ง 20

– น้ำยาง

– ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-5

– ยางสกิมก้อน

– ยางแท่ง 5L

– ยางแผ่นอบแห้ง

สนใจสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:  +66 84 246 8888 , +66 75 447 738

เว็บไซต์: http://prostarrubber.com/


Tavorn Rubber กลุ่ม บริษัท 

บริษัทส่งออกยางพาราในปีพ. ศ. 2534 ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยางพาราสามารถถือเป็นหนึ่งในการส่งออกที่สำคัญของไทย ที่อาศัยอยู่ของหนึ่งในสิบของประชากรขึ้นอยู่กับยาง ในปี 2545 พื้นที่ป่ายางพาราในประเทศไทยมีพื้นที่เกือบ 2 ล้านเฮกตาร์โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 2.62 ล้านตัน มีพื้นที่ภาคใต้อยู่ที่ 87.5% ใน Southest อยู่ที่ 10% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2.5%

กลุ่ม บริษัท Tavorn Rubber ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2525 โดยมี บริษัท จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมยางพารา (พ.ศ. 2525) จากการเติบโตของธุรกิจยางพาราในปีพศ. 2532 และ 2537 มีการขยายธุรกิจใหม่ 2 แห่งภายใต้เครือข่ายเดียวกันคือ TTR และ TVR

ผลิตภัณฑ์

น้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การจัดส่งสินค้า

โรงงานตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือสงขลา (72 กม.) และเพียง 12 กม. ไปยังพรมแดน Malasian ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สะดวกสำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางของคุณและมั่นใจได้ว่าจะมีการจัดส่งตรงเวลา

การควบคุมคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์กว่ายี่สิบปีในการผลิตยางธรรมชาติและพนักงานที่มีทักษะสูง จึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและผ่านการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งให้กับลูกค้าของเรานอกจากนี้เรายังได้รับ ISO 9002: 2002 และ ตอนนี้เราทำงานไปยัง ISO 14000

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ: (66) (74) 411353, 411453-4, 411573-4

E-mail : karaked.tvr@gmail.com

เว็บไซต์: www.tvrrubber.com


North East Rubber Co., Ltd. บริษัทนอร์ ธ อีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด

รายชื่อบริษัทส่งออกยางพารา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ยางธรรมชาติได้มีบทบาทสำคัญในสินค้าสำคัญทางการเกษตรที่จะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก

ตามการรณรงค์ของรัฐบาลในการขยายพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะกลายเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นที่นี่จึงใช้โอกาสนี้ในการจัดตั้งสวนยางพาราในบริเวณนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัท นอร์ ธ อีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 350 กิโลเมตร

ไม่เพียง แต่เป็นผลิตภัณฑ์และการปฐมนิเทศในการจัดการเท่านั้น แต่เรายังเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความซื่อสัตย์ของลูกค้าซัพพลายเออร์เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่นี่ทุ่มเทสุดยอดความพึงพอใจของลูกค้าด้วยประสบการณ์หลายปีในธุรกิจนี้ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าการใช้ ISO9001: 2008 พร้อมกับการผลิตแผ่นยางรมควันคุณภาพสูงตามมาตรฐานกรีนบุ๊คส์ ตอนนี้เราสามารถผลิตกำลังการผลิตได้ 3,000 เมตริกตันต่อเดือนพนักงานมากกว่า 200 คนกำลังทำงานทุกวัน ด้วยประสบการณ์หลายปีที่ได้เรียนรู้และแก้ไขจุดอ่อนให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อส่งออกจุดหมายปลายทางและสินค้าจำนวนมากขึ้นภายใต้ชื่อ “NER”

นอกจากนี้ยังได้วางแผนที่จะสนับสนุนลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติชนิดต่างๆ โดยได้ขยายช่วงผลิตภัณฑ์ไปที่ STR10, STR20, สารประกอบ RSS, สาร STR10 และสาร STR20 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยางรถยนต์ทุกชนิดวัสดุถอยเสื่อและผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ โครงการ STR จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2014 มีกำลังการผลิต 4,000 เมตริกตันต่อเดือน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงงาน:
398 ม. 4 ตำบลโคกเมืองอำเภอประโภชนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ประเทศไทย 
โทรศัพท์: 044-666928, 044-666929

สำนักงานกรุงเทพฯ: 589/96 ชั้น 17 อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนาทาวเวอร์ 1 ถนนบางนา – ตราดเขต
บางนากรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์: + 66-2745-6586 

email:  hr@nerubber.com

เว็บไซต์:  www.nerubber.com


Srijaroen Group กลุ่มศรีจีรากรุ๊ป

บริษัทไทยรับเบอร์

กลุ่มศรีจีรากรุ๊ปมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยครอบครัวสินธเนน เมื่อเริ่มก่อตั้ง บริษัท มีผู้ผลิตยางพารา บริษัท ได้ขยายและกระจายไปสู่ ​​Palm Oil ส้มและพลังงาน Srijaroen ได้ให้บริการผลิตภัณฑ์แก่ บริษัท ในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

ประวัติศาสตร์

กลุ่มศรีจีโรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภาคใต้ บริษัท เริ่มดำเนินการผลิตแผ่นชีทรัตนรมควัน (RSS) ซึ่งถือเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตามภายใต้ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของตระกูลสินธุนนท์ปัจจุบัน บริษัท ศรีจันทร์มีธุรกิจยางพาราเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายยางแผ่นรมควันยางแท่ง STR5L STR5 STR5CV50 STR5CV60 SKIM BLOCK และน้ำยางข้น (60% DRC) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราที่หลากหลาย

เมื่อไม่นานมานี้ Srijaroen ได้เริ่มส่งสินค้าเกรด RSS เป็นบรรจุภัณฑ์ TSR ซึ่งผลิตโดยใช้เครื่องอัดรีดและยาง Compound (ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ ฯลฯ ) 
นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์จากยางพาราอีกด้วย Srijaroen มีการกระจายการลงทุนไปยังตลาดอื่น ๆ เช่นปาล์มน้ำมัน ส้มและพลังงาน

การแสดงนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอศรีเจริญตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มด้วยการจัดตั้งสวนปาล์มน้ำมันและโรงงานปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ประเทศไทยในปี พ. ศ. 2532 ปัจจุบัน บริษัท ศรีเจริญมีโครงการน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดเค็ม และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำของไทย

สวนส้มของศรีจันทร์ยังตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ประเทศไทย ส้มถูกขายภายใต้แบรนด์ “ส้มโชกุนศรีจรสุข” และมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นไทยในระดับท้องถิ่นผ่านร้านค้าปลีกและตลาดในประเทศต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้รับเป็นบวกมาก

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากลไกการพัฒนาที่สะอาดศรีเจริญประสบความสำเร็จในการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปีพศ. 2552 บริษัท ศรีราชาได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในประเทศไทย จุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมนี้คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ์รายละเอียด
– แผ่นรมควันชั้น 1: RSS1-5 

– น้ำยาง: เข้มข้น 60% DRC (สำหรับผิวแห้งเนื้อหายาง): แอมโมเนียสูง, แอมโมเนียต่ำ
– มาตรฐานไทยรับเบอร์: STR-5L, STR5, STR5CV50, STR5CV60, สกิมบล็อก

–  ยาง
– น้ำมันปาล์มเคอร์เนลน้ำมันปาล์มโดยผลิตภัณฑ์
– ผลไม้“ส้ม” 
– ก๊าซชีวภาพให้กับการไฟฟ้า
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรติดต่อ: (662) 254-2954-6, (662) 253-8081-2 
เว็บไซต์: www srijaroengroup.com


Thai Rubber Latex Corporation บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น

บริษัทยาง

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณท์ยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก และ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน คือผู้ส่งออกน้ำยางข้นธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการส่งออกมากกว่า 100,000 ต่อปี บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น ประกอบขึ้นด้วยโรงงานน้ำยางข้นจำนวน 9 โรงงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกยางพาราทั่วประเทศ ทั้งในภาคตะวันออก ทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดหมายที่จะเพิ่มยอดขายในการส่งออกให้มากกว่า 180,000 ต่อปี

กว่า 90 %ของผลผลิตยางธรรมชาติ และสินค้าจากยางพาราถูกส่งออกยังตลาดต่างประเทศ ประเทศไทยพึ่งพาตลาดยางพาราโลก ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราในตลาดโลก ซึ่งเกิดจากปริมาณของอุปสงค์และอุปทาน การแข่งขันอย่างรุนแรงในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย รวมทั้งสภาวะอากาศ ล้วนแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศทั้งสิ้น

ในสภาวะปัจจุบันความต้องการในตลาดโลก ช่วยให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นของประเทศไทยเติบโต เนื่องจากความต้องการที่มากขึ้น ประเทศมาเลเซียมีการลดปริมาณพื้นที่เพาะปลูกยาง ทำให้ปริมาณการนำเข้าน้ำยางข้นจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการผลิตสินค้ายางพาราประเภทอื่น

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คคอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยาวนาน ความเชี่ยวชาญในสินค้า และกลยุทธ์ในการขยายตลาด ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเราคือทีมงาน เราให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมืออาชีพ และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ พนักงานซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คคอร์ปอร์เรชั่น เป็นบริษัทมหาชนที่มีหุ้นสามัญของบริษัทถูกทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้ชื่อย่อ “TRUBB” 

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าจากน้ำยางข้น น้ำยางข้นผสมพิเศษ และสินค้าที่ทำจากน้ำยาง รวมถึงถุงมือยางทางการแพทย์ ยางยืด เม็ดโฟมที่ทำจากยางเพื่อใช้ทำเครื่องนอน เป็นต้น

– ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น :
บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตน้ำยางข้น 9 แห่งทั่วประเทศ มีการกำลังการผลิตกว่า 100,000 เมตริกตันต่อปี

– ผลิตภัณฑ์ยางยืด:
บริษัท เวิลด์ฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตยางยืดคุณภาพสูง เรามีความพยายามที่จะผลิตสินค้าที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และมีการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตสินค้าตลอดเวลาเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า 

– ผลิตภัณฑ์ถุงมือแพทย์: 
ผลิตภัณฑ์ถุงมือแพทย์ยี่ห้อ PROSAFE ของเราเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และเป็นที่รู้จักในฐานะเกณฑ์มาตรฐานสำหรับถุงมือแพทย์คุณภาพสูงระดับสากล นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตถุงมือแพทย์ให้กับบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำ ภายใต้ยี่ห้อของลูกค้าเองอีกด้วย

– Elastic tape

– Color Rubber Thread

-Food Grade

– Fish Bait

– Koosh Ball

ด้วยประสบการณ์การผลิตสินค้าจากน้ำยางมากกว่าสามทศวรรษ ประกอบกับมีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน ทำให้บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของที่นี่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่เข้มงวด และมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: (+668) 9897-2162, (+668) 6378-7317

เว็บไซต์: www.thaitexgroup.com


ยางพารา
บริษัทยาง
บริษัทยางพารา
โรงงาน รับ เบอร์
บริษัทไทยรับเบอร์
รูปสวนยางพาราสวยๆ
ธุรกิจยางพาราแปรรูป
บริษัทส่งออกยางพารา
บริษัท ยางพารา ราย ใหญ่
บริษัทยางพาราในประเทศไทย
โรงงานผลิตยางพารา ภาคใต้
รายชื่อบริษัทส่งออกยางพารา


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo