10 อันดับบริษัทรับฉีดเเละขึ้นรูปพลาสติกที่ดีที่สุด

ต้องยอมรับว่าพลาสติกเข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจำวันมาก สำหรับใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกและกำลังมองหาบริษัทรับฉีดและขึ้นรูปพลาสติกที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความสามารถในการฉีดและขึ้นรูปพลาสติกที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละบริษัทที่เลือกมาจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ดี ดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทรับฉีดและขึ้นรูปพลาสติกที่ดีที่สุด

  1. บริษัทต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการผลิตที่ยาวนาน

ประสบการณ์และความชำนาญในการรับฉีดและขึ้นรูปพลาสติกจะเป็นตัวการันตีได้ว่า สินค้าที่ผลิตออกมาจะมีประสิทธิภาพสูง ไม่เช่นนั้นคงไม่มีผู้ไว้วางใจให้ผลิตมายาวนานขนาดนี้

  1. โรงงานผลิตมีความทันสมัยได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ในส่วนของโรงงานที่ผลิตหากมีเครื่องมือทันสมัยสินมีมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม สินค้าที่ออกมาก็จะได้มาตรฐาน รวดเร็ว และมีความผิดพลาดน้อย งานที่ออกมาจึงเป็นที่น่าพอใจ

10 อันดับบริษัทรับฉีดเเละขึ้นรูปพลาสติกที่ดีที่สุด

Nano Electric Product

ขึ้นรูปพลาสติกเอง

บริษัทบางบอน พลาสติก กรุ๊ป จำกัด (BPG Co.,Ltd.) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ในการเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในงานวิศกรรม

รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีคุณภาพสูง ซึ่งต้องการความแม่นยำและให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าในการผลิต ทั้งในอุตสาหกรรมรถยนต์ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อนำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตสินค้าชิ้นส่วนพลาสติก ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯได้ดำเนินการผลิตสินค้ากล่องไฟภายใต้แบรน นาโน (NANO) ขึ้นมา โดยมีบริษัท ธนาจินต์ จำกัด (บริษัทในเครือ) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากล่องไฟแบรน NANO อย่างเป็นทางการ

ทำไมจึงต้องเลือก NANO

– คำมั่นสัญญาของ “Nano” ต่อลูกค้า ตั้งแต่บริษัทบางบอนพลาสติก กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ในฐานะบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และเมื่อบริษัทได้ก่อตั้ง แบรน NANO ในผลิตภัณฑ์กล่องไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยึดมั่นในการทำธุรกิจที่เน้นกระบวนการผลิต การบริการ สะท้อนถึงคุณภาพสินค้าที่มีความเป็นเลิศ สะท้อนจากความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯตลอด
ระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้า

– คุณภาพสูงสุดในสินค้าและการบริการ ผลิตภัณฑ์กล่องไฟ “NANO” ถูกผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัย เครื่องจักรที่มีศักยภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญและทีมควบคุมคุณภาพมืออาชีพ ทำให้ผลิตภัณฑ์กล่องไฟ NANO เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวดเร็ว และตรงเวลาซึ่งทางบริษัทฯ จะยืนยันการสั่งซื้อภายใน 24 ชั่วโมง และรับประกันการส่งของภายในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจสูงสุด เพื่อความประทับใจของลูกค้า

 – สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานThe “NANO” brandผลิตภัณฑ์กล่องไฟ “NANO” ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และผ่านการทดสอบ (Ip65) 513-2548 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ในการผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ภายในราคาที่เหมาะสม

สินค้า

ตู้กันน้ำพลาสติก,กล่องกันน้ำพลาสติก,กล่องครอบเบรคเกอร์,แผงไฟฟ้าพลาสติก,แผงไฟฟ้าพลาสติก,แผงหน้ากาก,กล่องลอยพลาสติก,รางพลาสติกเก็บสายไฟ,ข้อต่อ,ท่อร้อยสายไฟ,รางครอบท่อแอร์ ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก เพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 66 2899 5007 ( อัตโนมัติ 14 สาย )

เว็บไซต์: www.nano-product.com


PLASTOMER TECHNOLOGY พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จํากัด

การปรับฉีดพลาสติก

พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี2547 ด้วยความ มุ่งมั่นที่จะผลิต สินค้าและสร้างคุณภาพของสินค้าให้ดีที่สุด ตาม มาตรฐานคุณภาพของลูกค้าและบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบาย และเป้าหมายหลักของเรา เพื่อจะยกระดับความไว้ใจ และความ เชื่อถือของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทฯจะไม่ยอม หยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยี บุคลากร การบริหารงาน เพื่อสู่ความ เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการตอบแทนสิ่งดีๆสู่สังคม

พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จํากัด บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ทุกชนิด และสร้างแม่พิมพ์ เพื่อผลิตงานตามแบบหรือตัวอย่าง ตามความต้องการของลูกค้า โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี พร้อมยินดีให้บริการ คําแนะนํา ปรึกษา และมุ่งมั่นผลิต สินค้าที่มีคุณภาพให้ดีที่สุด ตาม มาตรฐานคุณภาพ ของลูกค้า

ปัจจุบันพลาสโตเมอร์ได้ฉีดพลาสติก ที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้อุปกรณ์สํานักงาน และชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ อาหาร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การเกษตร ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมโดยบุคลากร ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการฉีดพลาสติก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:02-385-5316-7

เว็บไซต์: www.plastomer.co.th


EXTEC เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด

รับทําพลาสติก-ตามแบบ

โรงงานผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกคุณภาพดีราคาไม่แพง รับทำแม่พิมพ์พลาสติก,รับงานฉีดพลาสติก,รับทำแม่พิมพ์เป่า,รับเป่าขวดพลาสติก,รับทำแม่พิมพ์แวคคั่ม แม่พิมพ์สุญญากาศ thermo forming

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทางบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รับผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก สำหรับงานฉีดพลาสติกทุกชนิด โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ได้งานไว ราคาไม่แพง บริการเยี่ยม

ฉีดพลาสติก

รับงานฉีดพลาสติกทุกชนิด ไม่เกี่ยงจำนวน,ราคาไม่แพง,งานทดสอบแม่พิมพ์,งานโปรเจคนักศึกษา

แม่พิมพ์เป่าพลาสติก

ทางบริษัทรับผลิตแม่พิมพ์เป่าพลาสติก งาน preform,งานรีดเป่า Extrusion Blow , งานฉีดเป่า Injection Blow ,งานเป่ายืด Stretch Blow ทางลูกค้าสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนงาน

แม่พิมพ์สุญญากาศ

รับออกแบบแม่พิมพ์สุญญากาศ(งานแวคคั่ม) สำหรับขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด ทั้งงานvacuum forming งาน pressure forming งานบรรจุภัณท์,งานประดับยนต์,งานถาดอาหาร,แก้วน้ำ (cut in mold),งานถาดอิเล็คทรอนิคส์ และรับผลิตตาม drawing ลูกค้า หากท่านใดที่ประสบปัญหาในด้านงานแม่พิมพ์โปรดติดต่อที่นี่ ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาของท่าน ด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับขึ้นรูปงาน thermo forming สำหรับงานทุกประเภท เช่น ชุดแต่งรถยนต์,งานป้ายโฆษณา,งานขึ้นรูปผลิตภัณท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-888-2995-8

เว็บไซต์: www.แม่พิมพ์-พลาสติก.com


OGAWA ASIA บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด

รับฉีดพลาสติก-ราคาถูก

บริษัท โอกาวา อินดัสเตรียล ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี ทางด้านการชุบเคลือบผิวโลหะชิ้นส่วนรถยนต์ และงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป รวมทั้งการชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการเจริญเติบโตของธุรกิจทางด้านนี้ จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งบริษัทขึ้น ภายใต้ ชื่อบริษัทโอกาวา เอเซีย จำกัด ในปี พ.ศ.2538 

ความตั้งใจอันแน่วแน่ของ การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ ซึ่งทางบริษัท โอกาวาเอเซีย จำกัด มีการติดตั้งเครื่องจักรการผลิต ชุบเคลือบผิวพลาสติกที่ทันสมัยที่สุด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องจักรการ ฉีดขึ้นรูป ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นจนได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า ในด้านคุณภาพ รวมถึงราคาที่สามารถแข่งขันได้และตอบสนองการบริการลูกค้าด้านธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมของยานยนต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นส่วนสำคัญในภาพลักษณ์ของยานยนต์คือ Radiator Grille ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหน้า ของรถยนต์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

นอกจากนี้ยังได้มีการผลิตชิ้นส่วน อื่น ๆ ของรถยนต์ เช่น housing analog meter, cover mirror, rear garnish, rear moulding, rear back license และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ของการผลิตชิ้นส่วนที่สร้างความประทับใจและเกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรม

ที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมุ่งเน้นต้นทุนต่ำเป็นหนึ่งในนโยบายขององค์กร รวมถึงการสั่งซื้อของเราจะทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินงานวิจัยมุ่งไปสู่การปรับปรุงเทคโนโลยีและทางด้านเทคนิคพร้อมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าตามความต้องการ 

บริษัทโอกาวา ดำเนินการผลิตกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงของการฉีดพลาสติกขึ้นรูป ที่นี่คัดสรรคุณภาพในการเลือกใช้วัตถุดิบซึ่งส่วนใหญ่มีโมเลกุลหรือความยืดหยุ่นที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและหลากหลาย โดยมีขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกตั้งแต่ ขนาด 80 ตันจนถึงขนาด 1,600 ตัน 

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีสูงมาใช้งานโดยการใช้ Robots ที่มีประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมเพื่อให้บรรลุผลทางด้านการประหยัดพลังงานเช่นเดียวกับการปรับกระบวนการผลิตที่ดีเลิศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ตอบสนองได้ตรงกับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 

กระบวนการชุบเคลือบผิวในงานชุบของเราเป็นกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด รวมทั้งการใช้เทคนิคการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการลดจำนวนด้านแรงงาน ,การนำเข้าของบาร์ชุบอัตโนมัติ และอื่นๆ ซึ่งได้รับการพัฒนาจนสามารถประยุกต์ใช้ Robots เพื่อศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองการใช้งานในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด เป็นหนึ่งในบรัษัทชั้นนำที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยของการผลิตการชุบเคลือบผิวพลาสติกและกระบวนการผลิตงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป องค์กรมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ทางด้านชุบโครเมี่ยมทุกคุณสมบัติของทุกผลิตภัณฑ์ใด ๆ การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ,การชุบเคลือบผิวพลาสติก ,และงานผลิตพ่นสี ซึ่งกระบวนการผลิตทั้งหมดได้รับการออกแบบและจัดเตรียมไว้ในทุกผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า 

ที่นี่ตระหนักถึงความพยายามความมุ่งมั่นทำงานหนักอย่างเต็มที่มากกว่าที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีความสอดคล้องในคุณภาพที่ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 0-3821-3411-3, 0-3874-3590-1

เว็บไซต์: www.ogawaasia.co.th


Sang Thai Fitting Industrial Co., Ltd. บริษัท แสงไทยฟิตติ้งอุตสาหกรรม จำกัด

รับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บริษัท แสงไทยฟิตติ้งอุตสาหกรรม จำกัดเริ่มก่อตั้งวันที่ 17 มกราคม 2535 ตลอดระยะ เวลาที่ได้ดำเนินกิจการที่ผ่านมาบริษัทได้ทำ ธุรกิจผลิตอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง ด้วยความซื่อสัตย์และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า จนได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันบริษัทได้ขยายสายการผลิต เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง โดยมี แผนก งานฉีดพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง แผนกฉีดพลาสติก แผนกชุบสูญญากาศ งานพ่นสี เคลือบลาย แผนกแม่พิมพ์ แผนกอะคริลิค แผนก HOTSTAMP จึงสามารถผลิตชิ้นงานอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้งได้รวดเร็ว และควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพได้ตลอดสายการผลิต ด้วยทีมงานช่างผู้ผลิตและออกแบบที่ชำนาญงานพร้อมจัดส่งที่เน้นบริการที่รวดเร็วทันใจตามความต้องการของลูกค้าด้วยห้องพ่นสี ระบบConveyor ของแผนกชุบสูญญากาศศักยภาพความพร้อมของที่นี่ ภายใต้ชื่อ บริษัท แสงไทย ฟิตติ้ง อุตสาหกรรม จำกัด

รับผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

บริษัท แสงไทย ฟิตติ้ง อุตสาหกรรม จำกัด ที่นี่ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโดยใช้หลักการการสูญเสียต่ำสุด โดยการพิจารณาถึงการลดความเป็นไปได้ของของเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่น ของเสียจากเศษพลาสติกที่เป็นทางเข้าชิ้นงานและ ของเสียระหว่างกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากโครงสร้างของแม่พิมพ์ นอกจากของเสียแล้วที่นี่ยังพิจารณาถึงโครงสร้างของการไหลตัวของพลาสติกที่มีผลต่อความแข็งแรงเชิงกลของชิ้นงาน ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาในปัจจัยสำคัญเบื้องต้น ที่นี่ยังพิจารณาการออกแบบในแง่อื่น ๆ อีกที่ส่งผลต่อคุณภาพงานของลูกค้า ให้ลูกค้าได้ประโยชน์และมีต้นทุนต่ำสุด

ในด้านการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่นี่ผลิตแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและจากประสบการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์กว่า 30 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้แม่พิมพ์ที่มีต้นทุนต่ำสุดและมีคุณภาพสูงสุด โดยทางเรารับประกันการใช้งานแม่พิมพ์ตลอดอายุการใช้ ในระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติกกับเราซึ่งกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นกับแม่พิมพ์หรือแม่พิมพ์หมดอายุการใช้ทางเราจะทำการปรับซ่อม และสร้างใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สินค้า

ชุดโต๊ะทำงาน, ตู้เสื้อผ้า,โต๊ะวางทีวี,โคมไฟ,มือจับพลาสติก,ปุ่มจับพลาสติก,ป้ายทะเบียนรถ,โต๊ะนักเรียนอนุบาล ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:034-495-261-6

เว็บไซต์: www.sangthaifittingcoating.com


Interprise Bussaracum Co., Ltd. บริษัท อินเตอร์ไพรส์ บุษราคัม

รับสมัครช่างฉีดพลาสติก

บริษัท อินเตอร์ไพรส์ บุษราคัม ได้ถูกตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2538 
โดยผู้มีประสบการณ์ในด้านงานผลิต ชิ้นงานพลาสติกอย่างแท้จริง การได้อยู่ในอุตสาหกรรมการ 
ผลิตชิ้นส่วนงาน พลาสติกขึ้นรูป และสั่งสม ประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี ทำให้ ในปัจจุบันที่นี่คือหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชั้นนำของประเทศไทย 

งานการผลิตของที่นี่ทำได้ทั้งวิธีการรีด หรือ Extrusion และวีธีการฉีดที่เรียกว่า Injection ด้วยพื้นที่โรงงานขนาด 6,160 ตร.ม.และ กำลังการผลิต 2,000 กิโลกรัมต่อวัน นอกจากงานพลาสติกล้วนแล้ว งานของที่นี่มีทั้งที่เป็นงาน พลาสติกผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆ เช่น PVC และยางซีลชนิดต่างๆ ที่ใช้กับตู้เก็บความเย็น งานฉีดขึ้นรูปพลาสติก ขึ้นรูป งานเหล็ก หรือแม้ แต่งานแม่พิมพ์ เวลาอันยาวนานที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่า อินเตอร์ไพรส์ บุษราคัม คือผู้ผลิต ชิ้นส่วนงานพลาสติกชนิด ต่างๆ มากมายที่ได้ 
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเสมอมา

หลักในการดำเนินงาน 

เป้าหมายหลักในการดำเนินงานของบริษัทคือการออกแบบชิ้นงาน และผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ที่นี่พร้อมเสมอที่จะสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นสูงสุดของลูกค้า หากท่านมีความ ประสงค์ที่จะ ผลิตชิ้นงานพลาสติกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม อย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา อินเตอร์ไพรส์ บุษราคัม พร้อมที่จะให้บริการท่านเสมอ

สินค้า

-พลาสติกสำหรับงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง

ที่นี่รับผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในงานก่อสร้าง อาทิเช่น คิ้วกระเบื้อง จมูกบันได บัวพื้น บัวกันน้ำ ยางกันกระแทกตู้ครัว ยางกันแมลง อุปกรณ์ชุดครัว คิ้วตะเข็บเข้ามุมต่างๆ ที่เป็นทั้งพลาสติกแบบนิ่ม และแบบแข็งรางน้ำฝน กรอบรูปภาพ รางปลูกผักปลอดสารพิษ นอกจากชิ้นงานพลาสติกที่มาจากการรีดแล้ว เรายังสามารถผลิตชิ้นส่วน ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือบานประตู PVC บานซิงค์ โครงผนังเบา โดยรูปทรงนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจากชิ้นงานพลาสติกที่กล่าวมาข้างต้น ยังสามารถผลิตชิ้นงานในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกมากมาย เพียงแจ้งให้ทราบ ถึงความต้องการของท่าน ทางทีมงานยินดีให้บริการเต็มที่ เพื่อการพัฒนาสินค้าขึ้นใหม่ และตรงกับความต้องการของท่าน อย่างสูงสุด หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

เบอร์โทรติดต่อ: (+66) 034-466011-16 

เว็บไซต์: www.ibplastic.com


Bangkhuntien Plastic บางขุนเทียนพลาสติก

รายชื่อโรงงานผลิตพลาสติก

“BKT PLASTIC บางขุนเทียนพลาสติก”
รับฉีดพลาสติก โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ทันสมัย และคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง 
– บริการตั้งแต่ขึ้นรูปแม่พิมพ์ จนถึงงานขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการฉีดพลาสติกทางเรารับประกันคุุณภาพบริการ ส่งมอบงานที่ตรงเวลาและมีคุณภาพมากที่สุด โดยช่างผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า
วัตถุดิบที่สามารถผลิตได้
– PP,PS,PE,PE
– Nylon 6,PA,PC,ABS 
– ตาม SPEC ของลูกค้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-4686613, 024685799

เว็บไซต์: www.bktplastic.blogspot.com


Siam Tactical Co., Ltd. บริษัท สยามแท็ค จำกัด

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บริษัท สยามแท็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2538 ภายใต้การลงทุนร่วมกับบริษัท ทานากะ โคเกียว จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เพื่อทำการประกอบกรวยลำโพง และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับงานลำโพงด้วยกระบวนการฉีด โดยได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตโดยตรงจากบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น ทำให้เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวน การฉีดเป็นอย่างมาก 

ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการฉีดชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องกล, ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, ของพรีเมี่ยม รวมถึงมีการลงทุนระบบพ่นสีแบบม่านน้ำ, งานพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน, แพดสกรีน, งานเคเงิน-เคทอง, กระบวนการตัดกระจกเงาเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อเป็นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรมากขึ้น

ปัจจุบัน ทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบันสำนักรับรองระบบคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (TISTR) ทำให้สามารถผลิตงานขายให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุงานราชการได้ด้วยเช่นกัน

บริษัท สยามแท็ค จำกัดเป็นผู้ให้บริการงานฉีดชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตจากบริษัทญี่ปุ่นในช่วงแรก และอยู่ในธุรกิจนี้มายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องงานฉีดชิ้นส่วนพลาสติกเป็นอย่างมาก ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจ ที่นี่ได้ผ่านการฉีดพลาสติกมาหลายหลายเกรด ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเกรดทั่วไป เช่น PP, PE, ABS, GPPS หรือจะเป็นพลาสติกเกรดวิศวกรรม เช่น PC-ABS, PC, PA, PPS, PBT, POM, PMMA เป็นต้น โดยงานฉีดของเราก็มีหลากหลายรูปแบบการใช้งาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เข้าใจปัญหางานฉีด และแม่พิมพ์ ทำให้ลูกค้าสามารถลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทีมงานมืออาชีพ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-451-2578

เว็บไซต์: www.siamtack.co.th


BD Auto Parts Co., Ltd. บริษัท บี.ดี.ออโต้พาร์ท จำกัด

การออกแบบ-แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

บริษัท บี.ดี.ออโต้พาร์ท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 99/177 ม.13 ซ.มามีนคอนโด ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกตามคำสั่งซื้อของลูกค้ามามากกว่า 7 ปี บริษัทตระหนักดีว่าการที่จะผลิตชิ้นงานให้ได้ตามความต้องการของลูกค้านั้น จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท บี.ดี.ออโต้พาร์ท จำกัด เอาใจใส่และมีความพยายามในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบของการฉีดและการรีด มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและเราก็สามารถให้บริการที่ดีกว่าในเรื่องของ คุณภาพสูง ราคาถูก และ ช่วงเวลาในการวางแผนการผลิตสั้น

บริษัทฯ บริการที่ครบวงจรตั้งแต่งานออกแบบแม่พิมพ์ และขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จนถึงงานขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการฉีดพลาสติ และการรีดพลาสติก. เราสามารถออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ถึง 400 X 400 มม. และมีกำลังการผลิตในแต่ละเดือนเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรม รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่

– CONNER BLOCK 60X60X2.6 mm ใช้เพื่อกันการกระแทกของมุมกล่อง

– PLASTIC SIDE 70X60 mm. ใช้ในกรณีที่ต้องการรัดเชือกกับกล่องเป็นจำนวนมากๆ โดยวางPLASTIC เสริมขอบบริเวณขอบของกล่องที่ต้องการจะรัดเชือก สำหรับการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

– STOPPER

– PLASTIC DRIVE ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมผลิตเบาะรถยนต์ของรถยนต์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 08-9811-8267, 08-6332-6187

เว็บไซต์: www.bd-autopart.com


Supaporn Plastic Co., Ltd. สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด

ราย-ชื่อ-โรงงาน-ขึ้น-รูป-พลาสติก

บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด มีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 52-52/1 ซอยเอกชัย 132 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ บนเนื้อที่กว่า 18 ไร่ (4 โรงงาน )

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก งานเป่าพลาสติก ผลิดแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดและด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จวบจนปัจจุบันของทีมงานบริหาร และการผลิตมืออาชีพ บริษัทฯ ได้เติบโตก้าวหน้าขี้นอย่างรวดเร็วจนได้กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าและเป็นบริษัทฯ ผู้นำในนวัตกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลมีระบบบริหารคุณภาพและการควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอนโดยทีมงานช่างปรับฉีด,ทีมควบคุมคุณภาพมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานฉีด งานเป่า งานแม่พิมพ์พลาสติกต่างๆ อาทิ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น,พัดลม,หม้อหุงข้าว) ชิ้นส่วนรถยนต์,ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนกล่องตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องกรองน้ำ โคมไฟ ตลอดจนงานขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

โดยทางบริษัทฯ มีความชำนาญและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย เครื่องจักรมีศักยภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกโดยตรง จึงได้งานที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวดเร็ว ตรงเวลา ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศ

ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 300 คน มีเครื่องฉีดพลาสติก 55 เครื่อง มีโรงงานผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแม่พิมพ์ แบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด

ลูกค้าคือบุคคลสำคัญสำหรับที่นี่เสมอมา ดังนั้น บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด จึงรับประกันสินค้า ทุกชิ้นเพื่อความมั่นใจสูงสุด สำหรับสินค้านอกจากนี้ บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา ทรัพยากร ต่างๆ มีการเคลื่อนไหวปรับปรุงให้ มีคุณภาพที่ดีที่สุดตลอดเวลา โดยการส่งบุคลากร ไปเรียนรู้นวัตกรรมและ เทคโนโลยี ใหม่ๆ รวมถึงเครื่องจักรอันทันสมัย เพื่อได้งานที่มีคุณภาพจนได้รับมาตรฐานสากลด้านบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: +66 (0) 2 450 7425-28 892 3420- 22 

เว็บไซต์: www.spp-plastic.com


Tags:
งานฉีดพลาสติก
ขึ้นรูปพลาสติกเอง
การปรับฉีดพลาสติก
การฉีดพลาสติก pdf
รับทําพลาสติก ตามแบบ


รับฉีดพลาสติก ราคาถูก
รับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
รับสมัครช่างฉีดพลาสติก
รายชื่อโรงงานผลิตพลาสติก
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์


รับขึ้นรูปพลาสติก จํานวนน้อย
โรงงานฉีดพลาสติก สมุทรปราการ
ราย ชื่อ โรงงาน ขึ้น รูป พลาสติก
การออกแบบ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
โรงงานผลิตพลาสติก สมุทรสาคร
Plastic injection moulding


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best
Logo