บริษัทประกันสุขภาพที่ดีที่สุด 10 แห่งในประเทศไทย

การทำประกันสุขภาพนั้นจำเป็นอย่างมากในการคุ้มครองและประกันเหตุการไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะมีข้อแตกต่างจากประกันชีวิตเล็กน้อยค่ะ หากเลือกประกันสุขภาพที่ได้ผลตอบแทนดี ก็จะถือเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะ

ในขณะเดียวกัน เนื่องจากมีผู้สนใจการทำประกันสุขภาพจำนวนมาก บริษัทการเงินและบริษัททำประกันหลายาๆ แห่งจึงได้ออกโปรแกรมหรือกรมธรรม์มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกบริษัทประกันสุขภาพมาให้เลือกพิจารณากันค่ะ

  1. บริษัททำประกันที่มีความมั่นคงทางการเงิน

บริษัทประกันสุขภาพควรต้องมีแผนบริหารการเงินที่ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ นำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและมีเงินหมุนเวียน (cash flow) ที่ดี มีความมั่นคงเพื่อเป็นการรับประกันว่าจะสามารถสนับสนุนลูกค้าได้เป็นไปตามผลตอบแทนที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรมธรรม์

  1. บริษัทมีกรมธรรม์หรือโปรแกรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

เนื่องจากลูกค้าหลายๆ ท่านย่อมมีความต้องการที่ระบุไว้ในการทำกรมธรรม์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตและข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ทางบริษัทจะต้องมีกรมธรรม์หรือโปรแกรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความมั่นคงและช่วยเหลือลูกค้าอย่างแท้จริง

  1. บริษัทที่มีกรมธรรม์หรือโปรแกรมที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด

ลูกค้าควรต้องเลือกบริษัทประกันที่ให้ความคุ้มค่ากับัลูกค้ามากที่สุด ในการเคลมค่าสินไหมทดแทนหรือการจ่าบเบี้ยประกัน ควรไม่ขูดรีดลูกค้ามากเกินไป เพราะฉะนั้นก่อนการเลือกทำประกัน ลูกค้าควรนำกรมธรรม์จากหลายๆ บริษัทที่ลูกค้าสนใจมาเปรียบเทียบกันเสียก่อนเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรมธรรม์ไหนที่ดีที่สุด

  1. เลือกบริษัทที่มีนโยบายดำเนินงานที่ชัดเจนและเน้นความพอใจของลูกค้า

 ควรเลือกบริษัทที่มีการบริหารงานที่โปร่งใสน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ มีพันธกิจอย่างชัดเจนในการดูแลลูกค้าและมุ่งมั่นเพื่อคืนประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า กลั่นกรองมาจกการบริหารงานที่มีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เชี่ยวชาญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  1. มีศูนย์หรือสาขาที่คลอบคลุมทั่วพื้นที่

ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการจากบริษัทประกันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากยากที่จะมองข้ามได้ ลูกค้าควรเลือกพิจารณาบริษัทประกันสุขภาพที่มีสาขาครอบคลุมในหลายๆ ภูมิภาคและใกล้บ้านของลูกค้าเพื่อความสะบายในการเข้ารับบริการของลูกค้าเองและยังง่ายต่อการลงพื้นที่ของพนักงานประกันอีกด้วย

  1. บริษัทมีนโยบายในการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

ทางบริษัทควรต้องมีโปรแกรมอบรบให้ความรู้กับบุคลากรในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความรู้พร้อมพัฒนา สร้างความมั่นคงให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนไปตามยุคสมัย มีการเน้นในเรื่องของการใส่ใจบริการเป็นอย่างดี

  1. มีการคิดดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรมสำหรับผู้เอาประกันภัย

ในการคิดหรือคำนวณดอกเบี้ยนั้นบริษัทต้องคำนวณภายใต้พื้นฐานของความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เอาประกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป มีความเหมาะสมเทียบกับอัตราความเสี่ยงภัยของการประกันภัยในแต่ละประเภท

        ในการคิดคำนวนดอกเบี้ยนั้นบริษัทประกันสุขภาพต้องคำนวณภายใต้พื้นฐานของความสื่อสัตย์และโปร่งใส่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยมากที่สุด ไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป เพมาะสมเมื่อเทียบกับอัตราการเสี่ยงภัยของประกันชีวิตในแต่ละประเภท

  1. มีรายละเอียดกรรมธรรม์ที่เข้าใจง่าย

บริษัทประกันสุขภาพต้องมีการนำเสนอกรมธรรมธ์และรายละเอียดระบุอย่างเข้าใจง่าย เมื่อลูกค้าอ่านแล้วต้องเข้าใจมาก ไม่ซับซ้อน วกวนและเต็มไปด้วยช่องโหว่เพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกค้า เมื่อลูกค้าสงสัย ทางพนักงานก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างทันที ไม่น่าสงสัย  

  1. มีรูปแบบการดำเนินงานที่มีคุณภาพ

ต้องมีรูปแบบการดำเนินงานหรือปรสานงานที่เข้าใจง่าย กระชับ ฉับไว ไม่โอนไปทางนั้นที ทางโน้นทีเมื่อลูกค้าติดต่อขอความช่วยเหลือ หลายๆ บริษัทประกันสุขภาพยังขาดประสิทธิภาพตรงนี้อยู่ทำให้การติดต่อของลูกค้าเพื่อรับผลประโยชน์เป็นไปอย่างสับสน ไม่ประติดประต่อและไม่น่าประทับใจ

  1. บริษัทมีคำวิจารณ์ที่สมเหตุสมผล

ก่อนจะตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่ไหนสักแห่ง ลูกค้าควรต้องอ่านคำวิจารณ์และหาข้อมูลของบริษัทนั้นๆ ทางอินเทอร์เนตให้ดี ว่ามีคำวิจารณ์ด้านดีมากกว่าด้านลบหรือไม่เนื่องจากการที่บริษัทประกันสุขภาพหนึ่งจะได้รับคำวิจารณ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้ ต้องมีข้อเสียบ้างแต่น้อยกว่าข้อดี

วันนี้เราจึงนำ 10 บริษัททำประกันสุขภาพที่ดีที่สุด 10 แห่งมาให้ผู้ที่สนใจได้เลือกเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันเพื่อให้ได้รับการทำประกันสุขภาพที่คุ้มค่าได้รับผลตอบแทนดีที่สุด

Allianz Ayudhya ประกันภัย

ประกันสุขภาพ

บริษํทประกันสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับในด้านความมั่นคงเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีพื้ฐานมาจากบริษัทการเงินที่ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมนี มีผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มภัยความเสี่ยงที่เกิดจาโรคภัยใข้เจ็บตั้งแต่โรคธรรมดาจนถึงโรคร้ายแรงก็มีคุ้มครอง ครอบคลุมยาวไปถึงผ่าตัดทั้งเจ็บเล็กเจ็บใหญ่ อีกทั้งยังให้ลูกค้ากำหนดงบประมาณได้เองเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล

Website:  www.azay.co.th

Facebook: facebook.com/azayfan

Tel. 1373


Thailife ไทยประกันชีวิต ประกันภัย

ประกันสุขภาพ-ที่ไหนดี

บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันสุขภาพแห่งแรกของคนไทยที่มั่นคงมาอย่างยาวนานทั้งในด้านชื่อเสียงบริการที่ห่วงใยคนไทยอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพที่เน้นการออมเงิน แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันโรคร้ายแรง แต่หากไม่พบเจอโรคภายในระยะเวลาคุ้มครอง ก็สามารถทำรีฟันด์เอาเงินคืนได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 200 แบบ ภายใต้สาขาที่พร้อมให้บริการกว่า 300 แห่งทั่วทุกภูมิภาค

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล/ ไม่มีโรคมีคืน โรคร้ายแรง รีฟันด์/ มะเร็ง รีฟันด์

Website: digitaloffice.thailife.com

E-mail: songchai.k@thailife.com

Line: songchai.thailife

Tel. 02-247-0247


AIA ประกันภัย

aia

ประกันสุขภาพที่มุ่งมั่นดูแลลูกค้าทั้งในเรื่องสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพทางด้านการเงิน มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าองกรณ์โดยมีประกันคุ้มครองความเสี่ยงด้านสุขภาพสี่โรคร้ายแรงหลักๆ ได้แก่ มะเร็ง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและเบาหวาน ในส่วนของสุขภาพทางด้านการเงินนั้น ก็จะมีโปรแกรมเงินออมเพื่อชีวิตหลังเกษียร เงินออมเพื่อการใช้จ่ายในอนาคตและค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล/ หลักประกันของครอบครัว/ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ/ เงินออกเพื่อการศึกษา/ เงินออมเพื่อการเกษียณที่สดใส/ เงินออกเพื่อใช้จ่ายในอนาคต

Website: www.aia.co.th

Facebook: facebook.com/ThailandAIA

Line: aiathailand

Tel. 1581


SCB LIFE ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ-ราคา

บริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่เป็นเจ้าของเดียวกับอธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะฉะนั้นลูกค้าจะมั่นใจได้ในความมั่นคงทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินในการเรียกค่าใช้จ่ายตามสัญญา เช่นการคุ้มครองโรคมะเร็ง ที่ลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท และยังมีโปรแกรมเงินออมและโปรแกรมอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าสูงสุด

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล/ หลักประกันของครอบครัว/ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ/ เงินออกเพื่อการศึกษา/ เงินออมเพื่อการเกษียณที่สดใส/ เงินออกเพื่อใช้จ่ายในอนาคต

Website: https://www.scblife.co.th/

E-mail: scblife-cs@scblife.co.th

Tel. 02-655-3000


Prudential ประกันภัย

ประกันสุขภาพรายเดือน

บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของเอเชียที่มีความุ่งมั่นที่จะจอบโจยท์ลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจริงใจ ในการทำประกันเพื่อการออมหรือประกันสุขภาพที่จะรักษาอาการเจ็บป่วย คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้ายแรงและการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล/ หลักประกันของครอบครัว/ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ/ เงินออกเพื่อการศึกษา/ เงินออมเพื่อการเกษียณที่สดใส/ เงินออกเพื่อใช้จ่ายในอนาคต

Website: www.prudential.co.th

Facebook: https://www.facebook.com/PrudentialThai

E-mail: hotline@prudential.co.th

Tel. 1621


Krungthai-Axa ประกันภัย

ประกันสุขภาพ-1

บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กลุ่มแอกซ่าที่เป็นกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (ประกันสุขภาพ iHealthy ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา) มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านความมั่นคงของลูกค้าและได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน หรือจะเป็นคุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคไตความคุ้มครอการล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล/ หลักประกันของครอบครัว/ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ/ เงินออกเพื่อการศึกษา/ เงินออมเพื่อการเกษียณที่สดใส/ เงินออกเพื่อใช้จ่ายในอนาคต

Website: www.krungthai-axa.co.th

Facebook: facebook.com/KrungthaiAXALife

E-mail: customer.care@krungthai-axa.co.th

Line : krungthai-axalife

Tel. 1159


Cigna ประกันภัย

ประกันสุขภาพ-ที่ไหนดี-1

บริษัทประกันสุขำภาพที่มีโปรแกรมที่ตอบการใช้ชีวิตของคนไทยมากที่สุดโดยการคุ้มครองโรคที่คนไทยส่วนใหญ่มีความเสี่ยง นั้นทำให้ไม่จำเป็นจ้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น สามารถเลือกคุ้มครองเฉพาะโรคได้ ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยด้วย ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยด้วย Healthline ที่ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ เมื่อพบก็จะมอบเงินดำรงชีพให้และจ่ายค่ารักษาให้ลูกค้าได้ตามจริง

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล/ คุ้มครองเฉพาะโรค /ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ/ /คุ้มครองโรคร้ายแรง/ คุ้มครองโรคจากไลฟ์สไตล์

Website: www.cigna.co.th

Tel. 02-2784-2000

Facebook: https://www.facebook.com/CignaThailand


Bangkok Life กรุงเทพประกันชีวิต 

ประกันสุขภาพเมืองไทย

บริษัทประกันสุขภาพที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2494 ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลและองกรณ์ มีประกันสุขภาพคุ้มครองทั้ง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง รวมถึงโรคทั่วไป อีกทั้งยังสนับสนุนการวางแผนความมั่นคงทางด้านการเงินให้ลูกค้า การันตีคุณภาพด้วย รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2559

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล/ คุ้มครองเฉพาะโรค /ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ/ /คุ้มครองโรคร้ายแรง/ คุ้มครองโรคจากไลฟ์สไตล์

Website: www.bangkoklife.com

Facebook: https://www.facebook.com/BLA.Bangkoklife

E-mail: csc@bangkoklife.com

Tel. 02-777-8888


Ocean Life ประกันภัย

ประกันสุขภาพ-ราคา-1

บริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่พร้อมจะดูแลความมั่นคงและเติบโตควบคู่ไปกับลูกค้า ทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างเชียวชาญครอบคลุมทุกชุมชน มีทั้งประกันอุบัติเหตุ ประกันเงินออม ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง และอื่นๆ เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล/ คุ้มครองเฉพาะโรค /ค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ/ /คุ้มครองโรคร้ายแรง/ คุ้มครองโรคจากไลฟ์สไตล์

Website: www.oceanlifeonline.com

Facebook: facebook.com/oceanlifepage

E-mail: info@ocean.co.th

Tel. 02-207-8888


Muang Thai เมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพรายเดือน-1

บริษัทประกันสุขภาพของคนไทยที่สร้างรากฐานและความน่าเชื่อถือกับคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยทางบริษัทมีสัญญาประกันสุขภาพที่คiอบคลุมการรักษาพยาบาลอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเมื่อตรวจเจอโรคมะเร็งทุกระยะ และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อมีอาการป่วยและต้องพักรักษาตัวทั้งโรงพยาบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยสาขาในประเทศที่พร้อมให้บริการกว่า 210 แห่งทั่วทุกภูมิภาค

Features: ประกันสุขภาพ/ คำนวณเบี้ยประกัน/ เคลมค่าเสียหาย/ ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันกลุ่มลูกค้าบริษัท/ ประกันอสังหาริมทรัพย์/ ค่ารักษาพยาบาลแบ่งจ่าย/ คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ วงเงินคุ้มครองสูง/ คุ้มครองยาวนาน / เบี้ยประกันถูก/ เรียกร้องสินไหมทดแทน/ ศูนย์ตรวจสุขภาพ/คุ้มครองสุขภาพ/ คุ้มครองกรณีเกิดโรคร้าย/ ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ กำหนดงประมาณได้เอง/ ประกันจ่ายค่าห้องพยาบาล

Website: www.muangthai.co.th

Facebook: www.facebook.com/Houngsakul

Tel. 1766


Tags: ประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี, ประกันสุขภาพเมืองไทย,, ประกันสุขภาพเอไอเอ, ประกันสุขภาพ บูพา, ประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า, ประกันสุขภาพ ราคา, ประกันสุขภาพรายเดือน

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo